Découvrez les 8 principes du HONcode dans 35 langues

1. Authoritative
Al medicinsk information som præsenteres på denne hjemmeside er givet af personer med kvalificeret sundhedsfaglig uddannelse medmindre det klart fremgår, at et råd gives af en person uden sundhedsfaglig uddannelse.

2. Complementarity
Informationen på denne side er beregnet på at støtte - ikke erstattte - relationen mellem patient/klient og den praktiserende læge.

3. Privacy
På WWW serveren opbevares personlige oplysninger om patienter/klienter fortroligt. Ejeren af Internet serveren er underlagt de krav, som gælder for bekyttelse af person-henførbare oplysninger i de lande, hvor Internet-serveren eller kopier af denne er lokaliseret.

4. Attribution
Hvor det er muligt vil oplysninger på denne hjemmeside være understøttet af klare henvisninger til data kilden og eventuelt være forsynet med specifikke HTML links til de oprindelige data. Datoen for seneste opdatering vil klart fremgå (f. eks. nederst på siden).

5. Justifiability
Udsagn, som vedrører egenskaber/fordele ved en specifik behandlingsmetode, et kommercielt produkt eller en service vil være dokumenteret ved relevante henvisninger, som det fremgår under punkt 4.

6. Transparency
Designerne af denne WWW side vil søge at give informationen på den klarest mulige måde og vil stræbe efter at give kontakt-henvisninger for personer, som søger yderligere information eller støtte. Webmasterens e-mail adresse vil fremgå på alle hjemmesiderne.

7. Financial disclosure
Støtte, som er giver til disse hjemmesider vil blive oplyst ligesom både kommercielle og ikke-kommercielle organisationer, som har bidraget med støtte vil blive nævnt.

8. Advertising policy
Såfremt reklamer indgår i financieringen vil dette klart fremgå. En kort beskrivelse af hjemmesidens reklamepolitik vil være tilgængelig. Reklamer vil blive præsenteret på en måde og i en sammenhæng, som letter adskillelsen af reklamerne fra det oprindelige materiale, som er skab af den institution, som vedligeholder hjemmesiderne.