Discover the 8 principles of the HONcode in 35 languages

1. Authoritative
All medicinsk/hälsoinformation erbjuden och presenterad på denna sida är given av personer med kvalificerad medicinsk utbildning, ifall ej ett klart utlåtande är givet att informationen härleder sig från en individ/organisation utan kvalificerad medicinsk/vårdutbildning.

2. Complementarity
Informationen på denna server är till för att stödja, ej ersätta, relationen mellan patient/klient och hans/hennes vårdande läkare.

3. Privacy
På Web-servern bibehålles de individuella patienternas och klienternas uppgifter och identitet konfidentiellt. Ägaren av Web-servern är underställd de krav, som lagen om intimitetsskyddet för medicinsk/hälsoinformation ställer i de länder där Web-servern eller dess speglare är lokaliserad.

4. Attribution
De referencer till datakällan, som informationen på Web-sidan baserar sig på, presenteras i mån av möjlighet, och även specifika HTML-linkar till datan utgives. Datumet för den senaste modifikationen av data kommer att visas klart (t.ex. i nedre delen av sidan).

5. Justifiability
Alla påståenden, som är relaterade till nyttan/egenskapen av en specifik behandling, kommersiell produkt eller service, baserar sig på opartiska fakta såsom står beskrivet i princip 4.

6. Transparency
Web-sidans designer strävar till att erbjuda informationen på klaraste möjliga sätt och erbjuder kontaktadresser åt klienten med ytterligare information och stödkällor. Web-mastern anger sin e-post adress genomgående på alla Web-sidor.

7. Financial disclosure
Eventuellt stöd för Web-servern kommer att presenteras tydligt, såsom t.ex kommersiella och icke-kommersiella organisationer, vilka erbjudit penningstöd, service eller material för sidan.

8. Advertising policy
Ifall reklam utgör källan för penningsstödet, kommer det tydligt att presenteras och ägaren beskriver kort dessa reklamprinciper på Web-sidan. Allt reklam- och kommersiellt material kommer att visas åt klienten på ett sätt och med ett innehåll som kan tydligt särskiljas från det urprungliga materialet, skapat av den som underhåller servern.