Discover the 8 principles of the HONcode in 35 languages

1. Kompetencja
Wszelkie porady medyczne lub zdrowotne zamieszczane na stronie pochodzą wyłącznie od wyspecjalizowanych i wykwalifikowanych profesjonalistów medycznych, z wyjątkiem porad określonych wyraźnie, jako pochodzące od osoby bądź instytucji bez uprawnień/kwalifikacji medycznych.

2. Komplementarność
Publikowane na stronie informacje mają na celu uzupełnienie, a nie zastąpienie dotychczasowych kontaktów pomiędzy pacjentem, a jego lekarzem.

3. Poufność
Dane osobowe pacjentów oraz osób korzystających ze strony, włącznie z ich tożsamością, są poufne. Właściciel strony zobowiązuje się do przestrzegania przepisów dotyczących tajemnicy lekarskiej obowiązujących w kraju, w którym znajduje się strona i jej lustrzane kopie (mirrory).

4. Atrybucja
Publikowane informacje zawierają informację bibliograficzną, wraz z łączem do źródła (tam gdzie jest to możliwe). W widocznym miejscu znajduje się data ostatniej modyfikacji stron zawierających treści medyczne (np. u dołu strony).

5. Uzasadnienie
Ewentualne korzyści wynikające ze stosowania określonej terapii, produktu lub usługi poparte są właściwymi i wiarygodnymi dowodami, przedstawionymi w sposób określony w zasadzie nr 4.

6. Profesjonalizm
Autorzy strony dbają o to, aby zawarte na niej informacje były zrozumiałe i prezentowane w sposób przejrzysty oraz udostępniają adresy kontaktowe dla osób poszukujących dalszych informacji lub pomocy. W widocznych miejscach znajduje się adres e-mail webmastera strony.

7. Jawność finansowania
Źródła finansowania strony są wyraźnie zidentyfikowane, zarówno w przypadku komercyjnych, jak i niekomercyjnych jednostek dostarczających funduszy, usług lub materiałów dla potrzeb strony.

8. Uczciwość w reklamie i polityka redakcyjna
W przypadku gdy źródłem finansowania strony jest reklama, informacja o tym jest zawarta w sekcji poświęconej jawności finansowania. Opis przyjętej przez właściciela strony polityki reklamowej znajduje się na stronie. Wszelki wkład promocyjny lub reklamowy jest prezentowany w sposób jednoznaczny, umożliwiający odróżnienie go od właściwych treści strony opracowanych przez jej redakcję.