Discover the 8 principles of the HONcode in 35 languages

1. Kewibawaan
Sebarang nasihat perubatan dan kesihatan yang disedia dan dihoskan di laman web ini diperolehi hanya dari para profesional perubatan yang terlatih dan berkelayakan, melainkan ianya dinyatakan dengan jelas yang nasihat tersebut datangnya dari sumber individu atau organisasi yang bukan berkelayakan di bidang perubatan.

2. Ehsan
Maklumat yang disediakan di laman web ini dibentuk bertujuan untuk menyokong, bukannya mengganti hubungan yang telah sedia terjalin antara pesakit/pelawat laman web ini dengan doktor mereka.

3. Sulit
Data atau maklumat sulit termasuk identiti setiap pesakit dan pelawat laman web perubatan/kesihatan ini adalah dilindungi. Pemilik laman web berakujanji untukmematuhi atau memenuhi keperluan perundangan privasi maklumat perubatan/kesihatan yang digunapakai di negara ini dan menyatakan di mana laman web tersebut atau laman-laman web yang sama dengannya (mirror site) diletakkan.

4. Atribusi
Maklumat yang terkandung di dalam laman web ini, di mana yang sesuai, akan diperkuatkan dengan rujukan yang jelas mengenai sumber datanya dan dimana yang dirasakan perlu, akan disediakan pautan HTML tertentu ke data tersebut. Tarikh bila halaman klinikal ini dipinda atau diubahsuai akan dipamerkan dengan jelas (di bawah halaman berkenaan).

5. Justifikasi
Sebarang dakwaan mengenai faedah/perlaksanaan usaha-usaha tertentu, produk atau khidmat dagangan, hendaklah disokong oleh bukti-bukti yang tepat dan munasabah sepertimana yang dihuraikan dalam Prinsip 4 di atas.

6. Ketelusan Pengkaryaan
Para pereka laman web ini akan menyediakan maklumat yang jelas bersertakan alamat untuk dihubungi oleh pelawat-pelawat yang ingin mendapatkan maklumat lebih lanjut atau bantuan tertentu. Pengelola laman web akan memaparkan dengan jelas alamat e-mailnya di seluruh laman web.

7. Ketelusan Penajaan
Sokongan terhadap laman web ini akan dimaklumkan dengan jelasnya termasuk identiti organisasi - organisasi dagangan atau bukan-dagangan yang turut menyumbang dana, khidmat atau bahan-bahan lain di laman web.

8. Kejujuran pengiklanan/ Polisi Penyunting
Jika pengiklanan merupakan sumber dana yang diperolehi ia akan dinyatakan dengan jelas. Penerangan ringkas berhubung polisi pengiklanan yang diamalkan oleh pemilik-pemilik laman web akan dipaparkan pada laman web. Pengiklanan dan bahan-bahan promosi lain akan dimaklumkan kepada pengguna dengan cara atau dalam kontak yang dapat mempermudahkan perbezaan antara bahan tersebut dengan bahan asalnya yang dihasilkan oleh institusi pengendali laman web.