Discover the 8 principles of the HONcode in 35 languages

1. Authoritative
Mikä tahansa lääketieteeseen tai terveydenhuoltoon liittyvä neuvo, joka palvelimella esiintyy on lääketieteen tai terveydenhuollon ammattihenkilön antamaa ellei erikseen mainita, että tietty tieto on muun kuin lääketieteen tai terveydenhuollon ammattihenkilön antama.

2. Complementarity
Tällä palvelimella tarjottu tieto on tarkoitettu tukemaan, ei korvaamaan, hoitosuhdetta joka on olemassa potilaan/tiedon lukijan ja hänen lääkärinsä välillä.

3. Privacy
Palvelimen ylläpitäjä pitää luottamuksellisena tietoja niistä potilaista ja muista vierailijoista, jotka käyvät lääketieteellistä tietoa sisältävillä sivuilla. Palvelimen omistaja täyttää tai ylittää ne lain asettamat vaatimukset lääketieteen tietojen luottamuksellisuudesta, jotka ovat voimassa siinä maassa, jossa palvelin tai sen peilauspalvelin sijaitsevat.

4. Attribution
Jos vain mahdollista, sivulla esitetyn tiedon tueksi pitäisi esittää viitteet tiedon lähteeseen ja jos mahdollista myös suora HTML-linkki ko. tietolähteeseen. Päivä, jolloin lääketieteellistä sivua on viimeksi muutettu tulee olla selvästi näkyvissä (esim. sivun alalaidassa).

5. Justifiability
Kaikkien väitteiden tietyn hoidon, kaupallisen tuotteen tai palvelun hyödyistä/tehosta tulee tukeutua asianmukaiseen puolueettomaan näyttöön kuten edellä Periaatteessa 4. on määritelty.

6. Transparency
WWW-sivun tekijät pyrkivät esittämään tiedon selkeimmällä mahdollisella tavalla ja antamaan sivuilla kävijöille kontaktitiedot, joiden avulla heidän on mahdollista kysyä lisätietoa tai tukea. Sivun ylläpitäjä laittaa oman sähköpostiosoitteensa selkeästi esille kaikille sivuilleen.

7. Financial disclosure
Sivulla on selkeästi ilmoitettava mahdollinen palvelimen saama ulkopuolinen tuki, kuten kaupallisten ja ei-kaupallisten organisaatioiden tuki rahoituksen, palvelun tai materiaalin muodossa.

8. Advertising policy
Jos rahoituslähteenä käytetään mainostuloja, se on selkeästi ilmoitettava. Tässä tapauksessa palvelimen omistaja kirjaa sivulleen lyhyen kuvauksen mainonnan suhteen noudatettavasta politiikasta. Mainokset ja muu myynninedistämiseen tähtäävä materiaali on esitettävä sillä tavalla ja sellaisessa yhteydessä, että se on mahdollisimman hyvin erotettavissa palvelimen ylläpitäjän toimittamasta alkuperäisestä aineistosta.