Discover the 8 principles of the HONcode in 35 languages

1. Deskundigheid
Het medisch of gezondheidsadvies dat wordt gegeven op deze site, mag alleen worden gegeven door medische of op gezondheidszorggebied opgeleide professionals, tenzij duidelijk is vermeld dat het advies afkomstig is van een niet-medisch gekwalificeerd persoon of organisatie.

2. Aanvullend
De informatie op deze site is alleen bedoeld als aanvulling, en niet als vervanging, van het contact tussen arts en patiŽnt of de bezoeker van deze site.

3. Privacybeleid
Vertrouwelijke of persoonlijke informatie van de patiŽnt of de bezoeker van een medische of gezondheidszorgsite, inclusief hun identiteit, moet door de website worden gerespecteerd. De makers van de site dienen zich te houden aan de privacywetgeving.

4. Attributie
Informatie op deze site moet, waar mogelijk, worden voorzien van de bron van informatie en, waar mogelijk, van HTML links naar die data. De datum waarop een pagina het laatst is herzien moet duidelijk worden aangegeven (bijvoorbeeld onderaan de pagina).

5. Rechtvaardiging
Alle beweringen die worden gedaan over de voordelen en resultaten van behandelingen, commerciŽle producten of diensten moeten worden ondersteund door evenwichtige bewijzen op een manier zoals dat ook is aangegeven onder punt 4.

6. Toegankelijkheid
De ontwerpers van deze site moeten hun uiterste best doen om de aangeboden informatie zo duidelijk mogelijk weer te geven, en contactadressen vermelden voor bezoekers die op zoek zijn naar verdere informatie of hulp. De webmaster vermeldt zijn of haar e-mailadres duidelijk op de site.

7. Financiering
Sponsoring van deze site moet duidelijk worden aangegeven, inclusief de namen van de commerciŽle en niet-commerciŽle organisaties die hebben bijgedragen aan de ondersteuning, diensten of informatie voor deze site.

8. Openheid in advertentie en redactioneel beleid
Wanneer advertenties een bron van inkomsten vormen, moet dat duidelijk op de site worden vermeld. Een korte beschrijving van het gevoerde advertentiebeleid wordt gepubliceerd op de site. Advertenties en andere promotiemateriaal moet zodanig worden gepresenteerd dat de bezoeker duidelijk het onderscheid kan maken met de redactionele inhoud.