Discover the 8 principles of the HONcode in 35 languages

1. Autorská oprávnenost
Všechny lékarské a zdravotnické rady, které jsou sdelovány na této webové stránce, jsou vytváreny pouze lékarsky nebo zdravotnicky školenými a kvalifikovanými odborníky; jinak je jednoznacne vyznaceno, že nepochází od odborníku, prípadne zdravotnických organizací.

2. Komplementarita informací
Informace je na stránkách chápána tak, že vztahy mezi lékarem a pacientem jsou podporovány, nikoliv nahrazovány.

3. Duvernost údaju
Tyto stránky respektují duvernost údaju, které se vztahují k jednotlivým pacientum a návštevníkum lékarských nebo zdravotnických stránek, vcetne jejich identity. Provozovatel stránek se zavazuje dodržovat minimální právní požadavky, které existují pro lékarská nebo zdravotnická data v príslušné zemi nebo státu v podobe webových zrcadel.

4. Specifikace stránek
Pokud je to možné a smysluplné, jsou všechny informace na webových stránkách opatreny odkazy na zdroj nebo odpovídající HTML odkaz. Na stránkách s klinickými informacemi je vyznaceno jasne datum, kdy byla stránka naposledy zmenena (napr. na spodní strane stránky).

5. Odborná prokázanost
Všechny údaje týkající se využití nebo úcinnosti urcité lécby, komercního produktu nebo služby jsou podporeny vhodnými, vyváženými vedeckými dukazy (srovnej se zásadou 4).

6. Pruhlednost autorství
Tvurci webových stránek by meli nabízet co nejjasnejší informace a udávat kontaktní adresy pro uživatele, kterí požadují další informace a nebo podporu. Webmaster uvede svou e-mailovou adresu v rámci webových stránek.

7. Pruhlednost sponzorství
Musí být jasne uvedeni sponzori a další podpora webové stránky, vcetne komercních a nekomercních organizací, které poskytly financní prostredky, služby nebo materiál pro provozování stránek.

8. Priznání reklamy
Pokud je reklama zdrojem príjmu, musí být tato skutecnost jasne uvedena. Dále by mel být na stránkách uveden krátký popis reklamní politiky. Reklama a další propagacní materiály jsou prezentovány uživatelum takovým zpusobem a v takovém kontextu, aby byla usnadnována diferenciace mezi reklamou a originální informací, kterou instituce provozující stránky vytvorila.