Certificate of compliance

Net Doktor

is in compliance with the HONcode

Logo certificat HONCode
19 Years

Certificate validity: valid until Jul 2021

www.netdoktor.se Visit website

Logo certificat HONCode
HONcode identification number:

HONConduct347229

Date of initial review:

28 Mar 2001

Certificate validity:

valid until Jul 2021

Date of last visit:

07 Jul 2020

Content identified by the HONcode team

The content below is a sample of the content identified at a specific date by the HONcode team that justifies the respect of the eight ethical principles.

Jag är medicinsk chef på Netdoktor samt tillhör den medicinska redaktionen på Bonnier Healthcare. Dessutom arbetar jag halvtid som ST-läkare i allmänmedicin vid Sophiahemmet.
Jag är medicine doktor och disputerade 2014 med en avhandling om sambanden mellan hjärt- och kärlsjukdomar och fysisk aktivitet ("Influences from physical activity and gender on the metabolic syndrome and left ventricular hypertrophy"). Tidigare har jag bland annat arbetat på Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU).
 

(20 Mar 2020) - Link

Footer of site
 

Materialet på Netdoktor varken kan eller ska ersätta en professionell medicinsk konsultation, såsom ett läkarbesök. Inte heller bör innehållet på Netdoktor utgöra grund för diagnos eller behandling, utan enbart ses som ett komplement till den gängse vården. © Netdoktor.se är ett registrerat varumärke.
 

(20 Mar 2020) - Link

Personuppgiftspolicy
 

(07 Jul 2020) - Link

The data displayed correspond to only one of the selected samples.

FÖRFATTARE: GÖRAN GÜNTHER, ÖVERLÄKARE, SPECIALIST INFEKTIONSSJUKDOMAR, AKADEMISKA SJUKHUSET, UPPSALA
UPPDATERARE: MATS HALLDIN, ST-LÄKARE I ALLMÄNMEDICIN OCH MEDICINE DOKTOR, MEDICINSK CHEF, NETDOKTOR
 

(20 Mar 2020) - Link

UPPDATERAD DEN: 2018-12-11
 

(20 Mar 2020) - Link

This principle is not applicable to this site 

Om Netdoktor
 

(20 Mar 2020) - Link

Netdoktor.se är en tjänst som är gratis för användaren, dock kan specifika tjänster vara avgiftsbelagda. Verksamheten finansieras huvudsakligen genom att sponsorer och annonser syns på Netdoktors sidor.
 

(20 Mar 2020) - Link

ok framed and labelled

Viktigt att påpeka är att redaktionell innehåll är helt oberoende och att sponsorer och annonsköpare inte kan påverka innehållet i texter eller annat material.
 

(20 Mar 2020) - Link

Viktigt att påpeka är att redaktionell innehåll är helt oberoende och att sponsorer och annonsköpare inte kan påverka innehållet i texter eller annat material.
 

(20 Mar 2020) - Link

The content of this certificate has been collected by the HON Foundation and may not be used without HON's express consent.

responsive devices

The HONcode's significance

The Health On the Net (HON) certificate guarantees that this website complies with the eight principles of the HON Foundation's Code of Conduct at the date indicated above. The persons responsible for the site commit to maintaining its compliance with the HONcode principles for the duration of the site's certification.

However, despite the complaint system that has been put in place and the periodic review and automatic monitoring of certified sites to ensure maximum compliance with the HONcode ethical principles, it is impossible to eliminate all risks of incoherence that may appear.

Under no circumstances shall the HON Foundation and/or its partner(s) be held liable for any damages resulting from the use or the inability to use HONcode-certified websites. Similarly, the HON Foundation and/or its partner(s) shall not be held liable for the content of such certified websites or any other website accessible via a hypertext link or through third-party information.

Those responsible for the certified website are responsible for the content of the website unless otherwise provided by law.

More information about the HONcode?
responsive devices

Health website editors

Do you have your own website?

Request HONcode certification!

HONcode certification request

Health information you can trust!

Search HONcode-certified websites:

 

Download the free HONcode toolbar
barre d'outils HONcode

The HONcode toolbar is easy to download and add to your Web browser. It connects in real time to the HON server to verify the certification status of health and medical websites. It does not collect any personal information and contains no spyware or other hidden functions.

Download

Video about the HONcode

YouTube channel

Providing you with trustworthy health information

YouTube channel