Certificate of compliance

Corporació Sanitària Parc Taulí

is in compliance with the HONcode

Logo certificat HONCode
10 Years

Certificate validity: valid until Sep 2021

www.tauli.cat/tauli Visit website

Logo certificat HONCode
HONcode identification number:

HONConduct989116

Date of initial review:

07 May 2010

Certificate validity:

valid until Sep 2021

Date of last visit:

16 Sep 2020

Content identified by the HONcode team

The content below is a sample of the content identified at a specific date by the HONcode team that justifies the respect of the eight ethical principles.

Autoria
El departament de Comunicació i Multimèdia del Parc Taulí duu a terme la coordinació i gestió de les plataformes intranet i web corporatius, comptant amb el suport i assessorament tècnic de l’àmbit de Direcció d’Organització i Sistemes d’Informació.
En el cas concret del web:
Defineix i elabora el seu disseny, tant en l'àmbit estètic com l'estructural.
Pel que fa als continguts, actua com a pont de connexió amb els professionals de la institució, atenent les seves demandes de creació de nous espais: recull els continguts proposats i els implementa segons el disseny previst.
També s'encarrega de l'actualització de diversos espais i actua com a consell assessor en l’elaboració de continguts, apuntant-hi possibles millores i donant-hi indicacions que facilitin la bona comprensió dels textos.
Altres autors
Tots els consells mèdics o de salut suggerits en aquest web són proporcionats per metges o professionals de la salut especialitzats i qualificats.
En totes les pàgines que inclouen aquest tipus de consells s’especifica qui és el responsable de la informació que hi apareix, així com la data de la darrera actualització.
D'altra banda, el web compta amb un apartat anomenat “Directori de professionals” on es pot cercar informació sobre els professionals sanitaris i/o directius que treballen a la institució, fent-hi una cerca tant pel nom com pel cognom.
 

(16 Sep 2020) - Link

Els continguts del web del consorci Corporació Sanitària Parc Taulí constitueixen una informació en línia i un servei de comunicació amb altres professionals i ciutadans amb finalitats informatives i educatives i en cap cas pretenen ser un substitutiu del consell mèdic professional. Res del que hi ha publicat en aquest web té doncs per finalitat ser emprat per al diagnòstic ni per al tractament mèdic.
 

(16 Sep 2020) - Link

En aquest web utilitzem galetes pròpies i de tercers. En utilitzar els nostres serveis, accepteu l'ús que fem de les galetes. D'acord Més informaci

Política de privacitat
Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable de tractament
Sr. Joan Martí López. Director General del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí.
Finalitat del tractament
Diverses que es detallen en l'apartat d' informació addicional.
Legitimació del tractament
Depenent de la finalitat de tractament en funció del previst en la legislació vigent:
- Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
- Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.
 

(16 Sep 2020) - Link

The data displayed correspond to only one of the selected samples.

Més informació sobre les mesures d'adaptació a COVID-19 que afecten a pacients, familiars i/o acompanyants del Parc Taulí
 

(16 Sep 2020) - Link

Publicat el 24 Agost 2020
 

(16 Sep 2020) - Link

This principle is not applicable to this site 

Contacte
 

(16 Sep 2020) - Link

Accessibilitat
 

(16 Sep 2020) - Link

Finançament i publicitat
El consorci Corporació Sanitària Parc Taulí, entitat pública depenent del Servei Català de la Salut (CatSalut), elabora i gestiona el seu web institucional únicament amb els seus recursos humans propis.
Aquest web no disposa ni rep finançament extern de cap tipus.
 

(16 Sep 2020) - Link

Aquest web no conté publicitat.
 

The content of this certificate has been collected by the HON Foundation and may not be used without HON's express consent.

responsive devices

The HONcode's significance

The Health On the Net (HON) certificate guarantees that this website complies with the eight principles of the HON Foundation's Code of Conduct at the date indicated above. The persons responsible for the site commit to maintaining its compliance with the HONcode principles for the duration of the site's certification.

However, despite the complaint system that has been put in place and the periodic review and automatic monitoring of certified sites to ensure maximum compliance with the HONcode ethical principles, it is impossible to eliminate all risks of incoherence that may appear.

Under no circumstances shall the HON Foundation and/or its partner(s) be held liable for any damages resulting from the use or the inability to use HONcode-certified websites. Similarly, the HON Foundation and/or its partner(s) shall not be held liable for the content of such certified websites or any other website accessible via a hypertext link or through third-party information.

Those responsible for the certified website are responsible for the content of the website unless otherwise provided by law.

More information about the HONcode?
responsive devices

Health website editors

Do you have your own website?

Request HONcode certification!

HONcode certification request

Health information you can trust!

Search HONcode-certified websites:

 

Download the free HONcode toolbar
barre d'outils HONcode

The HONcode toolbar is easy to download and add to your Web browser. It connects in real time to the HON server to verify the certification status of health and medical websites. It does not collect any personal information and contains no spyware or other hidden functions.

Download

Video about the HONcode

YouTube channel

Providing you with trustworthy health information

YouTube channel