Certificate of compliance

ZorgWijzer

is in compliance with the HONcode

Logo certificat HONCode
4 Years

Certificate validity: valid until Apr 2019

www.zorgwijzer.nl Visit website

Logo certificat HONCode
HONcode identification number:

HONConduct959936

Date of initial review:

24 Apr 2014

Certificate validity:

valid until Apr 2019

Date of last visit:

16 Apr 2018
See the HONcode seal on the site

Content identified by the HONcode team

The content below is a sample of the content identified at a specific date by the HONcode team that justifies the respect of the eight ethical principles.

Colofon
 

(16 Apr 2018) - Link

Collaborative platforms:

Moderatie
Reacties worden dagelijks gescreend door iemand uit het redactiecollege (zie: colofon) en worden verder door softwaretoepassingen gecontroleerd op spam, grof taalgebruik en externe links. De moderator wordt het recht voorbehouden om reacties die niet aan de bovenstaande twee voorwaarden voldoen, zonder opgaaf van reden te verwijderen. Daarnaast hebben moderators het recht om in te grijpen als gebruikers van het platform zich niet aan de Web 2.0 regels houden. Er zal eerst een waarschuwing worden verzonden aan het e-mailadres van de overtreder. Bij herhaling zal de moderator de internetgebruiker op basis van IP- en mailadres blokkeren, zodat het voor hem/haar onmogelijk wordt om te reageren op artikelen.

(16 Apr 2018) - Link

Geen medisch advies
ZorgWijzer.nl is geen zorgverlenende organisatie/website en geeft geen medische adviezen. De informatie op ZorgWijzer.nl wordt beschikbaar gesteld met als doel behulpzame informatie te verstrekken aan de bezoeker. De informatie die wordt aangeboden op ZorgWijzer.nl heeft echter geen enkele therapeutische of diagnostische waarde en is in geen enkel opzicht bedoeld ter ondersteuning of vervanging van de bestaande relatie tussen patiŽnt/site bezoeker en zijn/haar arts, specialist of hulpverlener.
ZorgWijzer.nl maakt geen claims gerelateerd aan de voordelen of prestaties van een specifieke medische behandeling, medisch product of medische dienst.
 

(16 Apr 2018) - Link

Privacy Policy
 

(16 Apr 2018) - Link

Collaborative platforms:

Alle gebruikers van het platform kunnen de reacties lezen en gebruiken. Het is niet mogelijk om zelfstandig reacties aan te passen of the verwijderen. Dit kan wel in overleg met de moderator

(16 Apr 2018) - Link

The data displayed correspond to only one of the selected samples.

Koen
Auteur Zorgwijzer.nl
Als auteur voor ZorgWijzer.nl houd ik mij bezig om alle informatie binnen de snel veranderende zorgsector zo goed mogelijk in kaart te brengen. Heb je vragen aan de hand van mijn artikelen? Stel ze dan gerust hieronder of via de verschillende sociale media kanalen.
 

(16 Apr 2018) - Link

Collaborative platforms:

Bronvermelding
ZorgWijzer.nl maakt voor paginaís met een medisch karakter gebruik van externe bronnen. Wanneer dat het geval is zal de gebruikte bron worden getoond middels een bibliografie en voorzien van een tekstlink naar de bron.
Platformgebruikers worden verzocht om een legitieme bron te vermelden indien zij medische informatie plaatsen die niet is gebaseerd om persoonlijke informatie of algemene kennis. Indien statistische gegevens, studies en ontwikkelingen in de medische wetenschap geplaats worden, dienen deze ten allen tijde worden voorzien door een bron.

(16 Apr 2018) - Link

Gepubliceerd op 11 april 2018 13:42
 

(16 Apr 2018) - Link

(16 Apr 2018) - Link

Financiering
ZorgWijzer.nl kan bestaan dankzij een eenmalige marketingvergoeding van bezoekers die via de zorgvergelijker overstappen van zorgverzekering. De commissie ligt op gemiddeld 45 tot 50 euro per afgesloten polis.
Er is geen andere bron van inkomsten. Er wordt dan ook geen financiŽle compensatie ontvangen voor het enkel tonen van een bepaalde verzekeraar in het vergelijkingsresultaat of op de website. De positie van een zorgverzekeraar in het vergelijkingsresultaat wordt enkel bepaald door de hoogte van de premie. De laagste premie staat altijd bovenaan in het resultaat.
 

(16 Apr 2018) - Link

Alle redactionele inhoud, waaronder artikelen*, zorgwijzers en veelgestelde vragen zijn vrij van advertenties of reclame.
 

(16 Apr 2018) - Link

Op ZorgWijzer.nl wordt er in het kader van advertenties een duidelijke scheiding gemaakt tussen (1) de redactionele inhoud en (2) de zorgvergelijker en verzekeraar-paginaís:
 

(16 Apr 2018) - Link

The content of this certificate has been collected by the HON Foundation and may not be used without HON's express consent.

responsive devices

The HONcode's significance

The Health On the Net (HON) certificate guarantees that this website complies with the eight principles of the HON Foundation's Code of Conduct at the date indicated above. The persons responsible for the site commit to maintaining its compliance with the HONcode principles for the duration of the site's certification.

However, despite the complaint system that has been put in place and the periodic review and automatic monitoring of certified sites to ensure maximum compliance with the HONcode ethical principles, it is impossible to eliminate all risks of incoherence that may appear.

Under no circumstances shall the HON Foundation and/or its partner(s) be held liable for any damages resulting from the use or the inability to use HONcode-certified websites. Similarly, the HON Foundation and/or its partner(s) shall not be held liable for the content of such certified websites or any other website accessible via a hypertext link or through third-party information.

Those responsible for the certified website are responsible for the content of the website unless otherwise provided by law.

More information about the HONcode?
responsive devices

Health website editors

Do you have your own website?

Request HONcode certification!

HONcode certification request

Health information you can trust!

Search HONcode-certified websites:

 

Download the free HONcode toolbar
barre d'outils HONcode

The HONcode toolbar is easy to download and add to your Web browser. It connects in real time to the HON server to verify the certification status of health and medical websites. It does not collect any personal information and contains no spyware or other hidden functions.

Download

Video about the HONcode

YouTube channel

Providing you with trustworthy health information

YouTube channel