Certificate of compliance

Psychofarmaca Expert Platform Nederland

is in compliance with the HONcode

Logo certificat HONCode
4 Years

Certificate validity: valid until May 2019

www.pepned.nl Visit website

Logo certificat HONCode
HONcode identification number:

HONConduct913686

Date of initial review:

02 May 2014

Certificate validity:

valid until May 2019

Date of last visit:

04 May 2018
See the HONcode seal on the site

Content identified by the HONcode team

The content below is a sample of the content identified at a specific date by the HONcode team that justifies the respect of the eight ethical principles.

Personen achter PEPNed
De inhoud van deze website staat onder redactie van de medische professionals achter PEPNed. Bij informatie afkomstig van professionals buiten PEPNed wordt altijd de bron vermeld.
Dr. Rob Doornebal-Bakker
MariŽlle de Ruijter, VS GGZ
Dr. Maarten Bak
Dr. Wiepke Cahn
Dr. Frank van Dael
Prof. dr. Peter van Harten
Prof. dr. Iris Sommer
Dr. Diederik E. Tenback
Dr. Ingeborg Wilting
Dr. Mr. Christiaan Vinkers
 

(04 May 2018) - Link

Psychofarmaca Expert Platform Nederland is geen behandelinstelling. Informatie op deze site kan en mag niet beschouwd worden als een alternatief voor een consult bij of behandeling door een arts. Voor het wijzigen, stoppen of aanpassen van medicatie of een behandeling moet altijd de behandelend arts geraadpleegd worden.
 

(04 May 2018) - Link

Privacy
Deze website is opgezet volgens de richtlijnen van de Health On the Net code (HON-code).
Gegevens van personen die via de site contact opnemen, zullen strikt vertrouwelijk behandeld worden, in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).
Wij maken geen gebruik van cookies.
We maken gebruik van Google Analytics om het publiek van de website te analyseren en onze inhoud te verbeteren. Geen persoonlijke informatie wordt verzameld vanuit Google Analytics. Voor meer informatie over het privacybeleid met betrekking tot Google Analytics, ga hier support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en
 

(04 May 2018) - Link

The data displayed correspond to only one of the selected samples.

Personen achter PEPNed
De inhoud van deze website staat onder redactie van de medische professionals achter PEPNed. Bij informatie afkomstig van professionals buiten PEPNed wordt altijd de bron vermeld.
Dr. Rob Doornebal-Bakker
MariŽlle de Ruijter, VS GGZ
Dr. Maarten Bak
Dr. Wiepke Cahn
Dr. Frank van Dael
Prof. dr. Peter van Harten
Prof. dr. Iris Sommer
Dr. Diederik E. Tenback
Dr. Ingeborg Wilting
Dr. Mr. Christiaan Vinkers
 

(04 May 2018) - Link

Laatst gewijzigd op 15/02/2017
 

(04 May 2018) - Link

Voor algemene vragen over deze website kan een mail worden gestuurd naar de webredactie van het Psychofarmaca Expert Platform Nederland.
Deze website is eigendom van Innova, het instituut voor opleiden, wetenschappelijk onderzoek en innovatie van GGz Centraal.
GGz Centraal
Innova
Utrechtseweg 266
3818 EW Amersfoort
Postbus 3051
3800 DB Amersfoort
033 460 92 52
Inhoudelijke vragen over bijwerkingen van psychofarmaca kunnen binnenkort gesteld worden via de vraagservice op het het besloten gedeelte van deze website. Zorgprofessionals met een BIG-registratie kunnen zich registreren om toegang te krijgen tot deze vraagservice.
 

(04 May 2018) - Link

Het Psychofarmaca Expert Platform Nederland (PEPNed) is een samenwerkingsverband tussen het Universitair Medisch Centrum Utrecht (het Hersencentrum en de klinische farmacie UMC Utrecht en de divisie farmacoepidemiologie en klinische farmacologie Betafaculteit Universiteit Utrecht), de Universiteit van Maastricht (de vakgroep Psychiatrie en Psychologie), en het psychiatrisch ziekenhuis GGZ Centraal in Amersfoort.
 

(04 May 2018) - Link

De website van PEPNed toont in principe geen enkele vorm van reclame. Wanneer er sprake is van een advertentie, wordt dit duidelijk vermeld. De redactionele inhoud is vrij van elke commerciŽle beÔnvloeding
 

(04 May 2018) - Link

The content of this certificate has been collected by the HON Foundation and may not be used without HON's express consent.

responsive devices

The HONcode's significance

The Health On the Net (HON) certificate guarantees that this website complies with the eight principles of the HON Foundation's Code of Conduct at the date indicated above. The persons responsible for the site commit to maintaining its compliance with the HONcode principles for the duration of the site's certification.

However, despite the complaint system that has been put in place and the periodic review and automatic monitoring of certified sites to ensure maximum compliance with the HONcode ethical principles, it is impossible to eliminate all risks of incoherence that may appear.

Under no circumstances shall the HON Foundation and/or its partner(s) be held liable for any damages resulting from the use or the inability to use HONcode-certified websites. Similarly, the HON Foundation and/or its partner(s) shall not be held liable for the content of such certified websites or any other website accessible via a hypertext link or through third-party information.

Those responsible for the certified website are responsible for the content of the website unless otherwise provided by law.

More information about the HONcode?
responsive devices

Health website editors

Do you have your own website?

Request HONcode certification!

HONcode certification request

Health information you can trust!

Search HONcode-certified websites:

 

Download the free HONcode toolbar
barre d'outils HONcode

The HONcode toolbar is easy to download and add to your Web browser. It connects in real time to the HON server to verify the certification status of health and medical websites. It does not collect any personal information and contains no spyware or other hidden functions.

Download

Video about the HONcode

YouTube channel

Providing you with trustworthy health information

YouTube channel