Certificate of compliance

MPN Stichting

is in compliance with the HONcode

Logo certificat HONCode
7 Years

Certificate validity: valid until Jan 2019

www.mpn-stichting.nl Visit website

Logo certificat HONCode
HONcode identification number:

HONConduct807456

Date of initial review:

19 Jan 2011

Certificate validity:

valid until Jan 2019

Date of last visit:

24 Jan 2018
See the HONcode seal on the site

Content identified by the HONcode team

The content below is a sample of the content identified at a specific date by the HONcode team that justifies the respect of the eight ethical principles.

MEDISCHE ADVIESRAAD
 

(24 Jan 2018) - Link

Aan de informatie op deze website kunnen niet zonder meer medische conclusies voor een individueel geval worden verbonden. Voor een juiste beoordeling van uw eigen situatie dient u altijd te overleggen met uw behandelend arts of andere professionele hulpverlener.
 

(24 Jan 2018) - Link

PRIVACY
 

(24 Jan 2018) - Link

The data displayed correspond to only one of the selected samples.

Bronnen:
Mesa R.A. et al., Cancer 109, 68-76 (2007)
Enquête MPN Stichting, resultaten gepubliceerd in Pur Sang 7-1, 12-15 (2010)
Geyer H.L. et al., Mediators Inflamm. 2015 (PMID: 26538823)
 

(24 Jan 2018) - Link


Gepubliceerd: 23 februari 2016
Laatst bijgewerkt: 23 februari 2016
 

(24 Jan 2018) - Link

This principle is not applicable to this site 

CONTACTGEGEVENS
 

(24 Jan 2018) - Link

Nadere informatie
Uiterste zorg is besteed aan het zo compleet en correct mogelijk aanbieden van de informatie, maar we vernemen graag uw suggesties, vragen of opmerkingen om deze site verder te verbeteren. Vragen en opmerkingen die betrekking hebben tot de website dienen gericht te worden tot de MPN Stichting:
 

(24 Jan 2018) - Link

Deze website van de MPN Stichting toont geen enkele vorm van advertenties. De reden hiervoor is het voorkomen van sluipreclame. De MPN Stichting is een volledig onafhankelijke patiëntenorganisatie.
 

The content of this certificate has been collected by the HON Foundation and may not be used without HON's express consent.

responsive devices

The HONcode's significance

The Health On the Net (HON) certificate guarantees that this website complies with the eight principles of the HON Foundation's Code of Conduct at the date indicated above. The persons responsible for the site commit to maintaining its compliance with the HONcode principles for the duration of the site's certification.

However, despite the complaint system that has been put in place and the periodic review and automatic monitoring of certified sites to ensure maximum compliance with the HONcode ethical principles, it is impossible to eliminate all risks of incoherence that may appear.

Under no circumstances shall the HON Foundation and/or its partner(s) be held liable for any damages resulting from the use or the inability to use HONcode-certified websites. Similarly, the HON Foundation and/or its partner(s) shall not be held liable for the content of such certified websites or any other website accessible via a hypertext link or through third-party information.

Those responsible for the certified website are responsible for the content of the website unless otherwise provided by law.

More information about the HONcode?
responsive devices

Health website editors

Do you have your own website?

Request HONcode certification!

HONcode certification request

Health information you can trust!

Search HONcode-certified websites:

 

Download the free HONcode toolbar
barre d'outils HONcode

The HONcode toolbar is easy to download and add to your Web browser. It connects in real time to the HON server to verify the certification status of health and medical websites. It does not collect any personal information and contains no spyware or other hidden functions.

Download

Video about the HONcode

YouTube channel

Providing you with trustworthy health information

YouTube channel