Текущий статус сайта в системе HONcode

MPN Stichting

соответствует всем принципам HONcode

Logo certificat HONCode
5 Years

Certificate validity 19 Dec 2016 - Dec 2017

www.mpn-stichting.nl Visit Website

Logo certificat HONCode
Идентификационный номер сайта:

HONConduct807456

Дата первичной проверки:

19 Jan 2011

Certificate validity

19 Dec 2016 - Dec 2017

Content identified by the HONcode team

The content below is a sample of the content identified at a specific date by the HONcode team that justifies the respect of the eight ethical principles.

prof. dr. S. (Sonja) Zweegman, internist-hematoloog in het VU Medisch Centrum (VUmc) in Amsterdam
dr. P.A.W. (Peter) te Boekhorst, internist-hematoloog in het Erasmus MC in Rotterdam
prof. dr. H.C. (Harry) Schouten, internist-hematoloog in het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC) in Maastricht
dr. R.A.P. (Reinier) Raymakers, internist-hematoloog in het Universitair Medisch Centrum (UMC) in Utrecht
mevr. A. (Annette) van Ojik, apotheker in opleiding bij de ziekenhuisapotheek in het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL)
 

(19 Dec 2016) - Link

De op deze website getoonde informatie is met de grootst mogelijke zorg en aandacht door de MPN Stichting samengesteld. De MPN Stichting aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid, actualiteit en het correct functioneren van deze website. Aan de informatie op deze website kunnen niet zonder meer medische conclusies voor een individueel geval worden verbonden. Voor een juiste beoordeling van uw eigen situatie dient u altijd te overleggen met uw behandelend arts of andere professionele hulpverlener. De MPN Stichting is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen. De MPN Stichting is niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden.
 

(19 Dec 2016) - Link

The data displayed correspond to only one of the selected samples.

Bronnen:
Mesa R.A. et al., Cancer 109, 68-76 (2007)
Enquête MPN Stichting, resultaten gepubliceerd in Pur Sang 7-1, 12-15 (2010)
Geyer H.L. et al., Mediators Inflamm. 2015 (PMID: 26538823)
Gepubliceerd: 19 februari 2016
Laatst bijgewerkt: 29 november 2016
 

(19 Dec 2016) - Link

Bronnen:
Mesa R.A. et al., Cancer 109, 68-76 (2007)
Enquête MPN Stichting, resultaten gepubliceerd in Pur Sang 7-1, 12-15 (2010)
Geyer H.L. et al., Mediators Inflamm. 2015 (PMID: 26538823)
Gepubliceerd: 19 februari 2016
Laatst bijgewerkt: 29 november 2016
 

(19 Dec 2016) - Link

This principle is not applicable to this site 

Financiering
Deze website van de MPN Stichting is geheel gefinancierd door de MPN Stichting. De MPN Stichting wordt uitsluitend gefinancierd door instellingssubsidie en ontwikkelingssubsidie van het Fonds patiëntenorganisaties, gehandicaptenorganisaties en ouderenbonden (PGO). Het Fonds PGO is een uitvoerend orgaan van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Er is op geen enkele wijze sprake van belangenconflicten.
 

(19 Dec 2016) - Link

Reclame
Deze website van de MPN Stichting toont geen enkele vorm van advertenties. De reden hiervoor is het voorkomen van sluipreclame. De MPN Stichting is een volledig onafhankelijke patiëntenorganisatie.
 

The content of this certificate has been collected by the HON Foundation and may not be used without HON's express consent.

responsive devices

The HONcode's significance

The Health On the Net (HON) certificate guarantees that this website complies with the eight principles of the HON Foundation's Code of Conduct at the date indicated above. The persons responsible for the site commit to maintaining its compliance with the HONcode principles for the duration of the site's certification.

However, despite the complaint system that has been put in place and the periodic review and automatic monitoring of certified sites to ensure maximum compliance with the HONcode ethical principles, it is impossible to eliminate all risks of incoherence that may appear.

Under no circumstances shall the HON Foundation and/or its partner(s) be held liable for any damages resulting from the use or the inability to use HONcode-certified websites. Similarly, the HON Foundation and/or its partner(s) shall not be held liable for the content of such certified websites or any other website accessible via a hypertext link or through third-party information.

Those responsible for the certified website are responsible for the content of the website unless otherwise provided by law.

More information about the HONcode?
responsive devices

Health website editors

Do you have your own website?

Request HONcode certification!

HONcode certification request

Health information you can trust!

Search HONcode-certified websites:

 

Download the free HONcode toolbar
barre d'outils HONcode

The HONcode toolbar is easy to download and add to your Web browser. It connects in real time to the HON server to verify the certification status of health and medical websites. It does not collect any personal information and contains no spyware or other hidden functions.

Download

Video about the HONcode

YouTube channel

Providing you with trustworthy health information

YouTube channel