Certificate of compliance

abcZdrowie

is in compliance with the HONcode

Logo certificat HONCode
6 Years

Certificate validity: valid until Nov 2019

portal.abczdrowie.pl Visit website

Logo certificat HONCode
HONcode identification number:

HONConduct729696

Date of initial review:

23 Jul 2012

Certificate validity:

valid until Nov 2019

Date of last visit:

08 Oct 2019

Content identified by the HONcode team

The content below is a sample of the content identified at a specific date by the HONcode team that justifies the respect of the eight ethical principles.

(16 May 2018) - Link

Collaborative platforms:

Użytkownikiem Serwisu jest każda osoba odwiedzająca www.abczdrowie.pl, jednakże pełnym użytkownikiem, mającym możliwość uzyskania dostępu do pełnego pakietu Usług, staje się każda osoba, która dokonała rejestracji i ma możliwość zalogowania.

(20 Jun 2018) - Link

Udzielane informacje i/lub odpowiedzi lekarzy lub specjalistów z uwagi na ich świadczenie przez Internet nie zastąpią wizyty lekarskiej, podczas której prowadzona jest dokumentacja lekarska, przeprowadzane jest badanie lekarskie, szczegółowy wywiad z pacjentem i pełna diagnostyka.
 

(16 May 2018) - Link

Polityka prywatności
 

(16 May 2018) - Link

Collaborative platforms:

To the extent that the mandatory provisions of law do not contradict it, for the purpose and in connection with the need to perform the Contract and to ensure compliance with the Regulations and the Netiquette's Code of Conduct:
every time the User posts a comment or other content on the Forum, it should be understood as a conclusion by the User and the Service Provider of the provision of the Service Provider by the User free, irrevocable, territorially and temporarily licensed to use the content provided by the User in the fields of use referred to in Article. 50 of the Act on Copyright and Related Rights and the exercise of the exclusive right to authorize the exercise of dependent copyright to the extent necessary to publish a comment on the Forum and ensure compliance of content with the Regulations; each time the Service Provider accepts the permissions can be done implicitly. The provision contained in the preceding sentence does not constitute an obligation to conclude a license agreement by the User.

(26 Nov 2018) - Link

The data displayed correspond to only one of the selected samples.

Anna Kołodziejczyk
 

(16 May 2018) - Link

Collaborative platforms:

Jako że wszelkie wypowiedzi w zakresie statystyk, danych, badań czy nowych rozwiązań w medycynie powinny pochodzić z zaufanych źródeł, Użytkownik zobowiązany jest do wskazywania źródła informacji dotyczących medycyny lub zdrowia, chyba że informacje te stanowią opis osobistych doświadczeń Użytkownika lub wynikają z wiedzy ogólnej. Osobiste doświadczenia rozumiane są jako symptomy, badania, doświadczenia, które Użytkownik lub członek jego bliskiej rodziny przeszedł osobiście.

(20 Jun 2018) - Link

ponad rok temu
 

(16 May 2018) - Link

This principle is not applicable to this site 

Kontakt z nami
 

(16 May 2018) - Link

Korzystanie z Serwisu przez użytkownika jest bezpłatne. Serwis utrzymywany jest z przychodów osiąganych z reklamy dlatego też każdy użytkownik ma świadomość i zgadza się na zapoznawanie się reklamami widocznymi w Serwisie.
 

(25 May 2018) - Link

The content of this certificate has been collected by the HON Foundation and may not be used without HON's express consent.

responsive devices

The HONcode's significance

The Health On the Net (HON) certificate guarantees that this website complies with the eight principles of the HON Foundation's Code of Conduct at the date indicated above. The persons responsible for the site commit to maintaining its compliance with the HONcode principles for the duration of the site's certification.

However, despite the complaint system that has been put in place and the periodic review and automatic monitoring of certified sites to ensure maximum compliance with the HONcode ethical principles, it is impossible to eliminate all risks of incoherence that may appear.

Under no circumstances shall the HON Foundation and/or its partner(s) be held liable for any damages resulting from the use or the inability to use HONcode-certified websites. Similarly, the HON Foundation and/or its partner(s) shall not be held liable for the content of such certified websites or any other website accessible via a hypertext link or through third-party information.

Those responsible for the certified website are responsible for the content of the website unless otherwise provided by law.

More information about the HONcode?
responsive devices

Health website editors

Do you have your own website?

Request HONcode certification!

HONcode certification request

Health information you can trust!

Search HONcode-certified websites:

 

Download the free HONcode toolbar
barre d'outils HONcode

The HONcode toolbar is easy to download and add to your Web browser. It connects in real time to the HON server to verify the certification status of health and medical websites. It does not collect any personal information and contains no spyware or other hidden functions.

Download

Video about the HONcode

YouTube channel

Providing you with trustworthy health information

YouTube channel