Certificate of compliance

Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears

is in compliance with the HONcode

Logo certificat HONCode
15 Years

Certificate validity: valid until Mar 2019

www.academia.cat Visit website

Logo certificat HONCode
HONcode identification number:

HONConduct472393

Date of initial review:

30 May 2003

Certificate validity:

valid until Mar 2019

Date of last visit:

17 Mar 2018
See the HONcode seal on the site

Content identified by the HONcode team

The content below is a sample of the content identified at a specific date by the HONcode team that justifies the respect of the eight ethical principles.

Autoria:
Propietat intel·lectual del web
Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut general d'aquesta pàgina web i el seu disseny gràfic són propietat exclusiva de l’Acadèmia (la Fundació Privada Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears) o de tercers que han autoritzat l'ús d'aquests continguts a la Fundació i a qui correspon l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos.
L'autoria dels continguts de caràcter científic està degudament identificada en cada un dels apartats (publicacions científiques, presentacions, recomanacions, entre d’altres).
Els autors del articles publicats als Annals de Medicina són professionals de la Salut i el contingut ha estat revisat pel director i el secretari de la revista.
Els arxius publicats a la secció de sessions online corresponen a les presentacions que els ponents han fet a les activitats formatives organitzades i avalades per les Societats Científiques que integren l'Acadèmia. Els autors han cedit els amb finalitat exclusivament formativa dels professionals de la salut
 

(17 Mar 2018) - Link

El contingut i la informació proporcionada a www.academia.cat és merament informatiu i divulgatiu, en cap cas substitueix la relació que pugui existir entre un pacient o visitant del lloc web i el seu metge.
 

(17 Mar 2018) - Link

Tractament de dades de caràcter personal
 

(17 Mar 2018) - Link

The data displayed correspond to only one of the selected samples.

TVE Sant Cugat. Informatiu de les 14h. Informació a partir del minut 14’20
www.rtve.es/alacarta/videos/linformatiu/linformatiu-10-02-2017/3909901/

 

(17 Mar 2018) - Link

Publicada el 02/03/2018
 

(17 Mar 2018) - Link

This principle is not applicable to this site 

Contacta
 

(17 Mar 2018) - Link

El finançament del lloc web és a càrrec exclusiu de la Fundació Privada de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balear
 

(17 Mar 2018) - Link

El lloc web www.academia.cat no conté publicitat d’empreses o organitzacions alienes, ni rep finançament per aquest concepte.
 

The content of this certificate has been collected by the HON Foundation and may not be used without HON's express consent.

responsive devices

The HONcode's significance

The Health On the Net (HON) certificate guarantees that this website complies with the eight principles of the HON Foundation's Code of Conduct at the date indicated above. The persons responsible for the site commit to maintaining its compliance with the HONcode principles for the duration of the site's certification.

However, despite the complaint system that has been put in place and the periodic review and automatic monitoring of certified sites to ensure maximum compliance with the HONcode ethical principles, it is impossible to eliminate all risks of incoherence that may appear.

Under no circumstances shall the HON Foundation and/or its partner(s) be held liable for any damages resulting from the use or the inability to use HONcode-certified websites. Similarly, the HON Foundation and/or its partner(s) shall not be held liable for the content of such certified websites or any other website accessible via a hypertext link or through third-party information.

Those responsible for the certified website are responsible for the content of the website unless otherwise provided by law.

More information about the HONcode?
responsive devices

Health website editors

Do you have your own website?

Request HONcode certification!

HONcode certification request

Health information you can trust!

Search HONcode-certified websites:

 

Download the free HONcode toolbar
barre d'outils HONcode

The HONcode toolbar is easy to download and add to your Web browser. It connects in real time to the HON server to verify the certification status of health and medical websites. It does not collect any personal information and contains no spyware or other hidden functions.

Download

Video about the HONcode

YouTube channel

Providing you with trustworthy health information

YouTube channel