Certificate of compliance

Dutch Lymphedema Network

is in compliance with the HONcode

Logo certificat HONCode
14 Years

Certificate validity: valid until Jan 2019

www.lymfoedeem.nl Visit website

Logo certificat HONCode
HONcode identification number:

HONConduct352738

Date of initial review:

18 May 2004

Certificate validity:

valid until Jan 2019

Date of last visit:

24 Jan 2018
See the HONcode seal on the site

Content identified by the HONcode team

The content below is a sample of the content identified at a specific date by the HONcode team that justifies the respect of the eight ethical principles.

Over NLNet
Raad van Advies
De raad van advies is sinds september 2016 als volgt samengesteld:
De heer Dr. R.J. Damstra, voorzitter
Mevrouw M.G.L. Lauret-Roemers, oncologisch en oedeemfysiotherapeut, namens de NVFL
Mevrouw E. Brouwer, namens SLCN
De heer R. Bot, directeur Varitex
Mevrouw C. Feenstra-Verbruggen, huid- en oedeemtherapeut, namens de NVH
Mevrouw G. van der Heide-Schoon, namens de BVN
Mevrouw J. Verhoeff-Braat, patiŽntenvertegenwoordiger
Mevrouw Drs. E. van Dorst, gynacologisch oncoloog
Mevrouw E. Butter, verpleegkundige UMC Utrecht
 

(24 Jan 2018) - Link

Doel van de website
Deze pagina's zijn NIET opgezet om te voorzien in specifieke medische informatie. Wanneer u vermoedt dat u een medische aandoening heeft, neemt u dan contact op met uw behandelend arts. Heeft u vragen, neemt u dan gerust contact met ons op.
 

(24 Jan 2018) - Link

Privacy verklaring
Privacybeleid
Deze website is opgericht en wordt beheerd door het Nederlands Netwerk voor Lymfoedeem & Lipoedeem (NLNet). NLNet heeft dit privacy statement gemaakt om duidelijk te maken dat wij belang en waarde hechten aan de privacy van de bezoekers van onze website.
Google Analytics
Voor statistische doeleinden worden er bezoekersstatistieken van onze website bijgehouden. Informatie wordt niet met derden gedeeld.
This website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. ("Google"). Google Analytics uses "cookies", which are text files placed on your computer, to help the website analyze how users use the site.
The information generated by the cookie about your use of the website (including your IP address) will be transmitted to and stored by Google on servers in the United States. Google will use this information for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activity for website operators and providing other services relating to website activity and internet usage. Google may also transfer this information to third parties where required to do so by law, or where such third parties process the information on Google's behalf. Google will not associate your IP address with any other data held by Google. You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser, however please note that if you do this you may not be able to use the full functionality of this website. By using this website, you consent to the processing of data about you by Google in the manner and for the purposes set out above.
For further information on the privacy policy concerning Google Analytics, please go here: www.google.com/analytics/learn/privacy.html
 

(24 Jan 2018) - Link

The data displayed correspond to only one of the selected samples.

Bron: Omgaan met lymfoedeem, A. Vinjť-Harrewijn, A. Van Beek en P. Haspels
 

(24 Jan 2018) - Link

Laatst bijgewerkt: 15 juni 2016
 

(24 Jan 2018) - Link

This principle is not applicable to this site 

Er is een probleem met deze website
Heeft u een probleem met de website, meld dit svp via
 

(24 Jan 2018) - Link

Website
Het onderhoud van de website van NLNet wordt gefinancierd uit algemene middelen.

Financiering
Om de activiteiten van NLNet te kunnen bekostigen is geld nodig. Ondanks dat we bijna alleen met vrijwilligers werken en we onze vaste lasten zo laag mogelijk houden, heeft NLNet inkomsten nodig. Daarvoor hebben we een aantal bronnen:
Donateurs
NLNet heeft twee categorieŽn donateurs, patiŽnten en zorgverleners. Het lidmaatschap van NLNet bedraagt voor patiŽnten Ä 40,00 per jaar. Therapeuten/artsen/andere professionals betalen Ä 60,- per jaar. Bij betaling via automatische incasso geldt een korting van Ä 5,00, waardoor de bedragen respectievelijk Ä 35,00 en Ä 55,00 per jaar worden. Er zijn ook donateurs die een hoger bedrag overmaken.
Erfenissen en legaten
Regelmatig krijgt NLNet een donatie uit een erfenis of legaat. Daar NLNet een algemeen nut beogende instelling (ANBI) is, hoeven we over deze bedragen geen belasting te betalen.
Advertentie inkomsten
In ons tijschrift Lymfologica wordt geadverteerd door bedrijven die werkzaam zijn rondom lymfoedeem en lipoedeem en die de activiteiten van NLNet willen ondersteunen. Per jaar worden met de adverteerders afspraken gemaakt over advertenties en kosten. Met deze inkomsten worden de kosten voor het produceren en verspreiden van het blad nagenoeg gedekt.
PGO subsidie
Fonds PGO is een onderdeel van uitvoeringsorganisatie CIBG dat namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport subsidies verstrekt aan landelijk werkzame patiŽntenorganisaties en gehandicaptenorganisaties in Nederland. NLNet vraagt jaarlijks op basis van een activiteiten- en kostenplan subsidie aan bij het Fonds PGO. Tot nu toe worden onze aanvragen steeds gehonoreerd. Door bezuinigen vanuit de Rijksoverheid zal het maximale subsidie bedrag vanuit het fonds de komende jaren fors dalen. Met het zicht op die ontwikkeling wil NLNet haar eigen inkomstenbronnen verder gaan versterken.
Activiteiten
Voor een aantal activiteiten dat NLNet voor patiŽnten en de mensen in hun omgeving organiseert, vragen wij aan deelnemers een bijdrage in de kosten. De rest van de kosten betaalt NLNet uit algemene middelen.
Website
Het onderhoud van de website van NLNet wordt gefinancierd uit algemene middelen.
 

(24 Jan 2018) - Link

Openheid in advertentie en redactioneel beleid
De redactie van deze website is onafhankelijk en de site bevat geen reclame.
 

The content of this certificate has been collected by the HON Foundation and may not be used without HON's express consent.

responsive devices

The HONcode's significance

The Health On the Net (HON) certificate guarantees that this website complies with the eight principles of the HON Foundation's Code of Conduct at the date indicated above. The persons responsible for the site commit to maintaining its compliance with the HONcode principles for the duration of the site's certification.

However, despite the complaint system that has been put in place and the periodic review and automatic monitoring of certified sites to ensure maximum compliance with the HONcode ethical principles, it is impossible to eliminate all risks of incoherence that may appear.

Under no circumstances shall the HON Foundation and/or its partner(s) be held liable for any damages resulting from the use or the inability to use HONcode-certified websites. Similarly, the HON Foundation and/or its partner(s) shall not be held liable for the content of such certified websites or any other website accessible via a hypertext link or through third-party information.

Those responsible for the certified website are responsible for the content of the website unless otherwise provided by law.

More information about the HONcode?
responsive devices

Health website editors

Do you have your own website?

Request HONcode certification!

HONcode certification request

Health information you can trust!

Search HONcode-certified websites:

 

Download the free HONcode toolbar
barre d'outils HONcode

The HONcode toolbar is easy to download and add to your Web browser. It connects in real time to the HON server to verify the certification status of health and medical websites. It does not collect any personal information and contains no spyware or other hidden functions.

Download

Video about the HONcode

YouTube channel

Providing you with trustworthy health information

YouTube channel