Certificate of compliance

Poradnik dla rodziców dzieci z malformacjami kapilarnymi

is in compliance with the HONcode

Logo certificat HONCode
4 Years

Certificate validity: valid until Dec 2016

www.malformacja.pl Visit website

Logo certificat HONCode
HONcode identification number:

HONConduct162236

Date of initial review:

10 Feb 2011

Certificate validity:

valid until Dec 2016

Date of last visit:

31 Dec 2015
See the HONcode seal on the site

Content identified by the HONcode team

The content below is a sample of the content identified at a specific date by the HONcode team that justifies the respect of the eight ethical principles.

Michał Michalik
Poradnik dla rodziców dzieci z malformacjami kapilarnymi
Wersja 1.1, kwiecień 2009
Dziękuję Karolinie, Agnieszce i Maćkowi za motywację, wsparcie i miłość.
Specjaliści, których nieoceniona i fachowa pomoc przyczyniła się do powstania poradnika:
dr hab. n. med. Anna Gotz-Więckowska – specjalista chorób oczu dr n. med. Ewa Szpringer – specjalista dermatolog
lek. med. Dariusz Wyrzykowski – specjalista chirurgii dziecięcej dr Anne M.Comi – Director, Hunter Nelson Sturge-Weber Center,
Kennedy Krieger Institute, Baltimore
 

(25 Dec 2015) - Link

Informacje zamieszczone na www.malformacja.pl mają na celu uzupełnienie i polepszenie, a nie zastąpienie kontaktu pomiędzy pacjentem (użytkownikiem strony), a jego lekarzem.
 

(26 Nov 2015) - Link

Strona nie wykorzystuje żadnych mechanizmów zbierania danych osobowych, rejestrowania itp., nie ma również żadnej możliwości przekazywania danych objętych tajemnicą lekarską.
 

(31 Dec 2015) - Link

The data displayed correspond to only one of the selected samples.

Po pierwsze: w książkach
Dodatkowych informacji możecie szukać w bibliografii poświęconej sprawie malformacji i zespołu Sturge-Webera. Nie udało mi się znaleźć polskojęzycznej publikacji w całości poświęconej sprawie, w odróżnieniu od wydawnictw obcojęzycznych (głównie angielskich). Temat jest wzmian- kowany we wszelkich publikacjach o charakterze dermatologicznym (np. z zakresu dermatologii pediatrycznej), ale ze względu na wzmiankowy charakter tych informacji, odradzam zakupy tych encyklopedii, szczególnie biorąc pod uwagę ich cenę.
Lepiej jest ze źródłami dot. laseroterapii, z których godne polecenia są: „Lasery w dermatologii” Sean W. Lanigan, Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o., Lublin 2005. Książka w dość czytelny – nawet dla laika – sposób przybliża meandry laseroterapii.
Po drugie: w publikacjach naukowych
Publikacje naukowe dostępne online:
- „Guzy naczyniowe i wrodzone malformacje naczyniowe”
Wyrzykowski D., Bukowski M., Jaśkiewicz J., w: Cancer Surgery, Cancer Surg (e-publ) 2005;1(1): 1-25, dostępne online pod adresem: www.wiktor.netoh.pl/dokumenty/naczyniaki.doc
- „Zastosowanie laserów w chirurgii plastycznej – lasery naczyniowe” Ireneusz P. Siewiera, Mariusz S. Wysocki, Ireneusz T. Łątkowski; z Kliniki Chirurgii Plastycznej w Polanicy Zdroju Akademii Medycznej we Wrocławiu; w: Wiadomości lekarskie 2007, LX, 3-4, dostępne online pod adresem: www.slam.katowice.pl/wydawnictwa/wiadlek/3-4-2007/s178_siewiera_i.pdf
- „Facts about vascular birthmarks and tumors”
Linda Rozell-Shannon, Glenda N. Ethington z Vascular Birthmarks Foundation, dostępna online pod adresem: www.birthmark.org/pdf/Pamphlet2006.pdf. Publikacja zawiera także listę ciekawych odnośników do innych źródeł.
Publikacje naukowe dostępne w Bibliotece publikacji UM w Poznaniu: www.bg.am.poznan.pl
- „Etiopatogeneza i leczenie jaskry w zespole Sturge-Webera”
Jadwiga Bernardczyk-Meller, Krystyna Pecold. W: - Klin. Oczna 1993 R. 95 nr 3-4 s. 122-124 il. bibliogr. summ.
- „Naczyniak naczyniówki w przebiegu choroby Sturge-Webera –
diagnostyka i leczenie”
Małgorzata Karolczak-Kulesza, Krystyna Pecold, Anna Gotz-Więckowska. W: XXXIX Zjazd Okulistów Polskich. Kraków, 7-10 VI 1998. Streszczenia. [B. m., 1998] s. 67-68.
- „Jaskra w przebiegu zespołu Sturge-Webera”
22
Poradnik dla rodziców dzieci z malformacjami kapilarnymi

Anna Gotz-Więckowska, Izabela Kulińska-Niedziela, Małgorzata Karolczak-Kulesza, Krystyna Pecold. W: I Symposium Glaucomatologicum. Wrocław, 16-18 IV 1998. Program i streszczenia. Wrocław, 1998 s. 206-207.
Po trzecie: w Internecie
Strony polskojęzyczne:
polskie forum, bardzo aktywne, za pośrednictwem którego można np. skontaktować się z ekspertem – dr. Dariuszem Wyrzykowskim, autorem wielu publikacji poświęconych naczyniakom, oraz wymienić się spostrzeżeniami, poglądami i kontaktami.
- www.malformacja.pl
to moja, „poradnikowa” strona. Zapewne będzie tam można pobrać niniejszy poradnik, i – o ile pozwolą autorzy – publikacje i różne dodatkowe źródła. Tam również namiary na mnie i aktualne informacje na temat poradnika.
Strony angielskojęzyczne:
- www.birthmark.org lub www.vbfeurope.org
strona fundacji VBF (Vascular Birthmarks Foundation), bardzo obszerna, poświęcona wszelkim zmianom wrodzonym, także malformacjom. Umożliwia m.in. kontakt z ekspertami z całego świata, którzy – czego sam doświadczyłem – odpowiadają na skierowane do nich pytania. Mnóstwo artykułów na interesujące nas tematy. Polecam!
- www.birthmarks.com
bardzo obszerna i rozbudowana strona z mnóstwem treści. Zawiera nawet porady kosmetyczne, pielęgnacyjne oraz listę książek poświęconych sprawie, w tym książek dla dzieci. Jest tam także lista innych źródeł internetowych.
- www.sturge-weber.com
strona Fundacji Sturge-Weber, dużo odnośników i wzruszających (także ilustrowanych filmami) historii.
- www.sturgeweber.kennedykrieger.org
strona Hunter Nelson Sturge Weber Center w Kennedy Krieger Institute, z niezwykle pomocną dr Anne M. Comi na czele.
Strony komercyjne:
- www.candelalaser.com
strona producenta laserów barwnikowych. Choć ma charakter komercyjny, zawiera również ciekawe i obrazowe zdjęcia, ilustracje, filmy i artykuły dotyczące laseroterapii.
- www.supernova.com.pl/elipse
polska strona dystrybutora systemów IPL, wraz z ciekawym opisem tej techniki leczenia oraz wynikami badań.
 

(26 Nov 2015) - Link

Wersja 1.1, kwiecień 2009
 

(26 Nov 2015) - Link

This principle is not applicable to this site 

Kontakt z autorem poradnika
 

(26 Nov 2015) - Link

Nasza strona nie zawiera żadnej formy reklamy, nie zawiera jakichkolwiek elementów reklamowych i utrzymywana jest ze środków własnych autora.
 

(31 Dec 2015) - Link

Nasza strona nie zawiera żadnej formy reklamy, nie zawiera jakichkolwiek elementów reklamowych i utrzymywana jest ze środków własnych autora.
 

The content of this certificate has been collected by the HON Foundation and may not be used without HON's express consent.

responsive devices

The HONcode's significance

The Health On the Net (HON) certificate guarantees that this website complies with the eight principles of the HON Foundation's Code of Conduct at the date indicated above. The persons responsible for the site commit to maintaining its compliance with the HONcode principles for the duration of the site's certification.

However, despite the complaint system that has been put in place and the periodic review and automatic monitoring of certified sites to ensure maximum compliance with the HONcode ethical principles, it is impossible to eliminate all risks of incoherence that may appear.

Under no circumstances shall the HON Foundation and/or its partner(s) be held liable for any damages resulting from the use or the inability to use HONcode-certified websites. Similarly, the HON Foundation and/or its partner(s) shall not be held liable for the content of such certified websites or any other website accessible via a hypertext link or through third-party information.

Those responsible for the certified website are responsible for the content of the website unless otherwise provided by law.

More information about the HONcode?
responsive devices

Health website editors

Do you have your own website?

Request HONcode certification!

HONcode certification request

Health information you can trust!

Search HONcode-certified websites:

 

Download the free HONcode toolbar
barre d'outils HONcode

The HONcode toolbar is easy to download and add to your Web browser. It connects in real time to the HON server to verify the certification status of health and medical websites. It does not collect any personal information and contains no spyware or other hidden functions.

Download

Video about the HONcode

YouTube channel

Providing you with trustworthy health information

YouTube channel