Certificate of compliance

Institut Guttmann

is in compliance with the HONcode

Logo certificat HONCode
14 Years

Certificate validity: valid until Aug 2018

www.guttmann.com Visit website

Logo certificat HONCode
HONcode identification number:

HONConduct133412

Date of initial review:

17 Aug 2003

Certificate validity:

valid until Aug 2018

Date of last visit:

28 Aug 2017
See the HONcode seal on the site

Content identified by the HONcode team

The content below is a sample of the content identified at a specific date by the HONcode team that justifies the respect of the eight ethical principles.

Consell editorial
Personal mèdic:
Dr. Joan Vidal Samsó - Cap de la Unitat de Lesió Medul·lar
Llicenciat en Medicina i Cirurgia (Universitat de Barcelona, 1982)
Metge especialista en Medicina Física i Rehabilitació (1996)
Doctor en Medicina i Cirurgia (Universitat de Barcelona, 2007)
Número de col·legiat 18901 (Barcelona)
Dra. Montserrat Bernabeu Guitart - Cap de la Unitat de Dany Cerebral
Llicenciada en Medicina i Cirurgia (Universitat de Barcelona, 1988)
Especialista en Medicina Física i Rehabilitació (1992)
Número de col·legiada 26034 (Barcelona)
Dr. Josep Mª Tormos Muñoz - Coordinador de recerca
Llicenciat en Medicina i Cirurgia (Universtiat de València, 1995)
Doctor en Medicina i Cirurgia (Universitat de València, 1999)
Número de col·legiat 40128 (Barcelona)
 

(28 Aug 2017) - Link

La informació proporcionada al lloc web s'ha plantejat per donar suport, i en cap cas substituir, la relació que existeix entre un pacient/visitant d'aquest lloc web i el seu metge.
 

(28 Aug 2017) - Link

Protecció de dades
La informació personal recollida dels usuaris registrats és emmagatzemada a la base de dades propietat de l’Institut Guttmann que assumeix les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat i integritat de la informació d'acord amb el que s'estableix a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de desembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, i a la resta de legislació aplicable.
 

(28 Aug 2017) - Link

The data displayed correspond to only one of the selected samples.

Referències sobre la Lesió Medul·lar
ISCoS Textbook on Comprehensive management of Spinal Cord Injuries. Wolters Kluwer. Editor. Harvinder Singh Chhabra. 2015
Middleton JW et al. Life expectancy after spinal cord injury: a 50-year study. Spinal Cord, 2012, 50:803-811.
World Health Organization. International Perspectives on Spinal Cord Injury (IPSCI). In: Jerome Bickenbach, Cathy Bodine, Douglas Brown, et al. (eds.) Geneva, 2013. P.1-231.
 

(28 Aug 2017) - Link

Última modificació: 16/02/2017
 

(28 Aug 2017) - Link

This principle is not applicable to this site 

Contacta
 

(28 Aug 2017) - Link

Aquest lloc web no conté publicitat ni rep finançament de publicitat i es manté amb fonds propis.
 

(28 Aug 2017) - Link

Aquest lloc web no conté publicitat ni rep finançament de publicitat
 

The content of this certificate has been collected by the HON Foundation and may not be used without HON's express consent.

responsive devices

The HONcode's significance

The Health On the Net (HON) certificate guarantees that this website complies with the eight principles of the HON Foundation's Code of Conduct at the date indicated above. The persons responsible for the site commit to maintaining its compliance with the HONcode principles for the duration of the site's certification.

However, despite the complaint system that has been put in place and the periodic review and automatic monitoring of certified sites to ensure maximum compliance with the HONcode ethical principles, it is impossible to eliminate all risks of incoherence that may appear.

Under no circumstances shall the HON Foundation and/or its partner(s) be held liable for any damages resulting from the use or the inability to use HONcode-certified websites. Similarly, the HON Foundation and/or its partner(s) shall not be held liable for the content of such certified websites or any other website accessible via a hypertext link or through third-party information.

Those responsible for the certified website are responsible for the content of the website unless otherwise provided by law.

More information about the HONcode?
responsive devices

Health website editors

Do you have your own website?

Request HONcode certification!

HONcode certification request

Health information you can trust!

Search HONcode-certified websites:

 

Download the free HONcode toolbar
barre d'outils HONcode

The HONcode toolbar is easy to download and add to your Web browser. It connects in real time to the HON server to verify the certification status of health and medical websites. It does not collect any personal information and contains no spyware or other hidden functions.

Download

Video about the HONcode

YouTube channel

Providing you with trustworthy health information

YouTube channel