Health On the Net
  EN | FR | DE | SP | PL | CN |
img
HONcode
HONcode
img PATIENT / INDIVIDUAL img MEDICAL PROFESSIONAL img WEB PUBLISHER img
img
HONcode | HONsearch | HONtools | HONtopics
img
   
img
What is it? 
HONcode certification 
    Wprowadzenie
    How it started
    Methodology
    Users
    FAQ
    Policing & Supervision
        Policing
        Complaints
        Certificate & Seal
        Updates
Help your patient 
Last Certification
   Activity
 
Informacja zwrotna 
Education 
HONcode principles  
 

Donate: You can support our work by clicking on the button below:Wprowadzenie

Dlaczego Kodeks Dobrej Praktyki?

We współczesnym świecie dostęp do informacji nie stanowi już problemu. Internet zapewnia dostęp do usług i informacji ze wszystkich dziedzin niemal w każdym miejscu i o każdej porze. Niewątpliwie, pragnieniem wszystkich użytkowników sieci jest dostęp do pełnej, wiarygodnej i aktualnej informacji w każdej chwili. Jednak informacje w Internecie publikowane mogą być przez każdego, bez względu na kwalifikacje, wiedzę i intencje, w związku z czym istnieje ryzyko, że internauci mogą niejednokrotnie pozyskiwać informacje budzące zastrzeżenia. Wielokrotnie informacje dotyczące zdrowia i medycyny są publikowane w Internecie bez informacji o ich pochodzeniu, wynikach badań naukowych potwierdzających słuszność stwierdzeń np. na temat metod leczenia, skuteczności lekarstw. Zanim powstała Fundacja HON w 1996 r. użytkownicy sieci Internet – zarówno profesjonaliści, jaki i pacjenci – uskarżali się na trudności w ocenie wiarygodności informacji z zakresu medycyny i zdrowia.

Czym jest Kodeks Postępowania HONcode?

W odpowiedzi na tę nową potrzebę powstał kodeks postępowania etycznego (HONcode), opracowany przez Fundację Health On the Net, adresowany do autorów i właścicieli medycznych i zdrowotnych stron WWW. HONcode składa się z ośmiu zasad(pierwsza wersja z 1996 r. składała się z 6 zasad), które poruszają fundamentalne kwestie dot. Internetu: niezawodność i wiarygodność informacji z zakresu medycyny i zdrowia. Zasady te dotyczą prezentacji takich informacji jak: autorzy tekstów, skład redakcyjny, cele i misja, polityka poufności, źródło i data ukazania się informacji, data jej ostatniej aktualizacji, prezentacja dowodów, jawność finansowania oraz polityka reklamowa.

Jest to system certyfikacji, którego celem jest ujednolicenie oraz upowszechnienie zasad publikowania informacji on-line. Niestety, te kwestie nadal są bagatelizowane w licznych serwisach medycznych i zdrowotnych. Certyfikacja jest dobrowolna i bezpłatna, to Państwo decydują, czy Państwa serwis WWW powinien być poddany naszej ocenie, otrzymać certyfikat i ostatecznie posługiwać się znakiem certyfikacyjnym (logo HONcode). Chociaż HONcode został przewidziany przede wszystkim jako pomoc dla webmasterów stron WWW, jest on również niezmiernie przydatny dla użytkowników Internetu. Znak certyfikacyjny HONcode pozwala internautom na identyfikację stron zawierających wiarygodne informacje z dziedziny medycyny i zdrowia.

HONcode jest powszechnie uznanym, godnym zaufania standardem międzynarodowym w zakresie publikacji informacji medycznych w sieci. Głównym zadaniem HONcode jest ochrona użytkowników przed wątpliwymi lub wręcz fałszywymi informacjami medycznymi, dostępnymi w sieci. Już blisko 6000 stron internetowych identyfikowanych jest znakiem certyfikacyjnym HONcode. Logo HONcode zapewnia internautom poczucie zaufania i bezpieczeństwa.

Niemniej jednak, HONcode nie bierze odpowiedzialności za treść informacji, tj. nie ocenia i nie weryfikuje jakości informacji medycznych, lecz określa zasady jej prezentowania, zmierzające do zapewnienia określonej przejrzystości strony. Prezentacja serwisu zgodna z kryteriami HONcode umożliwia użytkownikowi podjęcie decyzji, czy może zaufać on informacjom zawartym na danej stronie, czy też nie.

Zasady HONcode istnieją w 34 wersjach językowych: angielskiej, arabskiej, baskijskiej, chińskiej (uproszczonej i tradycyjnej), czeskiej, duńskiej, esperanto, fińskiej, francuskiej, galicyjskiej, greckiej, hebrajskiej, hiszpańskiej, holenderskiej, islandzkiej, japońskiej, katalońskiej, koreańskiej, macedońskiej (cyrylickiej i łacińskiej), malajskiej, niemieckiej, norweskiej, polskiej, portugalskiej, rosyjskiej, rumuńskiej, słowackiej, szwedzkiej, tureckiej, ukraińskiej, węgierskiej i włoskiej.

Zapewniamy przeprowadzenie procesu certyfikacyjnego dla stron WWW występujących w następujących językach: angielskim, duńskim, francuskim, hiszpańskim, katalońskim, niemieckim,  polskim, portugalskim, rosyjskim, rumuńskim, serbsko-chorwackim, szwedzkim oraz włoskim. W przypadkach pozostałych wersji językowych stron WWW możemy jedynie dostarczyć Webmasterom niezbędnych wskazówek. Jednakże, na dzień dzisiejszy, nie jesteśmy w stanie zweryfikować ich treści ani udzielić im certyfikacji.

Jakie są cele HONcode?

- wzrost wiarygodności informacji medycznych i zdrowotnych dostępnych w sieci, dzięki wdrożeniu ośmiu zasad HONcode;
- ochrona internautów przed niedokładnymi i niepotwierdzonymi informacjami z dziedziny medycyny i zdrowia.

W 2004 roku Fundacja HON otrzymała nagrodę „eEuropy za eZdrowie” w kategorii „narzędzia i usługi informacyjne dot. zdrowia”.

Czego HONcode nie robi?

Każda osoba poszukująca informacji z dziedziny medycyny lub zdrowia powinna zachować daleko idącą ostrożność w stosowaniu rekomendowanych zaleceń zawartych w serwisach internetowych. HON zachęca wszystkich internautów do zachowania raczej krytycznego podejścia do odbioru zawartych w nich informacji niż pełnego zaufania. Mimo, że logo HONcode widniejące na stronie WWW  sugeruje, że jest ona wiarygodna to podkreślamy, że przed stosowaniem się do jakichkolwiek zaleceń należy zawsze skonsultować je z lekarzem.

HONcode nie jest systemem wynagradzania jakości treści merytorycznych zawartych na stronie Web. Jeśli dana strona nie posiada certyfikatu HONcode, nie oznacza to, że jest ona złej jakości.Online Text to Speech by ReadSpeaker

img
Home img About us img MediaCorner img HON newsletter img Site map img Ethical policies img Contact