Health On the Net
  EN | FR | DE | CN |
img
HONcode
HONcode
img PATIENT / INDIVIDUAL img MEDICAL PROFESSIONAL img WEB PUBLISHER img
img
HONcode | HONsearch | HONtools | HONtopics
img
   
img
Home page 
 Wat is de HONcode? 
HONcode principles  
Navigate safely 
HON Zoekmachines 
 

Donate: You can support our work by clicking on the button below:
HON's Objectieven: Kwaliteitsverbetering
img

Wat is de HONcode?

De verbintenis tot betrouwbare medische en gezondheidsinformatie op het internet:

De Health On the Net Foundation (HON) is opgericht ter aanmoediging van de verspreiding van kwalitatieve gezondheidsinformatie voor patiënten, professionals en het algemene publiek, en om toegang tot de laatste en meest relevante medische informatie op het internet te faciliteren.

De HONcode certificering is een ethische standaard gericht op de manier van aanbieden van kwalitatieve gezondheidsinformatie. Het demonstreert het voornemen van een website om transparante informatie te publiceren. De transparantie van de website zal de bruikbaarheid en objectiviteit van de informatie verbeteren alsook de publicatie van de correcte gegevens.

De HONcode is een ethische code die websiteontwikkelaars begeleidt in het opzetten van een minimum reeks van mechanismen om te voorzien in kwalitatieve, objectieve en transparante medische informatie aangepast aan de behoeftes van het publiek.

Websites die zich hebben aangemeld voor certificering of al gecertificeerd zijn, hebben zich voorgenomen om de HONcode en de vereisten voor certificering te respecteren.

HON kan op geen enkel moment de juistheid van de gepresenteerde medische informatie door een website garanderen noch zijn volledigheid, maar het bezit van het HONcode logo staat een website toe om zijn voornemen te demonstreren om bij te dragen aan kwalitatieve medische informatie door de publicatie van objectieve en transparante informatie.
HONcode is de oudste en meest gebruikte ethische en betrouwbare code voor medische en gezondheids gerelateerde informatie beschikbaar op het internet. De HONcode is ontworpen voor drie doelgroepen: het algemene publiek, medische professionals en webmasters, waarbij de eigenaar van de website actief wordt betrokken in het proces van certificering.

HON is een niet-gouvernementele organisatie en geniet internationale bekendheid door zijn baanbrekende werk in het domein van medische en gezondheidsinformatie, voornamelijk door de totstandkoming van de ethische gedragscode, de HONcode.

Regelmatige controle:

Een gecertificeerde website ontvangt een periodiek controle bezoek, waarmee wordt aangevangen één jaar na de initiële certificering, na een klacht of ten gevolge van een technisch mankement opgemerkt door onze controlediensten.

Naast de jaarlijkse controle vertrouwen we voor een groot gedeelte op de waakzaamheid van de internetgebruikers om vermeende schendingen van de HONcode te rapporteren. Veel meldingen  die wij ontvangen zijn afkomstig van oplettende surfers die, gemotiveerd door maatschappelijke betrokkenheid, contact met ons opnemen. We prijzen dit en moedigen deze meldingen aan als een vitaal component van zelf-regulatie en als een bijdrage aan ons werk.

Maatschappelijke betrokkenheid: online complaint reporting.

De 8 HONcode principes:
img

  1. Deskundigheid het identificeren van de persoon en kwalificaties van redactie en auteurs

2. Aanvullend

het aanvullen en niet vervangen van de arts-patiënt relatie

3. Privacybeleid

het garanderen van vertrouwelijkheid van gegevens van de website bezoeker

4. Attributie

het citeren van bronnen van informatie en het dateren van de pagina's

5. Rechtvaardiging

de rechtvaardiging van alle claims over producten of behandelingen

6. Toegankelijkheid

het weergeven van informatie op een toegankelijke wijze, identificate webmaster en contactadressen

7. Financiering

openheid over de bronnen van financiering en eventuele belangenconflicten

8. Openheid over reclamebeleid

duidelijk onderscheid tussen de redactionele inhoud en reclame


De HONcode als certificeringssysteem:

  • Wie kan het aanvragen? -> Iedere website die medische of gezondheidsinformatie heeft, bedoeld voor patiënten, gezondheidsprofessionals of het algemene publiek.
  • De aanvraag voor certificering is expliciet en vrijwillig (aanvragen worden verwerkt via de HON website)
  • Controle voor certificering: Ieder verzoek voor certificering wordt getoetst door een HONcode controlecommissie, inclusief medische professionals. HON controleert de website op een grondige manier en verifieert of alle 8 HONcode ethische principes worden gerespecteerd. Als sommige principes niet aanwezig zijn op de website, zal HON in overleg met de verantwoordelijke voor de website samenwerken om de website in overeenstemming te brengen met de principes.
  • Actieve certificering: Een website die in overeenstemming met alle 8 principes wordt bevonden, krijgt een uniek, dynamisch logo om op zijn website te plaatsen. Het logo is direct verbonden met het HONcode certificaat welke geplaatst is op de HON website. Dit certificaat specificeert op wat voor manier de gecertificeerde website voldoet aan de HONcode principes.
  • Regelmatige controle: Een gecertificeerde website ontvangt een periodiek controle bezoek, beginnend één jaar na initiële certificering, naar aanleiding van een klacht of vanwege een technisch mankement gedetecteerd door onze controle diensten.
  • Verzekering van overeenstemming: mechanismen zijn in gebruik genomen om voor overeenstemming te zorgen en om schendingen te detecteren van schendingen van de HONcode. HON is de enige organisatie die zijn code kan handhaven door een formeel klachtensysteem

 

Veilig gebruik van Internet


Online Text to Speech by ReadSpeaker

img
Home img About us img MediaCorner img HON newsletter img Site map img Ethical policies img Contact