Certificato della conformità

ZorgWijzer

è conforme all'HONcode

Logo certificat HONCode
5 Anni

Validità del certificat valido fino al May 2020

www.zorgwijzer.nl Visit website

Logo certificat HONCode
Numero d'identificazione HONcode :

HONConduct959936

Data di rassegna iniziale:

24 Apr 2014

Validità del certificat

valido fino al May 2020

Data dell'ultima visita

28 May 2019
Clicca qui per vedere il logo HONcode nel sito

Content identified by the HONcode team

Di seguito si riportano alcuni testi che il Team HONcode ha tratto dal sito nella data indicata, e che contribuiscono a giustificare la conformità del sito agli 8 principi etici.

Colofon
 

(28 May 2019) - Link

Collaborative platforms:

Reacties worden dagelijks gescreend door iemand uit het redactiecollege (zie: colofon) en worden verder door softwaretoepassingen gecontroleerd op spam, grof taalgebruik en externe links. De moderator wordt het recht voorbehouden om reacties die niet aan de bovenstaande twee voorwaarden voldoen, zonder opgaaf van reden te verwijderen. Daarnaast hebben moderators het recht om in te grijpen als gebruikers van het platform zich niet aan de Web 2.0 regels houden. Er zal eerst een waarschuwing worden verzonden aan het e-mailadres van de overtreder. Bij herhaling zal de moderator de internetgebruiker op basis van IP- en mailadres blokkeren, zodat het voor hem/haar onmogelijk wordt om te reageren op artikelen.

(28 May 2019) - Link

Geen medisch advies
Zorgwijzer is geen zorgverlenende organisatie/website en geeft geen medische adviezen. De informatie op Zorgwijzerwordt beschikbaar gesteld met als doel behulpzame informatie te verstrekken aan de bezoeker. De informatie die wordt aangeboden op Zorgwijzer heeft echter geen enkele therapeutische of diagnostische waarde en is in geen enkel opzicht bedoeld ter ondersteuning of vervanging van de bestaande relatie tussen patiënt/site bezoeker en zijn/haar arts, specialist of hulpverlener.
 

(28 May 2019) - Link

Privacy Policy
 

(28 May 2019) - Link

Collaborative platforms:

. De moderator wordt het recht voorbehouden om reacties die niet aan de bovenstaande twee voorwaarden voldoen, zonder opgaaf van reden te verwijderen. Daarnaast hebben moderators het recht om in te grijpen als gebruikers van het platform zich niet aan de Web 2.0 regels houden.

(28 May 2019) - Link

The data displayed correspond to only one of the selected samples.

Koen Kuijper
Dagelijks ben ik bezig om alle informatie binnen de snel veranderende zorgsector zo goed mogelijk in kaart te brengen. Dit doe ik met veel passie en plezier.
 

(28 May 2019) - Link

Collaborative platforms:

Bronvermelding
Zorgwijzer maakt voor pagina’s met een medisch karakter gebruik van externe bronnen. Wanneer dat het geval is zal de gebruikte bron worden getoond middels een bibliografie en voorzien van een tekstlink naar de bron.
Platformgebruikers worden verzocht om een legitieme bron te vermelden indien zij medische informatie plaatsen die niet is gebaseerd om persoonlijke informatie of algemene kennis. Indien statistische gegevens, studies en ontwikkelingen in de medische wetenschap geplaats worden, dienen deze ten allen tijde worden voorzien door een bron.

(28 May 2019) - Link

Anticonceptiepil weer terug in het basispakket’
23 mei 2019
 

(28 May 2019) - Link

Collaborative platforms:

Anticonceptiepil weer terug in het basispakket’
23 mei 2019

(28 May 2019) - Link

Contact
 

(28 May 2019) - Link

Financiering
Zorgwijzer kan bestaan dankzij een eenmalige marketingvergoeding van bezoekers die via de zorgvergelijker overstappen van zorgverzekering. De commissie ligt op gemiddeld 45 tot 50 euro per afgesloten polis.
Er is geen andere bron van inkomsten. Er wordt dan ook geen financiële compensatie ontvangen voor het enkel tonen van een bepaalde verzekeraar in het vergelijkingsresultaat of op de website. De positie van een zorgverzekeraar in het vergelijkingsresultaat wordt enkel bepaald door de hoogte van de premie. De laagste premie staat altijd bovenaan in het resultaat.
 

(28 May 2019) - Link

Alle redactionele inhoud, waaronder artikelen*, zorgwijzers en veelgestelde vragen zijn vrij van advertenties of reclame.
 

(28 May 2019) - Link

Op Zorgwijzerwordt er in het kader van advertenties een duidelijke scheiding gemaakt tussen (1) de redactionele inhoud en (2) de zorgvergelijker en verzekeraar-pagina’s:
 

(28 May 2019) - Link

The content of this certificate has been collected by the HON Foundation and may not be used without HON's express consent.

responsive devices

The HONcode's significance

The Health On the Net (HON) certificate guarantees that this website complies with the eight principles of the HON Foundation's Code of Conduct at the date indicated above. The persons responsible for the site commit to maintaining its compliance with the HONcode principles for the duration of the site's certification.

However, despite the complaint system that has been put in place and the periodic review and automatic monitoring of certified sites to ensure maximum compliance with the HONcode ethical principles, it is impossible to eliminate all risks of incoherence that may appear.

Under no circumstances shall the HON Foundation and/or its partner(s) be held liable for any damages resulting from the use or the inability to use HONcode-certified websites. Similarly, the HON Foundation and/or its partner(s) shall not be held liable for the content of such certified websites or any other website accessible via a hypertext link or through third-party information.

Those responsible for the certified website are responsible for the content of the website unless otherwise provided by law.

Altre informazioni sull'HONcode?
responsive devices

Health website editors

Do you have your own website?

Request HONcode certification!

HONcode certification request

Health information you can trust!

Search HONcode-certified websites:

 

Download the free HONcode toolbar
barre d'outils HONcode

The HONcode toolbar is easy to download and add to your Web browser. It connects in real time to the HON server to verify the certification status of health and medical websites. It does not collect any personal information and contains no spyware or other hidden functions.

Download

Video about the HONcode

YouTube channel

Providing you with trustworthy health information

YouTube channel