Certificato della conformità

ZorgWijzer

è conforme all'HONcode

Logo certificat HONCode
2 Anni

Validità del certificat 02 Mar 2017 - Mar 2018

È stato avviato il processo di ricertificazione per 2018-2019, ma non abbiamo fatto ritorno dal webmaster per quanto riguarda le modifiche richieste durante la ri-valutazione.

www.zorgwijzer.nl Visit website

Logo certificat HONCode
Numero d'identificazione HONcode :

HONConduct959936

Data di rassegna iniziale:

24 Apr 2014

Validità del certificat

02 Mar 2017 - Mar 2018

Data dell'ultima visita

06 Feb 2018
Clicca qui per vedere il logo HONcode nel sito

Content identified by the HONcode team

Di seguito si riportano alcuni testi che il Team HONcode ha tratto dal sito nella data indicata, e che contribuiscono a giustificare la conformità del sito agli 8 principi etici.

Colofon
De redactie en eindredactie zijn verantwoordelijk voor de teksten op de website. De teksten worden geschreven door redactieleden op basis van het laatste nieuws, wet- en regelgeving en (wetenschappelijke) kennis die over de onderwerpen beschikbaar is. Redactieleden hebben geen medische achtergrond of opleiding. Naar gebruikte (wetenschappelijke) bronnen wordt ten allen tijde verwezen.
Redactie
Ing. K.F.M (Koen) Kuijper, externe kracht
Eindredactie
B.Com. B.W. (Bart) Koenraadt, Internet Professional
Webmaster en sitemanager
Ing. R. (Roy) van Wensen
 

(03 Nov 2016) - Link

Collaborative platforms:

Reacties worden dagelijks gescreend door iemand uit het redactiecollege (zie: colofon) en worden verder door softwaretoepassingen gecontroleerd op spam, grof taalgebruik en externe links. De moderator wordt het recht voorbehouden om reacties die niet aan de bovenstaande twee voorwaarden voldoen, zonder opgaaf van reden te verwijderen. Daarnaast hebben moderators het recht om in te grijpen als gebruikers van het platform zich niet aan de Web 2.0 regels houden. Er zal eerst een waarschuwing worden verzonden aan het e-mailadres van de overtreder. Bij herhaling zal de moderator de internetgebruiker op basis van IP- en mailadres blokkeren, zodat het voor hem/haar onmogelijk wordt om te reageren op artikelen.

(02 Mar 2017) - Link

Geen medisch advies
ZorgWijzer.nl is geen zorgverlenende organisatie/website en geeft geen medische adviezen. De informatie op ZorgWijzer.nl wordt beschikbaar gesteld met als doel behulpzame informatie te verstrekken aan de bezoeker. De informatie die wordt aangeboden op ZorgWijzer.nl heeft echter geen enkele therapeutische of diagnostische waarde en is in geen enkel opzicht bedoeld ter ondersteuning of vervanging van de bestaande relatie tussen patiënt/site bezoeker en zijn/haar arts, specialist of hulpverlener.
 

(03 Nov 2016) - Link

Privacy Policy
In deze Privacy Policy wordt het volgende uitgelegd:
Hoe ZorgWijzer.nl en de organisatie achter de site omgaat met persoonlijke en vertrouwelijke gegevens, zoals e-mail adressen, personalia, medische gegevens en andere vertrouwelijke informatie die via de mail of per post naar ons toegezonden worden.
Hoe ZorgWijzer.nl omgaat met andere informatie, bijvoorbeeld de browser die u gebruikt om de site te bezoeken
Hoe ZorgWijzer.nl omgaat met cookies
Persoonsgegevens
U kunt optimaal gebruik maken van onze website zonder dat u daar persoonlijke of medische gegevens voor dient achter te laten. Wanneer u besluit om uw gegevens achter te laten op onze website middels inschrijving voor de nieuwsbrief, dan zal deze volledig vertrouwelijk worden behandeld en enkel door ZorgWijzer.nl worden gebruikt voor doeleinden gerelateerd aan deze website. E-mail adressen worden opgeslagen op een beveiligde server en zullen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden van derden. Gegevens zullen ook onder geen enkele omstandigheid worden verkocht of doorgegeven.
Indien er via de mail of per post persoonlijke, gevoelige of vertrouwelijke informatie wordt toegezonden, zal aan de afzender zo snel mogelijk duidelijk worden gemaakt dat er met de gegevens niets zal worden gedaan. Voor zover mogelijk, zullen wij de afzender doorverwijzen naar de juiste instantie, bijvoorbeeld het Zorginstituut Nederland of de zorgverzekeraar. Persoonsgegevens en andere vertrouwelijke informatie zullen worden verwijderd.
De informatie die wij verzamelen over u, zijn:
Welke browser en welk besturingssysteem u gebruikt tijdens het bezoek aan de site
Deze gegevens zijn niet persoonlijk aangemerkt. Het doel van het verzamelen van deze gegevens is dat wij daarmee onze dienstverlening op maat aan kunnen passen, bijvoorbeeld als we merken dat er problemen (bugs) zijn bij het bekijken van de website op een bepaalde browser en/ of besturingssysteem. U zult hier geen hinder van hebben tijdens uw bezoek aan onze website.
Cookies
Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om te meten hoe de site wordt bezocht en gebruikt. Daarnaast gebruiken wij cookies zodat u informatie van de website kunt delen met uw (sociale) netwerk. U kunt de cookies altijd verwijderen van uw computer en u kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.
Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een service van Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De informatie die een cookie verzamelt over uw gebruik van de website (ook uw IP-adres) slaat Google op servers in de Verenigde Staten op. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden. Google mag deze informatie aan derden geven als Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser uw instellingen aan te passen. Hierdoor kan het zijn dat u niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google.
 

(03 Nov 2016) - Link

Collaborative platforms:

Alle gebruikers van het platform kunnen de reacties lezen en gebruiken. Het is niet mogelijk om zelfstandig reacties aan te passen of the verwijderen. Dit kan wel in overleg met de moderator.

(02 Mar 2017) - Link

The data displayed correspond to only one of the selected samples.

Bibliografie
Valkenberg, H., Schoots, W., van Nunen, M., Ormel, W., & Vriend, I. (sd). Handboek Epidemiologie Sportblessures, Stichting Consument en Veiligheid . Opgehaald van veiligheid.nl: www.veiligheid.nl/voorlichtingsmateriaal/handboek-epidemiologie-sportblessures/$file/Handboek%20epidemiologie%20sportblessures%204.1.pdf
De Vries, J. (2014). Podomedic. Opgehaald van www.podomedic.nl/
Deze zorgwijzer is samengesteld met hulp van een voormalig podotherapeut en paramedisch professional van het C.I.R.P. (Centrum voor Informatie en Registratie Podoberoepen)
Meer informatie
Uitgebreide informatie over (het voorkomen en behandelen van) sportblessures per sport vind je op:
voorkomblessures.veiligheid.nl
 

(03 Nov 2016) - Link

Collaborative platforms:

Bronvermelding
ZorgWijzer.nl maakt voor pagina’s met een medisch karakter gebruik van externe bronnen. Wanneer dat het geval is zal de gebruikte bron worden getoond middels een bibliografie en voorzien van een tekstlink naar de bron.
Platformgebruikers worden verzocht om een legitieme bron te vermelden indien zij medische informatie plaatsen die niet is gebaseerd om persoonlijke informatie of algemene kennis. Indien statistische gegevens, studies en ontwikkelingen in de medische wetenschap geplaats worden, dienen deze ten allen tijde worden voorzien door een bron.

(02 Mar 2017) - Link

Gepubliceerd: 19 oktober 2016 11:27 - Update: 20 oktober 2016 16:34
 

(03 Nov 2016) - Link

Evaluation policy
Op ZorgWijzer.nl staat een overzicht van alle Nederlandse zorgverzekeraars. Ook de bijbehorende premies en dekkingen van de verzekeraars zijn hier te raadplegen.
Selectiecriteria
Sommige zorgverzekeringen worden niet op de website getoond. Dit zijn verzekeringen die worden aangeboden door zogenaamde volmachten. Volmachten zijn geen zorgverzekeraars, maar ondernemingen die zorgverzekeringen (basis en aanvullend) van een andere verzekeraar aanbieden, de administratie van lopende verzekeringen voeren en schadeclaims afwikkelen.
In de vergelijkingsmodule van ZorgWijzer.nl (www.zorgwijzer.nl/zorgvergelijker) kan men een dynamische vergelijking maken tussen alle verschillende zorgverzekeraars op basis van premie, dekking en eigen risico. Het is helaas niet altijd mogelijk om via ZorgWijzer.nl altijd de gewenste zorgverzekering af te sluiten. Dit komt omdat er niet met alle zorgverzekeraars een samenwerkingsverband aanwezig is. Op de ‘over ons’-pagina staat precies met welke zorgverzekeraars wordt samengewerkt.
Financiering
ZorgWijzer.nl kan bestaan dankzij een eenmalige marketingvergoeding van bezoekers die via de zorgvergelijker overstappen van zorgverzekering. De commissie ligt op gemiddeld 45 tot 50 euro per afgesloten polis.
Er is geen andere bron van inkomsten. Er wordt dan ook geen financiële compensatie ontvangen voor het enkel tonen van een bepaalde verzekeraar in het vergelijkingsresultaat of op de website. De positie van een zorgverzekeraar in het vergelijkingsresultaat wordt enkel bepaald door de hoogte van de premie. De laagste premie staat altijd bovenaan in het resultaat.
Editorial policy (openheid redactionele inhoud)
Het internetplatform ZorgWijzer.nl opereert onafhankelijk van welke sponsor of adverteerder dan ook: organisatorisch, inhoudelijk of anderszins. De redactionele inhoud is zorgvuldig samengesteld zonder enige beïnvloeding van sponsors of zorgverzekeraars. Bij alle pagina’s (behoudens nieuwsartikelen) staat duidelijk aangeven wanneer deze voor het laatst is bijgewerkt.
Klantbeoordelingen
ZorgWijzer.nl heeft een strikt beleid wat betreft het tonen van klantbeoordelingen van zorgverzekeraars. Bezoekers van ons platform kunnen per jaar éénmalig een beoordeling indienen van een zorgverzekeraar.
Een beoordeling wordt niet op de site getoond indien:
De beoordeling binnen hetzelfde kalenderjaar geplaatst wordt en van hetzelfde IP-adres afkomstig is.
De beoordeling binnen hetzelfde kalenderjaar geplaatst wordt en van hetzelfde e-mailadres afkomstig is.
De beoordeling een onduidelijke of kwetsende inhoud bevat.
De beoordeling (verborgen) reclame bevat
Verder zijn er op technisch vlak maatregelen in acht genomen om onechte klantenreviews te weren en fraude te voorkomen. Helaas is het echter niet mogelijk om dieper in te gaan op deze maatregelen, omdat dit potentiële overtreders inzichten zou kunnen geven in het omzeilen van deze maatregelen.
De initiatiefnemers van het interplatform besteden veel tijd en middelen om ervoor te zorgen dat de inhoud van de klantenreviews de daadwerkelijke ervaringen met een zorgverzekeraar zo juist en volledig mogelijk weerspiegeld.
 

Collaborative platforms:

Internetgebruikers die reageren op artikelen dienen zich ten allen tijde respectvol en eerlijk te gedragen en alleen informatie plaatsen die naar eigen weten en verstand correct is.

(02 Mar 2017) - Link

Contactgegegevens
Persinformatie
E-mail:
Tel: 010 - 34 000 20
 

(03 Nov 2016) - Link

Financiering
ZorgWijzer.nl kan bestaan dankzij een eenmalige marketingvergoeding van bezoekers die via de zorgvergelijker overstappen van zorgverzekering. Hoewel deze vergoeding kan verschillen per verzekeraar heeft dat geen invloed op de getoonde resultaten in de zorgvergelijker.
 

(03 Nov 2016) - Link

Collaborative platforms:

Reacties worden dagelijks gescreend door iemand uit het redactiecollege (zie: colofon) en worden verder door softwaretoepassingen gecontroleerd op spam, grof taalgebruik en externe links.

(02 Mar 2017) - Link

Advertising policy (advertenties)
Op ZorgWijzer.nl wordt er in het kader van advertenties een duidelijke scheiding gemaakt tussen (1) de redactionele inhoud en (2) de zorgvergelijker en verzekeraar-pagina’s:
Alle redactionele inhoud, waaronder artikelen, zorgwijzers en veelgestelde vragen zijn vrij van advertenties of reclame.
ZorgWijzer.nl toont alleen advertenties (middels logo’s, afbeeldingen of teksten met uitgaande links) op de Zorgvergelijker-pagina en op de pagina’s van de verschillende verzekeraars. Dit zijn enkel advertenties van Nederlandse zorgverzekeraars
 

Collaborative platforms:

Reacties dienen bovendien aan enkele voorwaarden te voldoen:
Een reactie moet betrekking hebben op het artikel en mag geen scheldwoorden, bedreigingen of discriminaties bevatten
Een reactie mag geen (verborgen) advertenties/reclame bevatten.

(02 Mar 2017) - Link

The content of this certificate has been collected by the HON Foundation and may not be used without HON's express consent.

responsive devices

The HONcode's significance

The Health On the Net (HON) certificate guarantees that this website complies with the eight principles of the HON Foundation's Code of Conduct at the date indicated above. The persons responsible for the site commit to maintaining its compliance with the HONcode principles for the duration of the site's certification.

However, despite the complaint system that has been put in place and the periodic review and automatic monitoring of certified sites to ensure maximum compliance with the HONcode ethical principles, it is impossible to eliminate all risks of incoherence that may appear.

Under no circumstances shall the HON Foundation and/or its partner(s) be held liable for any damages resulting from the use or the inability to use HONcode-certified websites. Similarly, the HON Foundation and/or its partner(s) shall not be held liable for the content of such certified websites or any other website accessible via a hypertext link or through third-party information.

Those responsible for the certified website are responsible for the content of the website unless otherwise provided by law.

Altre informazioni sull'HONcode?
responsive devices

Health website editors

Do you have your own website?

Request HONcode certification!

HONcode certification request

Health information you can trust!

Search HONcode-certified websites:

 

Download the free HONcode toolbar
barre d'outils HONcode

The HONcode toolbar is easy to download and add to your Web browser. It connects in real time to the HON server to verify the certification status of health and medical websites. It does not collect any personal information and contains no spyware or other hidden functions.

Download

Video about the HONcode

YouTube channel

Providing you with trustworthy health information

YouTube channel