Certificato della conformitą

Vasculitis Stichting

č conforme all'HONcode

Logo certificat HONCode
8 Anni

Validitą del certificat valido fino al Mar 2020

www.vasculitis.nl Visit website

Logo certificat HONCode
Numero d'identificazione HONcode :

HONConduct837875

Data di rassegna iniziale:

15 Nov 2010

Validitą del certificat

valido fino al Mar 2020

Data dell'ultima visita

27 Mar 2019
Clicca qui per vedere il logo HONcode nel sito

Content identified by the HONcode team

Di seguito si riportano alcuni testi che il Team HONcode ha tratto dal sito nella data indicata, e che contribuiscono a giustificare la conformitą del sito agli 8 principi etici.

Organisatie
 

(27 Mar 2019) - Link

De informatie op deze website is bedoeld ter ondersteuning en niet ter vervanging van de relatie bestaande tussen patiėnt/sitebezoeker en zijn of haar arts.
 

(27 Mar 2019) - Link

Privacy Verklaring
 

(27 Mar 2019) - Link

The data displayed correspond to only one of the selected samples.

Alle informatie op deze website wordt aangeleverd door de Vasculitis Stichting. Als het medische informatie betreft is ze geschreven door ter zake deskundige en bevoegde professionals als artsen, apothekers, fysiotherapeuten etc.
Medische informatie wordt alvorens gepubliceerd te worden altijd eerst voorgelegd aan tenminste één van de leden van onze Medische AdviesRaad bestaande uit prof. dr. J.W. Cohen Tervaert, prof. dr. mw. R.J.M. ten Berge en dr. E.C. Hagen
In het geval er informatie wordt geplaatst die niet door de stichting wordt aangeleverd zal dit worden aangegeven met bronvermelding.
De redactie van deze website wordt gevormd door drs. Annelies Berden, Rina van 't Hoff en Peter Verhoeven. Annelies Berden heeft geneeskunde gestudeerd en is verbonden aan het Leidsch Universitair Medisch Centrum (LUMC), Rina van 't Hoff was voordat zij geveld werd door vasculitis maachappelijk werkster in de jeugdzorg en heeft geen medische achtergrond. Peter Verhoeven is gepensioneerd en werkte voorheen als hoofd cardiomeettechniek in het St. Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein. Ook hij heeft - anders dan zijn voormalige functie wellicht doet vermoeden - geen medische achtergrond. Peter fungeert tevens als webmaster van deze site.
 

(27 Mar 2019) - Link

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op: 27 maart 2013
 

(27 Mar 2019) - Link

This principle is not applicable to this site 

Contact
 

(27 Mar 2019) - Link

Het onderhoud en beheer van deze website wordt geheel gefinancieerd uit het eigen operationele budget van de stichting. Doordat er geen gebruik wordt gemaakt van reclame en ook donaties rechtstreeks worden doorgeboekt naar het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek zijn er geen externe financiėle factoren die de objectiviteit of kwaliteit van deze website kunnen beinvloeden.
 

(27 Mar 2019) - Link

Deze website toont geen enkele vorm van reclame.
 

The content of this certificate has been collected by the HON Foundation and may not be used without HON's express consent.

responsive devices

The HONcode's significance

The Health On the Net (HON) certificate guarantees that this website complies with the eight principles of the HON Foundation's Code of Conduct at the date indicated above. The persons responsible for the site commit to maintaining its compliance with the HONcode principles for the duration of the site's certification.

However, despite the complaint system that has been put in place and the periodic review and automatic monitoring of certified sites to ensure maximum compliance with the HONcode ethical principles, it is impossible to eliminate all risks of incoherence that may appear.

Under no circumstances shall the HON Foundation and/or its partner(s) be held liable for any damages resulting from the use or the inability to use HONcode-certified websites. Similarly, the HON Foundation and/or its partner(s) shall not be held liable for the content of such certified websites or any other website accessible via a hypertext link or through third-party information.

Those responsible for the certified website are responsible for the content of the website unless otherwise provided by law.

Altre informazioni sull'HONcode?
responsive devices

Health website editors

Do you have your own website?

Request HONcode certification!

HONcode certification request

Health information you can trust!

Search HONcode-certified websites:

 

Download the free HONcode toolbar
barre d'outils HONcode

The HONcode toolbar is easy to download and add to your Web browser. It connects in real time to the HON server to verify the certification status of health and medical websites. It does not collect any personal information and contains no spyware or other hidden functions.

Download

Video about the HONcode

YouTube channel

Providing you with trustworthy health information

YouTube channel