Certificato della conformità

SunnSkepsis

è conforme all'HONcode

Logo certificat HONCode
5 Anni

Validità del certificat valido fino al Jun 2017

www.sunnskepsis.no Visit website

Logo certificat HONCode
Numero d'identificazione HONcode :

HONConduct785223

Data di rassegna iniziale:

24 Jan 2011

Validità del certificat

valido fino al Jun 2017

Data dell'ultima visita

06 Feb 2018

Content identified by the HONcode team

Di seguito si riportano alcuni testi che il Team HONcode ha tratto dal sito nella data indicata, e che contribuiscono a giustificare la conformità del sito agli 8 principi etici.

Hvem er vi?
Portalen er utviklet av forskere ved Avdeling for sykepleierutdanning ved Høgskolen i Oslo, i samarbeid med Medisinsk fakultet ved Universitetet i Oslo og Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Prosjektet er et resultat av et større forsknings -og utviklingsprosjekt, og er i sin helhet finansiert av Høgskolen i Oslo. Prosjektet har fått forskningsetisk godkjennelse av Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM).
 

(08 Jun 2016) - Link

Helseinformasjon er ferskvare!
Ved å bruke Sunnskepsis.no og ressursene vi lenker til, aksepterer du samtidig vilkårene for bruk av tjenesten (nedenfor).
 

(08 Jun 2016) - Link

Personvern
Sunnskepsis.no fører ikke besøksstatistikk på nettstedet. Ved epostkontakt eller andre henvendelser til Sunn Skepsis blir dette behandlet konfidensielt. Vi besvarer kun henvendelser om innhold og bruk av disse sidene. Har du spørsmål om helse må du ta kontakt med din fastlege eller annet helsepersonnell.
 

(08 Jun 2016) - Link

The data displayed correspond to only one of the selected samples.

(Kilde: Charnock 1998)
 

(08 Jun 2016) - Link

Sist oppdatert: 16/03/2015 18:50 |
 

(08 Jun 2016) - Link

This principle is not applicable to this site 

Footer of site

E-Post:
 

Vi tillater ikke reklame på våre sider, og tar ikke i mot støtte fra legemiddelfirmaer eller andre kommersielle aktører.
 

The content of this certificate has been collected by the HON Foundation and may not be used without HON's express consent.

responsive devices

The HONcode's significance

The Health On the Net (HON) certificate guarantees that this website complies with the eight principles of the HON Foundation's Code of Conduct at the date indicated above. The persons responsible for the site commit to maintaining its compliance with the HONcode principles for the duration of the site's certification.

However, despite the complaint system that has been put in place and the periodic review and automatic monitoring of certified sites to ensure maximum compliance with the HONcode ethical principles, it is impossible to eliminate all risks of incoherence that may appear.

Under no circumstances shall the HON Foundation and/or its partner(s) be held liable for any damages resulting from the use or the inability to use HONcode-certified websites. Similarly, the HON Foundation and/or its partner(s) shall not be held liable for the content of such certified websites or any other website accessible via a hypertext link or through third-party information.

Those responsible for the certified website are responsible for the content of the website unless otherwise provided by law.

Altre informazioni sull'HONcode?
responsive devices

Health website editors

Do you have your own website?

Request HONcode certification!

HONcode certification request

Health information you can trust!

Search HONcode-certified websites:

 

Download the free HONcode toolbar
barre d'outils HONcode

The HONcode toolbar is easy to download and add to your Web browser. It connects in real time to the HON server to verify the certification status of health and medical websites. It does not collect any personal information and contains no spyware or other hidden functions.

Download

Video about the HONcode

YouTube channel

Providing you with trustworthy health information

YouTube channel