Certificato della conformità

IBACMA - Institut Balear de Cirurgia de la Mà

è conforme all'HONcode

Logo certificat HONCode
8 Anni

Validità del certificat valido fino al Sep 2021

www.ibacma.com Visit website

Logo certificat HONCode
Numero d'identificazione HONcode :

HONConduct194432

Data di rassegna iniziale:

21 Aug 2012

Validità del certificat

valido fino al Sep 2021

Data dell'ultima visita

17 Sep 2020

Content identified by the HONcode team

Di seguito si riportano alcuni testi che il Team HONcode ha tratto dal sito nella data indicata, e che contribuiscono a giustificare la conformità del sito agli 8 principi etici.

El responsable médico esta web es el Dr. Guillem Salvà Coll, médico especilista en Cirugía Ortopédica Traumatología, y Cirujano de Mano y Muñeca, número de colegiado 0730116, Colegio Oficial de Médicos de las Islas Baleares
 

(17 Sep 2020) - Link

LA INFORMACIÓ PROPORCIONADA EN EL LLOC WEB NO REEMPLAÇA SI NO QUE COMPLEMENTA LA RELACIÓ ENTRE EL PROFESSIONAL DE SALUT I EL SEU PACIENT O VISITANT I EN CAS DE DUBTE S'HA DE CONSULTAR AMB EL SEU PROFESSIONAL DE SALUT DE REFERÈNCIA.
 

(17 Sep 2020) - Link

Tractament de dades de l'usuari: Quan es fa una consulta a través del formulari de sol·licitud d'informació de la pàgina web, amb la resposta rebrà una còpia del seu missatge al correu electrònic facilitat.Les dades que proporcioni no seran enregistrades.Avís sobre la utilització de cookies.Algunes pàgines web IBACMA emmagatzemen certes parts d'informació denominades "cookies" a l'ordinador del visitant.Aquests "cookies" es remeten només a la pàgina web que les va emmagatzemar quan l'usuari torna a accedir a aquesta pàgina web.Els "cookies" poden dir-nos com i quan són visitades les pàgines web i per quanta gent.Aquesta tecnologia no emmagatzema informació personal identificable, la informació s'obté de forma agregada, no identificable.Amb la informació que obtenim mitjançant aquesta tecnologia, esperem millorar les nostres pàgines web.L'usuari té l'opció d'impedir la generació de cookies mitjançant la selecció de l'opció corresponent en el seu programa de navegació.
 

(17 Sep 2020) - Link

Web actualitzat el:10-02-2020
 

(17 Sep 2020) - Link

This principle is not applicable to this site 

contacte
 

(17 Sep 2020) - Link

Patrocini de la Web: Aquesta Web està patrocinada autoritzada en IBACMA-Institut Balear de Cirurgia de la Mà
 

(17 Sep 2020) - Link

Política publicitària: Aquesta web no conté cap tipus de publicitat
 

The content of this certificate has been collected by the HON Foundation and may not be used without HON's express consent.

responsive devices

The HONcode's significance

The Health On the Net (HON) certificate guarantees that this website complies with the eight principles of the HON Foundation's Code of Conduct at the date indicated above. The persons responsible for the site commit to maintaining its compliance with the HONcode principles for the duration of the site's certification.

However, despite the complaint system that has been put in place and the periodic review and automatic monitoring of certified sites to ensure maximum compliance with the HONcode ethical principles, it is impossible to eliminate all risks of incoherence that may appear.

Under no circumstances shall the HON Foundation and/or its partner(s) be held liable for any damages resulting from the use or the inability to use HONcode-certified websites. Similarly, the HON Foundation and/or its partner(s) shall not be held liable for the content of such certified websites or any other website accessible via a hypertext link or through third-party information.

Those responsible for the certified website are responsible for the content of the website unless otherwise provided by law.

Altre informazioni sull'HONcode?
responsive devices

Health website editors

Do you have your own website?

Request HONcode certification!

HONcode certification request

Health information you can trust!

Search HONcode-certified websites:

 

Download the free HONcode toolbar
barre d'outils HONcode

The HONcode toolbar is easy to download and add to your Web browser. It connects in real time to the HON server to verify the certification status of health and medical websites. It does not collect any personal information and contains no spyware or other hidden functions.

Download

Video about the HONcode

YouTube channel

Providing you with trustworthy health information

YouTube channel