Health On the Net
  EN | FR | DE | SP | GL | BS | RU | RO | PL | CN |
img
HONcode
HONcode
img PATIENT / INDIVIDUAL img MEDICAL PROFESSIONAL img WEB PUBLISHER img
img
HONcode | HONsearch | HONtools | HONtopics
img
   
img
What is it? 
HONcode certification 
Navigate safely 
Last Certification
   Activity
 
Informacja zwrotna 
HONcode principles  
 

Donate: You can support our work by clicking on the button below:
Zasada nr 7 - Jawność finansowania

W jaki sposób strona była i jest obecnie finansowana?

Wsparcie finansowe serwisu powinno być jawne dla użytkowników. Charakter działalności jednostki finansującej lub dostarczającej serwisów, bądź materiałów (działalność handlowa lub niehandlowa) powinien być wyjaśniony na stronie.

Istotne kwestie:

- Jeśli jesteście państwową uczelnią (lub inną jednostką publiczną o charakterze edukacyjnym lub innym) dofinansowywaną z budżetu państwa - czy ta informacja znalazła się na Państwa stronie?
- Stworzyliście Państwo Waszą własną stronę i nie otrzymujecie żadnego wsparcia finansowego - czy wspomnieliście o tym na Waszej stronie?
- Jesteście Państwo odpowiedzialni za stronę firmową przedsiębiorstwa, która jest finansowana przez tę organizację - czy ta informacja została zasygnalizowana na stronie?

 
Online Text to Speech by ReadSpeaker

Home img About us img MediaCorner img HON newsletter img Site map img Ethical policies img Contact