Health On the Net
  EN | FR | DE | SP | GL | BS | RU | RO | PL | CN |
img
HONcode
HONcode
img PATIENT / INDIVIDUAL img MEDICAL PROFESSIONAL img WEB PUBLISHER img
img
HONcode | HONsearch | HONtools | HONtopics
img
   
img
What is it? 
HONcode certification 
Navigate safely 
Last Certification
   Activity
 
Informacja zwrotna 
HONcode principles  
 

Donate: You can support our work by clicking on the button below:
Zasada nr 5 - Uzasadnienie

Opis korzyści wynikających ze stosowania określonej terapii, produktu lub usługi należy poprzeć wiarygodnymi, rzetelnymi dowodami, zgodnie z zasadą nr 4.
Autor powinien uzasadnić każde zastrzeżenie dotyczące braku skuteczności w przypadku produktu (leku) lub zalecanego leczenia. Ponadto, zobowiązuje się on do uiszczenia wyczerpującej informacji dotyczącej innych równoznacznych w skutkach metod leczenia.
Wyjątek może stanowić sytuacja, kiedy celem strony jest funkcja platformy komercyjnej prezentowanego produktu (przejrzysta definicja celu strony, zasada nr 2) bądź, rekomendacja własnych produktów. Należy wtedy jasno sprecyzować, iż chodzi o ”stronę produktu X”, w takim przypadku, lekarstwa konkurencyjnej marki oraz leki generyczne nie muszą być wyszczególnione. W przeciwnym razie, produkty konkurencji lub generyki, muszą być wymienione.
 
Istotne kwestie:

- Wszelkie informacje dotyczące metod leczenia muszą być poparte dowodami (czasopisma medyczne, raporty lub inne), w myśl zasady nr 4.
- Powinny być również opisane alternatywne metody leczenia (konwencjonalne), wraz z uwzględnieniem możliwości zastosowania lekarstw generycznych.
- Strony przedstawione jako handlowe lub firmowe nie są zobowiązane do prezentowania produktów czy metod leczenia swoich konkurentów.

 

 
Zasady HONcode Szczegółowa definicja zasad HONcode
Dołącz do członków HONcode
Online Text to Speech by ReadSpeaker

Home img About us img MediaCorner img HON newsletter img Site map img Ethical policies img Contact