Health On the Net
  EN | FR | DE | SP | GL | BS | RU | RO | PL | CN |
img
HONcode
HONcode
img PATIENT / INDIVIDUAL img MEDICAL PROFESSIONAL img WEB PUBLISHER img
img
HONcode | HONsearch | HONtools | HONtopics
img
   
img
What is it? 
HONcode certification 
Navigate safely 
Last Certification
   Activity
 
Feedback 
HONcode principles  
 

Donate: You can support our work by clicking on the button below:Definiții operaționale ale principiilor HONcode


Informații generale pentru Website-urile interesate în acreditarea HONcode și Ghidul HONcode pentru aplicanți

Ghidul de față prezintă informațiile pe care un Website trebuie să le conțină pentru a se conforma fiecăruia dintre principiile HONcode. Acest document este destinat webmaster-ilor, furnizorilor de informații și altor persoane responsabile de Website-urile care aplică pentru a primi acreditarea HONcode.

Pentru a facilita procesul de acreditare și pentru a crește șansele ca website-ul dvs. să fie aprobat, vă rugăm să parcurgeți cu atenție ghidul de față și să vă asigurați că toate principiile HONcode sunt îndeplinite.

URL-ul principal pe care l-ați specificat în formularul de înscriere va fi afișat pe pagina cu certificatul HONcode. Dacă există mirror Website-uri, vă rugăm să specificați acest lucru în câmpul corespunzător.

Un recenzor HONcode va vizita Website-ul dvs. pentru a verifica dacă toate principiile sunt îndeplinite. El va înștiința persoana de contact menționată în formularul de înscriere despre eventualele neconcordanțe cu cerințele HONcode. Acreditarea HONcode este condiționată de modificarea conținutului Website-ului conform acestor recomandări. Sigiliul activ HONcode poate fi afișat numai după ce Website-ul va fi acreditat de către echipa HONcode. În acel moment, HON va notifica persoana de contact și îi va comunica toate instrucțiunile necesare.

Toate Website-urile acreditate vor dispune de noul toolbar HONcode, care permite vizitatorilor să identifice în mod automat în momentul navigării Website-urile acreditate.

Procesul de evaluare

În cadrul procesului de înscriere, aplicantul va completa un chestionar care va scoate în evidență principiile HONcode care necesită o atenție deosebită din partea aplicantului respectiv. Astfel, aplicantul poate aduce imediat îmbunătățiri sau poate face modificări în conținutul Website-ului propus acreditării, ceea ce crește șansele aprobării acestuia la prima evaluare făcută de echipa HONcode, care va avea loc câteva zile mai târziu.

La prima evaluare, comitetul de acreditare HONcode va vizita Website-ul dvs. și va semnala principiile HONcode care nu erau îndeplinite. Din acest moment, ritmul acreditării este dictat de dumneavoastră! Odată făcute modificările sugerate, veți avea responsabilitatea de a anunța HON despre acest lucru, dând detalii despre schimbările operate, justificarea acestora și locațiile (URL-urile) lor exacte.

Dacă Website-ul dumneavoastră a trecut de prima evaluare fără a fi nevoie de alte modificări (caz rar, dar nu imposibil), veți primi permisiunea de a include sigiliul activ și numărul de identificare HONcode. Acest mesaj, alături de instrucțiunile de rigoare, vă vor parveni prin email.

Dacă aveți nelămuriri în ceea ce privește procesul de evaluare sau considerați că anumite principii nu se aplică Website-ului dumneavoastră ori aveți nevoie de îndrumare în procesul de adaptare a Website-ului în vederea obținerii acreditării HONcode, sunteți rugat să contactați comitetul de acreditare HONcode telefonic sau prin email.

După obținerea acreditării HONcode, aveți obligația de a anunța HON despre orice modificări care ar putea afecta valabilitatea acreditării obținute (de exemplu, fuziuni, schimbarea numelor, a adreselor de contact, a strategiilor de publicitate etc.).

Principiul 1 – Informația trebuie să fie atribuită unui autor

Orice informație medicală oferită de Website-ul dumneavoastră trebuie să fie atribuită unui autor, a cărui pregătire în domeniul medical trebuie precizată. Aceste date pot fi publicate fie pe fiecare pagină cu informații medicale, fie pe o pagină separată, conținând informații despre comitetul consultativ sau comitetul editorial. Competența furnizorului de informație (autor, webmaster, editor) trebuie să fie clar specificată (de exemplu: pacient, specialist IT, cadru medical). Dacă furnizorul de informație este medic, este necesar ca specialitatea sa să fie menționată.

Dacă autorul nu este cadru medical, acest lucru trebuie specificat pe Website.

Puncte esențiale:

- Sunt menționați autorii tuturor informațiilor medicale publicate?
- Pregătirea/referințele autorilor sunt specificate în mod clar?

Notă:
Toate acronimele care denotă calificări sau afilieri trebuie explicate, ori de fiecare dată când apare scris numele autorului, ori pe pagina denumit㠄despre noi” ori cea care prezintă calificarea autorului.

Principiul 2 - Scopul website-ului

Informațiile pe care Website-ul le oferă sunt menite să îmbunătățească, nu să înlocuiască relația dintre un pacient și medicul său.

  • Scopul și misiunea Website-ului, cât și ale organizației din spatele său trebuie clar definite.
  • Aceste descrieri trebuie să precizeze motivul pentru care o anumită informație este publicată (scopul Website-ului), cât și publicul țintă.

Puncte esențiale:

- Sunt clar definite scopul și misiunea Website-ului și ale organizației din spatele său?

Notă:
- Recomandăm includerea unei declarații asemănătoare cu următoarea: "Informațiile oferite de [numele Website-ului] sunt concepute să vină în sprijinul, și nu să înlocuiască relația existentă între pacient/vizitator al Website-ului și medicul său"
- A fost descris publicul țintă?

Principiul 3 – Confidențialitatea

Acest principiu se aplică tuturor Website-urilor, chiar dacă Website-ul nu găzduiește fișe ale pacienților sau alte date de natură medicală sau personală.

Website-ul trebuie să descrie politica referitoare la informațiile confidențiale, private sau semi-private, cum ar fi adresele de email sau conținutul mesajelor email primite de la sau trimise vizitatorilor site-ului. Aceștia trebuie informați dacă aceste date vor fi incluse într-o bază de date, cine are acces la aceasta (nimeni, numai administratorii Website-ului, altcineva), dacă aceste informații sunt folosite pentru propriile statistici (anonime sau nu), sau dacă aceste statistici sunt utilizate de către terți sau de către alte companii.

Declarația sau pagina referitoare la politica de confidențialitate a datelor trebuie afișată în mod distinct.

Notă:
- În partea care descrie politica de confidențialitate a Website-ului, menționați pentru care țări se asumă respectarea sau depășirea reglementărilor legale în vigoare referitoare la securitatea informațiilor medicale.

Puncte esențiale:

Această regulă se aplică tuturor Website-urilor:

- Există o pagină specială referitoare la politica de confidențialitate/securitate?
- Se menționează cum se prelucrează următoarele informații trimise de către vizitatorii Website-ului: adrese email și/sau date de contact, nume, date personale sau medicale?
- Ați explicat politica site-ului cu privire la utilizarea, împreună cu alte site-uri, a informațiilor furnizate de vizitatorii dvs.?
- Există vreo afirmație cu privire la utilizarea de cookies?
- Site-ul dvs. trebuie să conțină declarațiile menționate, chiar dacă unul sau mai multe din punctele de mai sus nu se aplică.

Principiul 4 – Documentarea informațiilor – referințe și datare

În domeniile științifice și de sănătate publică, cunoștiințele evoluează foarte rapid. De aceea există necesitatea informării vizitatorilor Webite-ului dumneavoastră asupra datelor de publicare și de modificare a acestora, a indicării clare a surselor științifice sau oficiale recunoscute ale informațiilor medicale citate in articolele dvs.

Pentru paginile cu informații clinice și medicale, atât data creării cât și data ultimei modificări sunt importante.

Pentru respectarea acestui principiu, nu sunt suficiente menționarea ultimei date la care întregul website a fost actualizat sau a datei obținerii copyright-ului. Data ultimei actualizări nu poate fi generată automat ca fiind data curentă. Sondajele HON au evidențiat că această practică scade credibilitatea Website-ului. Vizitatorii consideră că este foarte important să cunoască dacă informația medicală publicată este recentă sau datează de câțiva ani.

Puncte esențiale:

- De unde provine informația?
- Ce publicații au fost consultate pentru redactarea acestui articol?
- Sunt menționate resursele bibliografice și URL-urile lor, unde este posibil?
- Data ultimei modificări trebuie inclusă pe fiecare pagină a Website-ului. Pentru articolele clinice și medicale, recomandăm și includerea datei creării.


Principiul 5 – Justificarea afirmațiilor

Toate informațiile referitoare la beneficiile sau eficacitatea unui anume tratament, produs sau serviciu vor fi oferite cu precauțiile descrise în Principiul 4 expus mai sus.

Editorul trebuie să justifice orice afirmație referitoare la eficiența sau ineficiența unui anumit tratament sau produs comercial și, cu excepția situației in care site-ului are ca scop clar stabilit promovarea comercială a unui anumit produs, trebuie să includă informații imparțiale, cum ar fi cele referitoare la tratamente alternative (generice).

De exemplu, o companie farmaceutică poate construi un website care să recomande doar produsele proprii. Dacă este inclusă o declarație cu privire la faptul c㠄acesta este website-ul pentru produsele XYZ”, atunci nici un produs concurent/generic nu trebuie menționat. Dacă această declarație nu există, atunci trebuie prezentate informații despre produsele concurente/generice.

Puncte esențiale:

- Afirmațiile referitoare la eficiența sau ineficiența oricărui produs comercial sau tratament trebuie susținute cu dovezi științifice (jurnale medicale, rapoarte sau altele).
- Cu excepția situației în care este clar menționat că site-ul servește pentru a promova un anumit produs sau tratament, trebuie incluse informații imparțiale despre terapii alternative sau produse generice.

Principiul 6 – Modalități de contact

Administratorii / Editorul Website-ului trebuie să încerce să prezinte informațiile într-un mod cât mai clar și mai accesibil. Trebuie să existe o modalitate de a contacta editorul, cum ar fi o adresă de email sau un formular de contact, pentru vizitatorii care au nevoie de mai multe detalii sau de ajutor. Aceste relații trebuie să fie ușor de accesat din orice loc de pe Website.

Puncte esențiale:

- Adresa de email funcțională sau formularul de contact trebuie să fie disponibile de pe pagina principală și ușor accesibile de oriunde în cadrul Website-ului.
- Pentru a vă proteja de spam, puteți cripta adresa dumneavoastră de email urmând instrucțiunile disponibile pe Website-ul nostru.
- Trebuie să oferiți un răspuns prompt și personalizat întrebărilor vizitatorilor Website-ului.


Principiul 7 – Publicarea surselor de finanțare

Cum este finanțat Website-ul?

Website-ul dumneavoastră trebuie să includă o declarație prin care se menționează sursele de finanțare. Acest lucru este necesar pentru toate Website-urile, inclusiv cele personale, fără nici o sursă externă de finanțare, pentru cele finațate de agenții guvernamentale, companii farmaceutice sau alte entități cu caracter economic.

Puncte esențiale:

- În cazul în care reprezentați o școală, universitate sau orice altă instituție publică și sunteți finanțați printr-o agenție guvernamentală, acest lucru este clar menționat?
- În cazul în care v-ați creat propriul Website, fără surse externe de finanțare, ați informat vizitatorii asupra acestui fapt?
- În cazul în care sunteți responsabil de Website-ul unei companii private sau publice, finanțat de către aceasta, ați menționat această informație?


Principiul 8- Politica de publicitate

Politica de publicitate

Dacă publicitatea reprezintă o sursă financiară a Website-ului, politica privind publicitatea trebuie specificată clar. Toate reclamele si orice informațiile promoțională, comercială sau sub formă de articole, bannere sau sigle, vor fi indicate ca atare foarte clar și ușor de identificat și de diferențiat față de informațiile specifice instituției căreia îi aparține Website-ul.
Indicatori de publicitate
Toate tipurile de reclamă (inclusiv, dar nu numai, ferestre pop-up și bannere) trebuie să fie marcate cu titulatura “Reclam㓠(sau cu alt termen similar) care să identifice clar sponsorul.
Dacă bannerele provin de la servicii gratuite de webhosting sau este un schimb de bannere, proprietarul Website-ului sau Webmaster trebuie să stipuleze clar faptul că bannerele publicitare provin de la serviciul gratuit de webhosting și că editorul Website-ului se delimitează de conținutul lor.

Notă:
- Publicitatea este responsabilitatea editorului. Website-urile care afișează reclame pentru Website-uri pornografice (chiar dacă nu sunt sub controlul lor direct, de exemplu printr-un protocol de schimb de bannere) vor fi excluse de la programul de acreditare HONcode și din toate bazele de date HON.

Puncte esențiale:

- Politica de publicitate a Website-ului trebuie să fie afișată.
- Trebuie precizate foarte clar tipurile de reclame care nu sunt acceptate pe Website, mai ales cele datorate conflictelor de interese.
- Declarația oficială trebuie să precizeze concret cum se delimitează informația editorială de conținutul publicitar al Website-ului.
- Chiar dacă Website-ul nu afișează reclame, o declarație clară trebuie să indice faptul că Website-ul nu găzduiește și nu primește fonduri din publicitate sau din includerea vreunui material promoțional.


Afișarea sigiliului activ HONcode

Odată ce Website-ul este aprobat, pentru a primi acceptarea completă și anuală, trebuie să afișeze corect sigiliul activ HONcode. Recomandăm plasarea sigiliului activ pe pagina principală a Website-ului.

Nu uitați: Sigiliul activ HONcode poate fi utilizat doar după aprobarea dată de recenzorii noștri. Pentru afișarea sigiliului, candidatul va primi un link personalizat către certificatul oficial HONcode aflat pe Website-ul HON. Acest text nu poate fi modificat. Sigiliul HONcode trebuie să trimită la certificatul HONcode. Nu aveți posibilitatea să creați acest link între sigiliul HONcode și pagina oficială HON sau alte pagini web.

Afișajul corect:

  1. 1. Pe Website trebuie afișate atât sigiliul HONcode cât și textul "Acest Website este acreditat de către Fundația Health On the Net. Respectăm standardul HONcode: verificați aici"
  2. 2. Sigiliul HONcode este personalizat și va conduce vizitatorul Website-ului dumneavoastră către o pagină care va preciza statutul acestuia.
    • Statutul poate fi "în proces de evaluare" sau "în conformitate"
    • "În conformitate" înseamnă: In urma evaluării HONcode, Website-ul respectă toate principiile HONcode.
    • Link-ul spre HON trebuie să fie accesibil tuturor vizitatorilor și nu trebuie să necesite înregistrare.

Este acceptată afișarea textului utilizând tehnica "mouse-over", dar cuvintele "Verificați aici" trebuie afișate lângă sigiliu, vizibile in permanență.

Vă invităm pe dumneavoastră și pe toți utilizatorii de Internet să ne contacteze dacă sesizează Website-uri acreditate care nu respectă Principiile HONcode sau afișează fraudulos sigiliul HONcode (imagine sau link incorect către pagina principală HON). Scrieți-ne la .

Apply for HONcode accreditation


Tradus în română de Radu Vijdea, MD și Sorana Candea,
Asociația MediClass, Aprilie 2005

Online Text to Speech by ReadSpeaker

Home img About us img MediaCorner img HON newsletter img Site map img Ethical policies img Contact