Health On the Net
  EN | FR | DE | SP | GL | BS | RU | RO | PL | CN |
img
HONcode
HONcode
img PATIENT / INDIVIDUAL img MEDICAL PROFESSIONAL img WEB PUBLISHER img
img
HONcode | HONsearch | HONtools | HONtopics
img
   
img
What is it? 
HONcode certification 
Navigate safely 
Last Certification
   Activity
 
Feedback 
HONcode principles  
 

Donate: You can support our work by clicking on the button below:HONkodeko PRINTZIPIOEN DEFINIZIO ERAGINKORRA


Eskatzaileentzako zuzentarauak:

Dokumentu honek KONkodeko printzipioak egoki betetzeko ezinbestekoa den informazioa zehazten du. HONkodearen egiaztatzea eskatzen ari diren web leku baten arduradun diren webmasters, informazio hornitzaile edo beste edozein pertsonei zuzentzen zaie.

Informazio orokorra

Prozesuaren ikuskatzea bizkortzeko eta zeure web lekuaren onarpena ziurtatzeko irakurri itzatzu arretaz honako zuzentarauak eta HOn kodeari dagozkion printzipio guztiak ziurtasunez betearazi egizkiozu zure web lekuari.

Eskaeran adierazitako URL nagusiarentzako HONkode ziurtagiria, eskaintzen den une bertatik, HONkode zigiluarekin lotuko da. “Mirror” web bat balego, jakinarazi ezazu dagokion esparruan.

HONkodeko printzipioak egoki beteak izan diren egiastatze lanean ikuskatzaile batek zure web lekua bisitatuko du, eta, printzipioetako bat ez balitzateke beteko, eskaeran adierazitako kontaktu-pertsonetako bati jakinaraziko lioke. HONkodeak zure web lekua behin betirako egiaztatu aurretik aldaketak eskatu ditzake. HON-ek zure web lekua egiaztatzen duenean bakarrik erakutsi daiteke HONkodearen zigilu eraginkorra. Une horretan jakinaraziko die HON-ek izendatutako kontaktu-pertsonei eta orduan emanen ditu instrukzio egokiak.

Egiaztatutako web orok onura aterako dio HONkode barra berriari, eta berak, Interneten nabigatzen dagoen bitartean, egiaztatuta dauden Web lekuetatik soilik nabigatzea erraztuko dio nabigatzaile orori.


1 Printzipioaren arauak – Autoretza

Eskainitako mediku-informazio ororen autore-ak aipatzen al dira? Zeure prestakuntza / sinestamenduzkoak adierazi al dituzu?

Zure web lekuan aurkeztutako informazio guztia egile bati atxiki behar zaio eta arlo horretan dagozkion prestakuntza / sinestamenduzkoak aipatu behar dira. Eta hau medikuntza- berriak dauzkan orri bakoitzean, edo “Aholku Batzorde” edo “Argitaratze Batzordeari” dagokion informazio orrialdean ager daiteke. Autorea medikuntzako profesionala ez izanez gero, 1 printzipioa ondo beteko bada, argiki nabarmendu eta adierazi beharko da web lekuan.

Laburpena: 1 Printzipioarekiko betetzea:

Informazioaren hornitzailearen prestakuntzak (autorea, Webmaster edo argitaratzailea) argi adierazi behar dira (adibidez, paziente, interneteko profesionala, osasuneko sendagile edo profesional). Informazioa eskaintzen duena sendagilea izanez gero, bere espezialitatea aipatu behar da.

 • Gradu edo lizentziaturekin loturiko akronimo (sigla) oro informazio orrialde batean argitu behar dira. “Zerbaiten gainean..” orrialde batekin adierazi daiteke, adibidez egileen erreferentziari dagokionari.

 • Onespenik ez dago:

  1. Autorea adierazi arren bere prestakuntza/ heziketa ez bada aipatzen.
  2. Autorearen inongo informaziorik ez badago.

2 Printzipioaren arauak – Osagarritasuna

Web lekuaren egitasmoa eta zeregina. Bienak, bai webarenak eta bai Bere gibelean dagoen antolakuntzarena, deskribatu behar dira.

Deskribapenen barne informazioa aurkezteko arrazoiak egonen dira(web lekuaren egitasmoa) eta zein entzuleriari zuzentzen zaion argituko da.

Zure web lekuan aurkezten den informazioa paziente baten eta sendagile propioaren arteko harremana hobetzeko, ez ordezkatzeko, marraztuko da, eta horretarako honako adierazpena gomendatzen dugu:

“Eskainitako informazioa (web lekuaren izena) paziente/ bisitari baten eta sendagile baten arteko harremana sustatzeko, ez ordezkatzeko, planteatu da”

3 Printzipioaren arauak – Isilpekotasuna

OHARRA: Kasu guztietan erabili daitekeen printzipioa da, baita pazienteen artxiboak edo edozein motatako datu mediku edo pertsonalak pilatzen ez dituenean ere.

Zure web lekuak isilpeko informazioa, pribatua edo erdi pribatua, nola tratatzen den adierazi behar du, eta baita posta elektronikoen zuzenbideak, euren edukiak edota bisitarien / erabiltzaileen arteko elkartrukeak ere.

Datuen isilpetasunekiko pribatutasunaren politika guztiz argi Adieraziko da. Printzipio hau ez baldin badakizu zehazki nola Erabili zeure web orrialdean, ezar zaiten harremanean HONekin.

 • Gomendioa: zure pribatutasun politika deskribatzen duen atalean argitu ezazu web lekuan zein herrietan betetzen dituen informazio mediku /sanitarioarentzako beharrezkoak diren baldintza legalak.

4 Printzipioaren atalak – Egoztea, Erreferentziak, Gaurkotzea

Printzipio honek bi atal dauzka
 • Web lekuaren orrialde bakoitzean ezarri behar den azken eraldaketaren data. Artikulu klinikoentzat sortzearen data ere aipatzea gomendatzen dugu.

  • Orrialde klinikoei dagokionean oso garrantzitsua da sortzearen eta azken berritzearen datak adieraztea, batez ere tratamendu berriei loturikoak, adibidez.
Web lekua bere osotasunean gaurkotua izaniko azken data edo jabetza literarioaren eskubideei dagokien data ez dira nahiko printzipioa betetzeko. “Azken gaurkotzearen data” ez litzateke automatikoki gaurkotuko egungo datarekin: HONen azterketek eta gainbegiratzeek erakusten dutenez, erabilera horrek web lekuari sinesgarritasuna kendu besterik ez dute egiten.

Data erakutsiz, lekuaren eraginkortasunaz eta gaurkotasunaz jabetuko dira bisitari / erabiltzaileak. Web lekuan aurkeztutako mediku-infomazioa berria edota azken urteotakoa dela jakitea bereziki garrantzitsua da bisitariarentzat.

 • Informazioaren iturria

  • Nondik dator informazioa?
  • Zein iturri bibliografiko erabili dira artikuluaren informazioa biltzeko?
  • Bibliografia jaso behar da, ahal izanez gero bilgune eta hiperloturekin.

5 Printzipioaren arauak – Bermea

Baldin eta web lekuaren egitasmoa ekoizpen baten plataforma komertziala izateko argi adierazitako ez badago, argitaratzaileak edozein ekoizpenaren edo tratamenduaren eraginkortasunarekiko edo ez eraginkortasunarekiko eskakizun oro ase behar du, eta tratamenduen aukera (generikoa) gisa informazio orekatua erantsi beharko du.

Adibidez, edozein arrazoirengatik ekoizpen komertzial bat Gomendatzen bada (ez farmako eraginkor bat, baizik izen Komertzial espezifikoa)informazioa sustatzen duen bibliografia (nabarmentze zientifikoa) gehitu beharko da.

Adibidez, elkarte farmazeutiko batek bere ekoizpenak soilik gomendatzen dituen lekua argitaratu eta hedatzen ditu. “Hau da XYZ ekoizpenaren web lekua” dela argitzen duen adierazpena l badago, orduan lehiakidearen ekoizpen /generikoen aipamenaren beharrik ez dago. Konpainia baten web lekuak adierazpen hau ez badu egiten, orduan lehiakideen informazio generikoa ematera behartuta dago.


6 Printzipioa – Autoreen Gardentasuna

Kontaktu bat egitearren Web lekuaren hasierako orrialdean nabarmenki agertuko da posta elektronikoaren helbide zuzena edo lotura eta gainera eskura egongo da atari osoan. Pertsona batek posta elektronikoz jasotako mezuei erantzuna eman ahal beharko lioke, kontaktuaren formatua erabiliz, bi aste baino handiagokoa ez den epean.


7 Printzipioaren arauak - Babeslearen gardentasuna

Nola finantzatu da web lekua?

Zure web lekuari finantza iturri guztien adierazpena itsatsi beharko diozu.
Baldintza hau web leku guztiei dagokie, baita kanpoko finantza-iturririk ez daukaten orrialde pertsonalei, gobernu-agentziek sustatutako lekuei, farmazia-konpainiei edo beste entitate komertzialei  ere.


8 Printzipioaren arauak - Publizitate-politikaren zintzotasuna

 Web lekuaren publizitate-politikaz oharra

 • Web lekuaren publizitate-politika adierazi eta aurkeztu egin behar da. Onartuak ez diren publizitate motak argitu egin behar dira, batez ere interes gatazkak ekiditeko.
 • Argitaratze-politikak adierazpenak ondo argitu behar du editorialaren eta publizitate-edukien arteko bereizketa.

Publizitateaz ohartarazpena

 • Publizitate guztia (publizitate-leihoen –banners- agerpenari  soilik mugatu gabe) “Publizitate” hitzarekin identifikatuko da, edo babeslearen antzeko besteko identifikazio batekin.
 • Banners-ak doaneko hosting zerbitzu bati ezker ezartzen ba dira (elkartrukeko banners) webmasteraren betetzekoa izango da ongi argitzea publizitate-politikan nola web orrialdean, doaneko hostingaren eraginez, hornitzaileak argitaratzailearen webaren kontroletik at dagoen banner komertziala sartzen duen.

OHARRA: Publizitatea argitaratzailearen ardurapean aurkezten da. Web lekuentzat eduki pornografikoko iragarkiak  eskaintzen dituen web lekua (naiz eta ez egon bere kontrol zuzenaren menpean, “elkartrukeko banners komertzialetan” gertatzen den legez) HONkode eta HONen datu baseak egiaztatzen dituen prozesu guztietatik baztertua izanen da.

Naiz eta web lekuak publizitatea ez eskaini, finantza-publizitaterik ez daukala eta erabiltzen ez duenaren adierazpena aurkitu behar du.


Berrikuste prozesua

Prozesua erregistratzen den bitartean HON kodeko zenbait printzipioren berehalako adierazpena behar duen galdeketa jasango du eskatzaileak. Orduan bertan hasi daiteke eskatzailea bere web lekuan hobekuntzak eta aldaketak egiten, horrela egun gutxira HON taldeko ikuskatzailea igarotzen denean, onartua izateko aukerak handiagotuz.

Hasierako ikuskapenean HON kodeko taldekide batek bere web lekua bisitatuko du eta errespetatzen ez diren HON kodeko printzipioak apuntatuko ditu. Orduan zure esku egonen da, web lekuaren, arduradun gisa, lanen hastea! Eta aldakuntzak burutu ondoren HONi jakinarazi beharko dizkiozu aldaketen xehetasun guztiak emanez, web lekuan euren kokalekuak zehaztuz.

Zure lekuan aurreneko azterketa aldakuntzak egin gabe gaindituko balu (ez ohikoa, baina ez arraroa), baimena  zigilua bere HONkode identitate zenbakiarekin aurkezteko irakaskuntzak lortuko dituzu.

Berrikuste prozesuaz azalpenak behar izanez gero, eta printzipioetako bat zure lekuarentzako egokigarria ez dela pentsatu edo balioztatutako bazenu, edota HON printzipio guztiak betetzeko edozein aholku behar bazenu, posta elektronikoz edo telefonoz ezar zaitez harremanean HONkodeko taldearekin.

Onarpenaren ondoren, HON kodeko printzipioetan zeregina eduki dezaketen nolabaiteko aldakuntzak burutzen ba dituzu zure web lekuan, HONi jakinarazi egizkiozu (adibidez fusioak, izen aldaketak, posta elektronikoen aldakuntzak,  publizitate-politika, e.a.)HONkode zigiluaren sartzea

Web lekuaren baimena jartu eta osoko onarpena lortu bezain laster, HONkodearen zigilua egokitasunez aurkeztu behar duzu. Gure aholkua sinestatze zigilua web lekuaren aurreneko orrialdean ezartzea da.

Gogora ezazu: HONkode zigilua gure baimena jaso ondoren soilik erabili dezakezu. Zigilua erakusteko web lekuari dagokion HONkodearen agiri  ofizialaren lotura (link) pertsonalizatua jasoko du eskatzaileak bere web lekuan. Testu hori ez da aldatuko. HONkode zigilua ezin da HONen web ofizialaren hasierako orrialdearekin edo beste edozein web orrialdearekin lotu.

HON zigilua egoki aurkeztu behar da

 1. HONkode zigiluaren alboan honako testua itsatsiko da: “HONkodearen printzipioak izenpetzen ditugu. Egiaztatu ezazu hemen”.
 2. HONkodearen zigilua pertsonalizatua da eta bisitariei eta erabiltzaileei web orrialde bat erakutsiko die, non bere web lekuan HONen daukan estatusa adierazten den.
 • Estatus hau izan daiteke edo “aztertze prozesuan” ala “onespenean”.
 • “Onespenean” esanahia: HONkodearen berrikuste prozesuaren ondoren web lekuak HONkodearen printzipio guztiak errespetatzen ditu.
 • Hiperlotura edo HONekiko lotura bisitari eta erabiltzaile guztien eskura egonen da, eta ez du erregistrorik beharko.

Egokia litzateke alboko testua “on mouse over” eran agertzea, hau da sagua zigiluaren gainetik igarotzerakoan; baina “egiastatu ezazu hemen” beti agerian egon behar duen HON zigiluaren ondoan kokatu behar da.

HONkodeaz egiaztatu eta bere printzipioak errespetatzen ez dituzten edo HONkode zigiluaren erabilpen okerra (HON  hasierako orrialdean okerreko irudia edo lotura) egiten duten web lekuak salatzea gonbidatzen zaituztegu, zu eta erabiltzaile guztiak! Ohartu gaitzazu! Honako posta elektronikora idatzi dezakezu: .

Apply for HONcode accreditation

Translation: Blas Erkizia, M.D., Psychiatrist, Director, Regional Clinic of Mental Health (Beasain - Gipuzkoa).
Gratefulnesses: Andoni Paule and Miguel Angel Rodrigo (Zumarraga - Gipuzkoa).
(February 2007)
Online Text to Speech by ReadSpeaker

Home img About us img MediaCorner img HON newsletter img Site map img Ethical policies img Contact