Certificate of compliance

Gezondheid en Wetenschap

Is in overeenstemming met de HONcode

Logo certificat HONCode

Geldigheid van het certificaat 24 Nov 2017 - Nov 2018

www.gezondheidenwetenschap.be Visit Website

Logo certificat HONCode
Identificatienummer HONcode:

HONConduct825299

Datum van de eerste revisie:

26 Oct 2017

Geldigheid van het certificaat

24 Nov 2017 - Nov 2018

Datum van laatste bezoek:

23 Apr 2018
Show the HONcode seal on this site

Content identified by the HONcode team

Onderstaand vindt u de elementen geidentificeerd door het HONcode team op de specifieke datum, welke de overeenkomstigheid met de 8 ethische principes aantonen.

Team
 

(26 Oct 2017) - Link

. Deze website heeft niet de bedoeling om een bezoek aan een arts te vervangen, maar is louter bedoeld als bron van informatie en om de lezer een globaal overzicht en algemene indruk te geven van de huidige medische kennis.
 

(26 Oct 2017) - Link

Cookies
 

(24 Nov 2017) - Link

The data displayed correspond to only one of the selected samples.

Referenties

www.nhs.uk/news/older-people/rates-newly-diagnosed-hiv-increasing-over-50s/

 

(26 Oct 2017) - Link

29 sep 2017
 

(26 Oct 2017) - Link

Bronnen
www.ebmpracticenet.be
www.huidarts.com
 

(26 Oct 2017) - Link

Contact
 

(26 Oct 2017) - Link

De website Gezondheid en Wetenschap wordt volledig gefinancierd door de Vlaamse Gemeenschap en neemt geen advertenties op.
 

(26 Oct 2017) - Link

De website Gezondheid en Wetenschap wordt volledig gefinancierd door de Vlaamse Gemeenschap en neemt geen advertenties op.
 

The content of this certificate has been collected by the HON Foundation and may not be used without HON's express consent.

responsive devices

The HONcode's significance

The Health On the Net (HON) certificate guarantees that this website complies with the eight principles of the HON Foundation's Code of Conduct at the date indicated above. The persons responsible for the site commit to maintaining its compliance with the HONcode principles for the duration of the site's certification.

However, despite the complaint system that has been put in place and the periodic review and automatic monitoring of certified sites to ensure maximum compliance with the HONcode ethical principles, it is impossible to eliminate all risks of incoherence that may appear.

Under no circumstances shall the HON Foundation and/or its partner(s) be held liable for any damages resulting from the use or the inability to use HONcode-certified websites. Similarly, the HON Foundation and/or its partner(s) shall not be held liable for the content of such certified websites or any other website accessible via a hypertext link or through third-party information.

Those responsible for the certified website are responsible for the content of the website unless otherwise provided by law.

Meer informatie over de HONcode?
responsive devices

Health website editors

Do you have your own website?

Request HONcode certification!

HONcode certification request

Health information you can trust!

Search HONcode-certified websites:

 

Download the free HONcode Toolbar
barre d'outils HONcode

The HONcode toolbar is easy to download and add to your Web browser. It connects in real time to the HON server to verify the certification status of health and medical websites. It does not collect any personal information and contains no spyware or other hidden functions.

Download

Video about the HONcode

YouTube channel

Providing you with trustworthy health information

YouTube channel