Certificate of compliance

Digestief Centrum Maria Middelares Gent

Is in overeenstemming met de HONcode

Logo certificat HONCode
4 Years

Geldigheid van het certificaat valid until Dec 2018

www.digestiefcentrum.be Visit Website

Logo certificat HONCode
Identificatienummer HONcode:

HONConduct821841

Datum van de eerste revisie:

17 Oct 2013

Geldigheid van het certificaat

valid until Dec 2018

Datum van laatste bezoek:

12 Dec 2017
Show the HONcode seal on this site

Content identified by the HONcode team

Onderstaand vindt u de elementen geidentificeerd door het HONcode team op de specifieke datum, welke de overeenkomstigheid met de 8 ethische principes aantonen.

Editorial board
Het team van artsen van het Digestief Centrum zijn de leden van de editorial board en aldus eindverantwoordelijk voor de inhoud van de site. Zij hebben deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.
Editorial board
Dr D Baert
Dr P Burvenich
Dr G De Cock
Dr E Monsaert
Dr K Rasquin
Dr E Vanderstraeten
Dr C Van Steenkiste
 

(12 Dec 2017) - Link

De informatie die de gebruiker vindt op deze website of die de gebruiker aangereikt wordt via deze website, heeft een algemeen karakter en kan daarom niet beschouwd worden als zijnde aangepast aan de persoonlijke noden van de gebruiker of specifieke omstandigheden van de gebruiker. Ze omvat niet alle medische aspecten. Ze vervangt geenszins het artsenconsult.
 

(12 Dec 2017) - Link

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Digestief Centrum AZ Maria Middelares Gent stelt uw interesse in haar activiteiten en uw bezoek aan haar website op prijs. Wij vinden het belangrijk dat u zich niet onzeker voelt bij het bezoeken van onze website en willen ervoor zorgen dat het duidelijk is wat er gebeurt met de persoonlijke gegevens die u aan ons ter beschikking stelt.
Uw persoonlijke gegevens, inclusief uw e-mail adres, zullen als volgt worden gebruikt:
informatie die u ons geeft, met als doel informatie van ons te verkrijgen, slaan we op om uw informatieaanvraag te kunnen uitvoeren
informatie die u ons geeft in het kader van een sollicitatie, slaan we op en behandelen we met dat doel voor ogen met uiterste zorgvuldigheid
de opgeslagen informatie zullen we ook aanwenden om via bezoekersanalyses onze website verder te optimaliseren
we zullen uw gegevens gebruiken om u in de toekomst over Digestief Centrum AZ Maria Middelares Gent en haar producten/diensten op de hoogte te houden. Als u wenst dat uw gegevens hiervoor niet (meer) gebruikt worden, dan kan u ons dat melden
we zullen uw persoonlijke informatie niet ter beschikking stellen van of verkopen aan derden, die geen onderdeel of directe partner van Digestief Centrum AZ Maria Middelares Gent zijn.
Onze website bevat links naar niet Ė Digestief Centrum AZ Maria Middelares Gent websites. Digestief Centrum AZ Maria Middelares Gent is niet verantwoordelijk voor de manier waarop in deze websites met de persoonlijke gegevens wordt omgegaan.
 

(12 Dec 2017) - Link

The data displayed correspond to only one of the selected samples.

Het team of artsen van het Digestief Centrum zijn de leden van editorial board en zijn aldus eindverantwoordelijk voor de inhoud van deze site. Zij hebben deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
Door deze website te bezoeken gaat de gebruiker akkoord met deze gebruiksvoorwaarden, zonder beperking of uitsluiting. Het staat het Digestief Centrum vrij op elk moment deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen door deze opnieuw op deze site te publiceren.
 

(12 Dec 2017) - Link

Last update op: 16/03/2016
 

(12 Dec 2017) - Link

This principle is not applicable for this site 

Contact
Vervolledig onderstaand formulier en druk vervolgens op 'Verstuur' om het bericht door te sturen. Velden met een * zijn verplicht in te vullen velden.
 

(12 Dec 2017) - Link

Het Digestief Centrum heeft een Vereniging Zonder Winstgevend doel (vzw) opgericht dat zich toespitst op Onderzoek en Communicatie (Rescom Gastro vzw). Eventuele inkomsten uit klinische studies, het geven van voordrachten of andere onderzoeksgerelateerde activiteiten, worden opnieuw geÔnvesteerd in adequate communicatie naar patiŽnten en (huis)artsen, onder andere via de website van het Digestief Centrum. Het Digestief Centrum aanvaardt geen publiciteit op haar website.
 

(12 Dec 2017) - Link

Het Digestief Centrum aanvaardt geen publiciteit op haar website.
 

The content of this certificate has been collected by the HON Foundation and may not be used without HON's express consent.

responsive devices

The HONcode's significance

The Health On the Net (HON) certificate guarantees that this website complies with the eight principles of the HON Foundation's Code of Conduct at the date indicated above. The persons responsible for the site commit to maintaining its compliance with the HONcode principles for the duration of the site's certification.

However, despite the complaint system that has been put in place and the periodic review and automatic monitoring of certified sites to ensure maximum compliance with the HONcode ethical principles, it is impossible to eliminate all risks of incoherence that may appear.

Under no circumstances shall the HON Foundation and/or its partner(s) be held liable for any damages resulting from the use or the inability to use HONcode-certified websites. Similarly, the HON Foundation and/or its partner(s) shall not be held liable for the content of such certified websites or any other website accessible via a hypertext link or through third-party information.

Those responsible for the certified website are responsible for the content of the website unless otherwise provided by law.

Meer informatie over de HONcode?
responsive devices

Health website editors

Do you have your own website?

Request HONcode certification!

HONcode certification request

Health information you can trust!

Search HONcode-certified websites:

 

Download the free HONcode Toolbar
barre d'outils HONcode

The HONcode toolbar is easy to download and add to your Web browser. It connects in real time to the HON server to verify the certification status of health and medical websites. It does not collect any personal information and contains no spyware or other hidden functions.

Download

Video about the HONcode

YouTube channel

Providing you with trustworthy health information

YouTube channel