Certificate of compliance

Son Pisa salut

Is in overeenstemming met de HONcode

Logo certificat HONCode

Geldigheid van het certificaat valid until Aug 2018

sonpisa.blogspot.com.es Visit Website

Logo certificat HONCode
Identificatienummer HONcode:

HONConduct497143

Datum van de eerste revisie:

28 Jun 2017

Geldigheid van het certificaat

valid until Aug 2018

Datum van laatste bezoek:

06 Feb 2018

Content identified by the HONcode team

Onderstaand vindt u de elementen geidentificeerd door het HONcode team op de specifieke datum, welke de overeenkomstigheid met de 8 ethische principes aantonen.

Els autors d'aquest blog som els professionals sanitaris del Centre de Salut de Son Pisà. Ens encarreguem del manteniment i de la coordinació dues infermeres ( Susana González i Joana Herráez) i dues metgesses (Montse Llort i Susana Munuera), però pot participar qualsevol professional del centre que ho vulgui.
 

(30 Jun 2017) - Link

La informació proporcionada ha de servir per recolzar i mai per substituir la relació entre un pacient i el seu metge.
 

(30 Jun 2017) - Link

Collaborative platforms:

La informació proporcionada ha de servir per recolzar i mai per substituir la relació entre un pacient i el seu metge.

(08 Aug 2017) - Link

Este blog no recopila datos personales de ningún tipo. Está alojado en Blogger, perteneciente a la compañía Google Inc. Su política de privacidad puede consultarse en http//www.blogger.com/privacy
Los mensajes publicados por los lectores podrán ser leídos por cualquier persona que acceda al blog.
Está permitido agregar comentarios siempre que las opiniones que se expresen lo hagan de forma adecuada, con el debido respeto hacia los profesionales que integran el centro y hacia el resto de usuarios. Blogger no permite que los comentarios efectuados por los lectores puedan ser anulados o modificados por ellos mismos.
La información de los usuarios recibida por correo electrónico en este Blog será tratada de forma confidencial.
 

(30 Jun 2017) - Link

Collaborative platforms:

Quan sigui pertinent, la informació d'aquest blog estarà acompanyada de la font de referència i, si es possible, un hipervincle.

(08 Aug 2017) - Link

DIVENDRES, 30 DE JUNY DE 2017
 

(30 Jun 2017) - Link

This principle is not applicable for this site 

Collaborative platforms:

Així doncs, tant els usuaris com els moderadors es comprometen a publicar informació de la qual tinguin constància de la seva exactitut i veracitat.

(21 Aug 2017) - Link

CONTACTE
 

(08 Aug 2017) - Link

Collaborative platforms:

CONTACTE

(08 Aug 2017) - Link

Aquest blog és administrat de manera altruïsta per autors i col.laboradors del Centre de Salut de Son Pisà. Tots els que hi participem som profesionals de la salut que treballem a la Sanitat Pública i el blog el mantenim com a part de la nostra feina diaria d'intentar que els nostres pacients estiguin el millor informats possible. No reb cap altre tipus de financiació externa ni està patrocinat.
 

(31 Aug 2017) - Link

Collaborative platforms:

La participació dels autors i de qualsevol professional del centre és voluntària.

(08 Aug 2017) - Link

Aquest blog no està patrocinat i no admet publicitat
 

Collaborative platforms:

No estàn permesos els comentaris amb contingut publicitari.

(21 Aug 2017) - Link

The content of this certificate has been collected by the HON Foundation and may not be used without HON's express consent.

responsive devices

The HONcode's significance

The Health On the Net (HON) certificate guarantees that this website complies with the eight principles of the HON Foundation's Code of Conduct at the date indicated above. The persons responsible for the site commit to maintaining its compliance with the HONcode principles for the duration of the site's certification.

However, despite the complaint system that has been put in place and the periodic review and automatic monitoring of certified sites to ensure maximum compliance with the HONcode ethical principles, it is impossible to eliminate all risks of incoherence that may appear.

Under no circumstances shall the HON Foundation and/or its partner(s) be held liable for any damages resulting from the use or the inability to use HONcode-certified websites. Similarly, the HON Foundation and/or its partner(s) shall not be held liable for the content of such certified websites or any other website accessible via a hypertext link or through third-party information.

Those responsible for the certified website are responsible for the content of the website unless otherwise provided by law.

Meer informatie over de HONcode?
responsive devices

Health website editors

Do you have your own website?

Request HONcode certification!

HONcode certification request

Health information you can trust!

Search HONcode-certified websites:

 

Download the free HONcode Toolbar
barre d'outils HONcode

The HONcode toolbar is easy to download and add to your Web browser. It connects in real time to the HON server to verify the certification status of health and medical websites. It does not collect any personal information and contains no spyware or other hidden functions.

Download

Video about the HONcode

YouTube channel

Providing you with trustworthy health information

YouTube channel