Certificate of compliance

Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears

Is in overeenstemming met de HONcode

Logo certificat HONCode
16 Years

Geldigheid van het certificaat valid until Apr 2020

www.academia.cat Visit Website

Logo certificat HONCode
Identificatienummer HONcode:

HONConduct472393

Datum van de eerste revisie:

30 May 2003

Geldigheid van het certificaat

valid until Apr 2020

Datum van laatste bezoek:

12 Apr 2019

Content identified by the HONcode team

Onderstaand vindt u de elementen geidentificeerd door het HONcode team op de specifieke datum, welke de overeenkomstigheid met de 8 ethische principes aantonen.

Autoria:
Propietat intel·lectual del web
Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut general d'aquesta pàgina web i el seu disseny gràfic són propietat exclusiva de l’Acadèmia (la Fundació Privada Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears) o de tercers que han autoritzat l'ús d'aquests continguts a la Fundació i a qui correspon l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos.
L'autoria dels continguts de caràcter científic està degudament identificada en cada un dels apartats (publicacions científiques, presentacions, recomanacions, entre d’altres).
Els autors del articles publicats als Annals de Medicina són professionals de la Salut i el contingut ha estat revisat pel director i el secretari de la revista.
 

(12 Apr 2019) - Link

El contingut i la informació proporcionada a www.academia.cat és merament informatiu i divulgatiu, en cap cas substitueix la relació que pugui existir entre un pacient o visitant del lloc web i el seu metge.
 

(12 Apr 2019) - Link

Tractament de dades de caràcter personal
En aplicació del nou Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, (en endavant RGPD), aplicable a tots els països membres de la Unió Europea a partir del 25 de maig de 2018, l'informem sobre el tractament de les seves dades de caràcter personal.
 

(12 Apr 2019) - Link

The data displayed correspond to only one of the selected samples.

La Vanguardia
www.lavanguardia.com/vida/20190405/461467460499/tratar-la-osteoporosis-reduce-la-mortalidad-segun-reumatologos.html

 

(12 Apr 2019) - Link

[ Text revisat 15-02-2016 ]
 

(12 Apr 2019) - Link

This principle is not applicable for this site 

Contacta
 

(12 Apr 2019) - Link

El finançament del lloc web és a càrrec exclusiu de la Fundació Privada de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balear
 

(12 Apr 2019) - Link

El lloc web www.academia.cat no conté publicitat d’empreses o organitzacions alienes, ni rep finançament per aquest concepte.
 

The content of this certificate has been collected by the HON Foundation and may not be used without HON's express consent.

responsive devices

The HONcode's significance

The Health On the Net (HON) certificate guarantees that this website complies with the eight principles of the HON Foundation's Code of Conduct at the date indicated above. The persons responsible for the site commit to maintaining its compliance with the HONcode principles for the duration of the site's certification.

However, despite the complaint system that has been put in place and the periodic review and automatic monitoring of certified sites to ensure maximum compliance with the HONcode ethical principles, it is impossible to eliminate all risks of incoherence that may appear.

Under no circumstances shall the HON Foundation and/or its partner(s) be held liable for any damages resulting from the use or the inability to use HONcode-certified websites. Similarly, the HON Foundation and/or its partner(s) shall not be held liable for the content of such certified websites or any other website accessible via a hypertext link or through third-party information.

Those responsible for the certified website are responsible for the content of the website unless otherwise provided by law.

Meer informatie over de HONcode?
responsive devices

Health website editors

Do you have your own website?

Request HONcode certification!

HONcode certification request

Health information you can trust!

Search HONcode-certified websites:

 

Download the free HONcode Toolbar
barre d'outils HONcode

The HONcode toolbar is easy to download and add to your Web browser. It connects in real time to the HON server to verify the certification status of health and medical websites. It does not collect any personal information and contains no spyware or other hidden functions.

Download

Video about the HONcode

YouTube channel

Providing you with trustworthy health information

YouTube channel