Certificate of compliance

Lab Tests Online CZ

Is in overeenstemming met de HONcode

Logo certificat HONCode
9 Years

Geldigheid van het certificaat valid until Oct 2020

www.labtestsonline.cz Visit Website

Logo certificat HONCode
Identificatienummer HONcode:

HONConduct317203

Datum van de eerste revisie:

24 Mar 2010

Geldigheid van het certificaat

valid until Oct 2020

Datum van laatste bezoek:

27 Oct 2019

Content identified by the HONcode team

Onderstaand vindt u de elementen geidentificeerd door het HONcode team op de specifieke datum, welke de overeenkomstigheid met de 8 ethische principes aantonen.

Status informací
Cílem stránek www.labtestsonline.cz je podpořit, nikoliv nahradit vztah mezi pacientem – návštěvníkem stránek a jeho lékařem.
 

(27 Oct 2019) - Link

full detail on this page.

Zpracování osobních údajů
S ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 (GDPR) naše sdružení CZEDMA - Česká asociace dodavatelů prostředků zdravotnické techniky in vitro - zájmové sdružení právnických osob, IČ:70916811, přijala s účinností ode dne 25. 5. 2018 následující Zásady ochrany osobních údajů, ve kterých se dočtete o zpracování vašich osobních údajů v naší společnosti a vašich právech, která vám uvedené nařízení GDPR přiznává.
 

(27 Oct 2019) - Link

The data displayed correspond to only one of the selected samples.

Další informace, kontakt, autoři
Podrobnější informace o novorozeneckém screeningovém programu a jednotlivých nemocech lze nalézt na stránkách www.novorozeneckyscreening.cz
V případě dotazů je možné se obrátit na Koordinační centrum novorozeneckého screeningu pro ČR se sídlem ve VFN v Praze, email:
Autoři:
Doc. MUDr. Felix Votava, Ph.D.
Prof. MUDr. Viktor Kožich, CSc.
Mgr. Andrej Kutarňa
 

(27 Oct 2019) - Link

Tento článek byl naposledy přezkoumán dne 24. červen 2016.
Tento článek byl naposledy změněn 24. červen 2016.
 

(27 Oct 2019) - Link

This principle is not applicable for this site 

Webové stránky LabTestsOnline.cz neobsahují žádnou reklamu.
 

The content of this certificate has been collected by the HON Foundation and may not be used without HON's express consent.

responsive devices

The HONcode's significance

The Health On the Net (HON) certificate guarantees that this website complies with the eight principles of the HON Foundation's Code of Conduct at the date indicated above. The persons responsible for the site commit to maintaining its compliance with the HONcode principles for the duration of the site's certification.

However, despite the complaint system that has been put in place and the periodic review and automatic monitoring of certified sites to ensure maximum compliance with the HONcode ethical principles, it is impossible to eliminate all risks of incoherence that may appear.

Under no circumstances shall the HON Foundation and/or its partner(s) be held liable for any damages resulting from the use or the inability to use HONcode-certified websites. Similarly, the HON Foundation and/or its partner(s) shall not be held liable for the content of such certified websites or any other website accessible via a hypertext link or through third-party information.

Those responsible for the certified website are responsible for the content of the website unless otherwise provided by law.

Meer informatie over de HONcode?
responsive devices

Health website editors

Do you have your own website?

Request HONcode certification!

HONcode certification request

Health information you can trust!

Search HONcode-certified websites:

 

Download the free HONcode Toolbar
barre d'outils HONcode

The HONcode toolbar is easy to download and add to your Web browser. It connects in real time to the HON server to verify the certification status of health and medical websites. It does not collect any personal information and contains no spyware or other hidden functions.

Download

Video about the HONcode

YouTube channel

Providing you with trustworthy health information

YouTube channel