Certificate of compliance

Després del Càncer

Is in overeenstemming met de HONcode

Logo certificat HONCode
1 jaar

Geldigheid van het certificaat valid until Mar 2019

www.despresdelcancer.cat Visit Website

Logo certificat HONCode
Identificatienummer HONcode:

HONConduct112153

Datum van de eerste revisie:

24 Nov 2017

Geldigheid van het certificaat

valid until Mar 2019

Datum van laatste bezoek:

14 Mar 2018
Show the HONcode seal on this site

Content identified by the HONcode team

Onderstaand vindt u de elementen geidentificeerd door het HONcode team op de specifieke datum, welke de overeenkomstigheid met de 8 ethische principes aantonen.

Los contenidos de www.despresdelcancer.cat son redactados y revisados por el ‘Consejo Editorial’, formado por:
Dirección:
Dr. Ramon Maria Miralles, Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona, Especialista en Obstetricia y Ginecología, Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona. President FECEC.
Dr. Eduard Batiste-Alentorn, Licenciado en Medicina por la Universidad Autónoma de Barcelona. Especialista en Oncología Médica. Secretario FECEC.
 

(03 Mar 2018) - Link

'El contingut i la informació d'aquest lloc web sols té caràcter informatiu i divulgatiu, i no constitueix assessorament ni diagnòstic mèdic de cap tipus.'
 

(26 Nov 2017) - Link

Les dades que ens ha facilitat passaran al fitxer registrat a lAgencia de Protecció de Dades, amb el núm 2071560529, del que és propietària i responsable la Federació Catalana Entitats contra el Càncer. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret daccedir al fitxer, com també els drets de rectificació, cancellació, oposició i revocació del consentiment, dacord amb el que sestableix a la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades.
Cookies i links
L’informem que aquesta pàgina web utilitza cookies.
 

(26 Nov 2017) - Link

The data displayed correspond to only one of the selected samples.

Referències
Rock, C. L., Doyle, C., Demark-Wahnefried, W., Meyerhardt, J., Courneya, K. S., Schwartz, A. L., Bandera, E. V., Hamilton, K. K., Grant, B., McCullough, M., Byers, T. and Gansler, T. (2012), Nutrition and physical activity guidelines for cancer survivors. CA: A Cancer Journal for Clinicians, 62: 242–274.
Instituto Nacional del Cáncer. 2017. Actividad física y cáncer.
Paul O’Neill. 2017. Exercise for Cancer Patients: Fitness after Treatment.
 

(26 Nov 2017) - Link

Página web actualizada 07/02/2018
 

(22 Feb 2018) - Link

This principle is not applicable for this site 

Contacte
 

(26 Nov 2017) - Link

La FECEC declara que els patrocinadors d’aquesta página web estan indicats a peu de pàgina.
Amb el patrocini de:
FECEC
(...)
 

(03 Mar 2018) - Link

La FECEC declara que aquest web no allotja publicitat.
 

The content of this certificate has been collected by the HON Foundation and may not be used without HON's express consent.

responsive devices

The HONcode's significance

The Health On the Net (HON) certificate guarantees that this website complies with the eight principles of the HON Foundation's Code of Conduct at the date indicated above. The persons responsible for the site commit to maintaining its compliance with the HONcode principles for the duration of the site's certification.

However, despite the complaint system that has been put in place and the periodic review and automatic monitoring of certified sites to ensure maximum compliance with the HONcode ethical principles, it is impossible to eliminate all risks of incoherence that may appear.

Under no circumstances shall the HON Foundation and/or its partner(s) be held liable for any damages resulting from the use or the inability to use HONcode-certified websites. Similarly, the HON Foundation and/or its partner(s) shall not be held liable for the content of such certified websites or any other website accessible via a hypertext link or through third-party information.

Those responsible for the certified website are responsible for the content of the website unless otherwise provided by law.

Meer informatie over de HONcode?
responsive devices

Health website editors

Do you have your own website?

Request HONcode certification!

HONcode certification request

Health information you can trust!

Search HONcode-certified websites:

 

Download the free HONcode Toolbar
barre d'outils HONcode

The HONcode toolbar is easy to download and add to your Web browser. It connects in real time to the HON server to verify the certification status of health and medical websites. It does not collect any personal information and contains no spyware or other hidden functions.

Download

Video about the HONcode

YouTube channel

Providing you with trustworthy health information

YouTube channel