Estado de la certificación HONcode

ZorgWijzer

Está en conformidad con los principios de HONcode

Logo certificat HONCode
5 Años

Validez del certificado válido hasta May 2020

www.zorgwijzer.nl Visit website

Logo certificat HONCode
Nº HONcode de identificación personalizada:

HONConduct959936

Fecha de revisión inicial:

24 Apr 2014

Validez del certificado

válido hasta May 2020

Fecha de la última visit

28 May 2019
Mostrar el sello HONcode en este sitio web

Content identified by the HONcode team

A continuación se detallan unas muestras de los contenidos identificados por el Equipo de HONcode, que contribuyen a justificar la conformidad con los 8 principios éticos.

Colofon
 

(28 May 2019) - Link

Para la plataforma colaborativa:

Reacties worden dagelijks gescreend door iemand uit het redactiecollege (zie: colofon) en worden verder door softwaretoepassingen gecontroleerd op spam, grof taalgebruik en externe links. De moderator wordt het recht voorbehouden om reacties die niet aan de bovenstaande twee voorwaarden voldoen, zonder opgaaf van reden te verwijderen. Daarnaast hebben moderators het recht om in te grijpen als gebruikers van het platform zich niet aan de Web 2.0 regels houden. Er zal eerst een waarschuwing worden verzonden aan het e-mailadres van de overtreder. Bij herhaling zal de moderator de internetgebruiker op basis van IP- en mailadres blokkeren, zodat het voor hem/haar onmogelijk wordt om te reageren op artikelen.

(28 May 2019) - Link

Geen medisch advies
Zorgwijzer is geen zorgverlenende organisatie/website en geeft geen medische adviezen. De informatie op Zorgwijzerwordt beschikbaar gesteld met als doel behulpzame informatie te verstrekken aan de bezoeker. De informatie die wordt aangeboden op Zorgwijzer heeft echter geen enkele therapeutische of diagnostische waarde en is in geen enkel opzicht bedoeld ter ondersteuning of vervanging van de bestaande relatie tussen patiënt/site bezoeker en zijn/haar arts, specialist of hulpverlener.
 

(28 May 2019) - Link

Privacy Policy
 

(28 May 2019) - Link

Para la plataforma colaborativa:

. De moderator wordt het recht voorbehouden om reacties die niet aan de bovenstaande twee voorwaarden voldoen, zonder opgaaf van reden te verwijderen. Daarnaast hebben moderators het recht om in te grijpen als gebruikers van het platform zich niet aan de Web 2.0 regels houden.

(28 May 2019) - Link

Sólo los datos de una muestra se visualizan entre los seleccionados.

Koen Kuijper
Dagelijks ben ik bezig om alle informatie binnen de snel veranderende zorgsector zo goed mogelijk in kaart te brengen. Dit doe ik met veel passie en plezier.
 

(28 May 2019) - Link

Para la plataforma colaborativa:

Bronvermelding
Zorgwijzer maakt voor pagina’s met een medisch karakter gebruik van externe bronnen. Wanneer dat het geval is zal de gebruikte bron worden getoond middels een bibliografie en voorzien van een tekstlink naar de bron.
Platformgebruikers worden verzocht om een legitieme bron te vermelden indien zij medische informatie plaatsen die niet is gebaseerd om persoonlijke informatie of algemene kennis. Indien statistische gegevens, studies en ontwikkelingen in de medische wetenschap geplaats worden, dienen deze ten allen tijde worden voorzien door een bron.

(28 May 2019) - Link

Anticonceptiepil weer terug in het basispakket’
23 mei 2019
 

(28 May 2019) - Link

Para la plataforma colaborativa:

Anticonceptiepil weer terug in het basispakket’
23 mei 2019

(28 May 2019) - Link

Contact
 

(28 May 2019) - Link

Financiering
Zorgwijzer kan bestaan dankzij een eenmalige marketingvergoeding van bezoekers die via de zorgvergelijker overstappen van zorgverzekering. De commissie ligt op gemiddeld 45 tot 50 euro per afgesloten polis.
Er is geen andere bron van inkomsten. Er wordt dan ook geen financiële compensatie ontvangen voor het enkel tonen van een bepaalde verzekeraar in het vergelijkingsresultaat of op de website. De positie van een zorgverzekeraar in het vergelijkingsresultaat wordt enkel bepaald door de hoogte van de premie. De laagste premie staat altijd bovenaan in het resultaat.
 

(28 May 2019) - Link

Alle redactionele inhoud, waaronder artikelen*, zorgwijzers en veelgestelde vragen zijn vrij van advertenties of reclame.
 

(28 May 2019) - Link

Op Zorgwijzerwordt er in het kader van advertenties een duidelijke scheiding gemaakt tussen (1) de redactionele inhoud en (2) de zorgvergelijker en verzekeraar-pagina’s:
 

(28 May 2019) - Link

El contenido de este certificado ha sido creado por la Fundación Health On the Net (HON) y no debe ser utilizado sin la autorización expresa de HON.

responsive devices

El significado del HONcode

El certificado de la Fundacion Health On the Net (HON) garantiza que este sitio web de salud, en la fecha de su certificación, cumple con los 8 princípios del HONcode que han sido definido por la fundación HON y se obliga a honrar estes princípios.

El webmaster/editor del sitio web certificado se obliga a mantener el sitio web en conformidad con los princípios HONcode a partir de la certificación.

A pesar de que existen medidas para garantizar que el sitio web certificado cumple con los princípios éticos de HON, como por ejemplo el mecanismo de quejas, la reevaluación anual y los mecanismos automáticos de vigilancia, no se pueden excluir errores ocasionales por falta de precisión. En niguna occasión la Fundación HON y/o su socios pueden ser responsabilizados por daños que resultan por la imposibilidad de utilizar las páginas web certificadas por HONcode y tampoco se puede responsabilizar la Fundación HON y/o sus socios por el contenido de los sitios certificados, incluyendo, y no limitando las informaciones de terceros o hypervínculos que son accesibles via los sitios certificados de HONcode.

Los responsables del sitio web certificado son responsables por el contenido de la página web, a menos que exista otra normativa definida por ley.

Más información sobre el HONcode?
responsive devices

Editores de sitios web de salud

Do you have your own website?

Solicitud de certificación HONcode!

Solicitud de certificación HONcode

Información médica fiable!

Buscar sitios web certificados por HONcode:

 

Descargar la barra de herramientas HONcode
barre d'outils HONcode

La barra de herramientas HONcode es fácil de descargar y agregar a su navegador de Internet favorito. Se conecta en tiempo real al servidor de HON para verificar el estatus de acreditación de los sitios Web con contenidos médicos y de salud, no recoge ninguna información personal y no contiene ningún spyware u otras funciones escondidas.

Descarga

Video about the HONcode

YouTube channel

Providing you with trustworthy health information

YouTube channel