Estado de la certificación HONcode

Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde

Está en conformidad con los principios de HONcode

Logo certificat HONCode
20 Años

Validez del certificado válido hasta Jan 2019

www.ntvt.nl Visit website

Logo certificat HONCode
Nº HONcode de identificación personalizada:

HONConduct955219

Fecha de revisión inicial:

02 Jul 1998

Validez del certificado

válido hasta Jan 2019

Fecha de la última visit

04 Sep 2018
Mostrar el sello HONcode en este sitio web

Content identified by the HONcode team

A continuación se detallan unas muestras de los contenidos identificados por el Equipo de HONcode, que contribuyen a justificar la conformidad con los 8 principios éticos.

De redactie
Hoofdredacteur
Dr. Casper P. Bots
Redacteuren
Dr. Henk W. Kersten
Drs. Aad M. van Luijk
Dr. Jan H.G. Poorterman
Prof. dr. Gert-Jan Truin
Prof. dr. Lieve van Zeghbroeck
Redactiemedewerkers
Dr. Henk S. Brand
Prof. dr. Michiel A.J. Eijkman
Drs. Desiree D. Kerkdijk
Dr. Gem J.C. Kramer
Drs. W.J. (Joerd) van der Meer
Prof. dr. Boudewijn Stegenga
Dr. J.H. (Erik) Vermaire
Dr. Jan G.A.M. de Visscher
 

(11 Jan 2018) - Link

5. Het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde verplicht zich wetenschappelijk verantwoorde informatie op deze website aan te bieden en wil daarmee behulpzaam zijn bij de beroepsuitoefening van tandheelkundige zorgverleners. Deze informatie kan echter niet zonder meer voor therapeutische doeleinden gebruikt worden.
6. Gebruikers van deze website, consumenten, patiënten, kunnen niet voor behandeling of advies in wat voor vorm dan ook een beroep doen op het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde, de redactie en haar medewerkers. Voor behandeling of advies dient men zich tot de in het BIG register gekwalificeerde zorgverleners te wenden.
 

(11 Jan 2018) - Link

Privacy en cookies
Privacy
Deze website (hierna: "NTVT.nl") wordt uitgegeven door Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde BV, gevestigd te Houten, in samenwerking met Prelum Uitgevers BV. Voor NTVT.nl is een zorgvuldige omgang met gegevens van gebruikers van groot belang. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt NTVT.nl zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.
In het kader van de dienstverlening legt NTVT.nl gegevens vast in een bestand. NTVT.nl gebruikt deze gegevens om de functionaliteit voor gebruikers te kunnen bieden. De persoonsgegevens zullen nooit beschikbaar worden gesteld aan derden.
NTVT.nl maakt gebruik van veiligheidsprotocollen, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze persoonsgegevens. NTVT.nl draagt er zorg voor deze procedures aan te passen aan de nieuwste en veiligste methodes.
Op de website worden ook algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren, zodat NTVT.nl haar dienstverlening hierop kan aanpassen.
Op NTVT.nl worden advertenties geplaatst van producenten in de tandheelkunde. Van enige invloed op de inhoud van artikelen, kennistoetsen en teksten op de website door derde partijen is geen sprake. NTVT.nl vermeldt op pagina’s duidelijk als de inhoud buiten de redactionele verantwoordelijkheid valt. De uitvoering van de rubriek 'Productinfo' is opgedragen aan Prelum Uitgevers en geschiedt buiten verantwoordelijkheid van de NTvT-redactie. NTVT.nl verstrekt geen bezoekersgegevens aan adverteerders.
Cookies
NTVT.nl maakt bij het aanbieden van deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig bestandje dat op de computer wordt opgeslagen en heeft tot doel om bepaalde instellingen van websites die u bezoekt, te onthouden. NTVT.nl maakt gebruik van tijdelijke en zogenaamde 'first-party' cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel opgeslagen om het gebruik van de functionaliteiten gemakkelijker te maken. Zo worden van gebruikers inloggegevens onthouden en kunnen gebruikers kennistoetsen maken en makkelijk navigeren binnen het persoonlijk dossier.
Deze cookies identificeren computers (waaronder ook smartphones en tablets) en niet individuele gebruikers. Gebruikers kunnen op hun computerinstellingen eenvoudig aanpassen waardoor cookies niet door de machine worden geaccepteerd. Het op deze manier aanpassen van de computerinstellingen kan nadelige gevolgen hebben voor het functioneren van de website. NTVT.nl maakt expliciet geen gebruik van cookies van derden, zoals adverteerders.
NTVT.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Controleer daarom regelmatig het privacy statement voor een update van ons privacybeleid.
Auteursrecht
Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Deze site is bestemd voor het eigen of intern gebruik van onze relaties en klanten. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde of Prelum Uitgevers is het niet toegestaan deze site te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.
 

(11 Jan 2018) - Link

Sólo los datos de una muestra se visualizan entre los seleccionados.

Dr. Casper P. Bots, hoofdredacteur
 

(11 Jan 2018) - Link

Ned Tijdschr Tandheelkd januari 2018; 125: 3
 

(11 Jan 2018) - Link

Este princípio no es aplicable para este sitio web 

Telefoon: 030-3031350
E-mail: (algemeen) (ingezonden brieven/lezerspost) (persberichten/nieuwsbrieven)
Postadres:
Redactie Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde
Postbus 83
3990 DB Houten
Bezoekadres:
De Molen 37
3994 DA Houten
 

(11 Jan 2018) - Link

Het tijdschrift is financieel onafhankelijk en maakt geen gebruik van externe financiering of subsidiëring.
 

(11 Jan 2018) - Link

De redactie is geheel onafhankelijk en artikelen onder haar verantwoordelijkheid gepubliceerd staan in geen enkel verband met adverteerders. Acceptatie van een advertentie op de website kan in geen geval worden opgevat als een aanbeveling voor de producten en/of diensten waarvoor wordt geadverteerd of voor de onderneming die dergelijke producten of diensten vervaardigt, distribueert of op de markt brengt.
 

El contenido de este certificado ha sido creado por la Fundación Health On the Net (HON) y no debe ser utilizado sin la autorización expresa de HON.

responsive devices

El significado del HONcode

El certificado de la Fundacion Health On the Net (HON) garantiza que este sitio web de salud, en la fecha de su certificación, cumple con los 8 princípios del HONcode que han sido definido por la fundación HON y se obliga a honrar estes princípios.

El webmaster/editor del sitio web certificado se obliga a mantener el sitio web en conformidad con los princípios HONcode a partir de la certificación.

A pesar de que existen medidas para garantizar que el sitio web certificado cumple con los princípios éticos de HON, como por ejemplo el mecanismo de quejas, la reevaluación anual y los mecanismos automáticos de vigilancia, no se pueden excluir errores ocasionales por falta de precisión. En niguna occasión la Fundación HON y/o su socios pueden ser responsabilizados por daños que resultan por la imposibilidad de utilizar las páginas web certificadas por HONcode y tampoco se puede responsabilizar la Fundación HON y/o sus socios por el contenido de los sitios certificados, incluyendo, y no limitando las informaciones de terceros o hypervínculos que son accesibles via los sitios certificados de HONcode.

Los responsables del sitio web certificado son responsables por el contenido de la página web, a menos que exista otra normativa definida por ley.

Más información sobre el HONcode?
responsive devices

Editores de sitios web de salud

Do you have your own website?

Solicitud de certificación HONcode!

Solicitud de certificación HONcode

Información médica fiable!

Buscar sitios web certificados por HONcode:

 

Descargar la barra de herramientas HONcode
barre d'outils HONcode

La barra de herramientas HONcode es fácil de descargar y agregar a su navegador de Internet favorito. Se conecta en tiempo real al servidor de HON para verificar el estatus de acreditación de los sitios Web con contenidos médicos y de salud, no recoge ninguna información personal y no contiene ningún spyware u otras funciones escondidas.

Descarga

Video about the HONcode

YouTube channel

Providing you with trustworthy health information

YouTube channel