Estado de la certificación HONcode

Vasculitis Stichting

Está en conformidad con los principios de HONcode

Logo certificat HONCode
9 Años

Validez del certificado válido hasta Feb 2021

www.vasculitis.nl Visit website

Logo certificat HONCode
Nº HONcode de identificación personalizada:

HONConduct837875

Fecha de revisión inicial:

15 Nov 2010

Validez del certificado

válido hasta Feb 2021

Fecha de la última visit

06 Feb 2020

Content identified by the HONcode team

A continuación se detallan unas muestras de los contenidos identificados por el Equipo de HONcode, que contribuyen a justificar la conformidad con los 8 principios éticos.

De Medische adviesraad
Prof. dr. J.W. Cohen Tervaert - University of Alberta - Edmonton - Canada.
Dr. E.C. Hagen - Meander Medisch Centrum Amersfoort
Prof. dr. C.A. Stegeman - UMC Groningen
 

(06 Feb 2020) - Link

De informatie op deze website is bedoeld ter ondersteuning en niet ter vervanging van de relatie bestaande tussen patiënt/sitebezoeker en zijn of haar arts.
 

(06 Feb 2020) - Link

Privacy Verklaring
De Vasculitis Stichting hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig met persoonsgegevens om.
Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zoals die is ingegaan op 25 mei 2018. Hoewel die wet ons daar momenteel niet toe verplicht zijn wij ook overgegaan tot het aanstellen van een Functionaris Gegevensbescherming zoals beschreven in de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Voor vragen of klachten kunt u deze functionaris bereiken via het e-mailadres
Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u die aan onsheeft verstrekt.
Wat deze doelen zijn, en welke persoonsgegevens we daarvoor vastleggen, staat beschreven in onze privacyverklaring die u hier kunt downloaden.
Wij verwerken alleen die persoonsgegevens die minimaal nodig zijn voor die doelen.
Wij vragen u om toestemming als we deze nodig hebben om uw persoonsgegevens te mogen verwerken.
Wij hebben passende technische en/of organisatorische maatregelen genomen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te kunnen waarborgen.
Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor het uitvoeren van de doelen waarvoor u ze aan ons heeft verstrekt.
Wij zijn op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en respecteren deze.
Het privacybeleid van de Vasculitis Stichting is vastgelegd in een uitvoerige Privacyverklaring.
U kunt die Privadcyverklaring hier inzien en downloaden.
De Vasculitis Stichting maakt op deze website alleen gebruik van cookies om een goed en snel gebruik door u te waarborgen en om via Google Analytics inzicht te krijgen in de manier waarop u onze website gebruikt. Wij verzamelen geen persoonlijke informatie.
 

(06 Feb 2020) - Link

Sólo los datos de una muestra se visualizan entre los seleccionados.

Alle informatie op deze website wordt aangeleverd door de Vasculitis Stichting. Als het medische informatie betreft is ze geschreven door ter zake deskundige en bevoegde professionals als artsen, apothekers, fysiotherapeuten etc.
Medische informatie wordt alvorens gepubliceerd te worden altijd eerst voorgelegd aan tenminste één van de leden van onze Medische AdviesRaad bestaande uit prof. dr. J.W. Cohen Tervaert, prof. dr. mw. R.J.M. ten Berge en dr. E.C. Hagen
In het geval er informatie wordt geplaatst die niet door de stichting wordt aangeleverd zal dit worden aangegeven met bronvermelding.
De redactie van deze website wordt gevormd door drs. Annelies Berden, Rina van 't Hoff en Peter Verhoeven. Annelies Berden heeft geneeskunde gestudeerd en is verbonden aan het Leidsch Universitair Medisch Centrum (LUMC), Rina van 't Hoff was voordat zij geveld werd door vasculitis maachappelijk werkster in de jeugdzorg en heeft geen medische achtergrond. Peter Verhoeven is gepensioneerd en werkte voorheen als hoofd cardiomeettechniek in het St. Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein. Ook hij heeft - anders dan zijn voormalige functie wellicht doet vermoeden - geen medische achtergrond. Peter fungeert tevens als webmaster van deze site.
 

(06 Feb 2020) - Link

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 1 september 2015
 

(06 Feb 2020) - Link

Este princípio no es aplicable para este sitio web 

E-mail
 

(06 Feb 2020) - Link

Het onderhoud en beheer van deze website wordt geheel gefinancieerd uit het eigen operationele budget van de stichting. Doordat er geen gebruik wordt gemaakt van reclame en ook donaties rechtstreeks worden doorgeboekt naar het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek zijn er geen externe financiële factoren die de objectiviteit of kwaliteit van deze website kunnen beinvloeden.
 

(06 Feb 2020) - Link

Deze website toont geen enkele vorm van reclame.
 

El contenido de este certificado ha sido creado por la Fundación Health On the Net (HON) y no debe ser utilizado sin la autorización expresa de HON.

responsive devices

El significado del HONcode

El certificado de la Fundacion Health On the Net (HON) garantiza que este sitio web de salud, en la fecha de su certificación, cumple con los 8 princípios del HONcode que han sido definido por la fundación HON y se obliga a honrar estes princípios.

El webmaster/editor del sitio web certificado se obliga a mantener el sitio web en conformidad con los princípios HONcode a partir de la certificación.

A pesar de que existen medidas para garantizar que el sitio web certificado cumple con los princípios éticos de HON, como por ejemplo el mecanismo de quejas, la reevaluación anual y los mecanismos automáticos de vigilancia, no se pueden excluir errores ocasionales por falta de precisión. En niguna occasión la Fundación HON y/o su socios pueden ser responsabilizados por daños que resultan por la imposibilidad de utilizar las páginas web certificadas por HONcode y tampoco se puede responsabilizar la Fundación HON y/o sus socios por el contenido de los sitios certificados, incluyendo, y no limitando las informaciones de terceros o hypervínculos que son accesibles via los sitios certificados de HONcode.

Los responsables del sitio web certificado son responsables por el contenido de la página web, a menos que exista otra normativa definida por ley.

Más información sobre el HONcode?
responsive devices

Editores de sitios web de salud

Do you have your own website?

Solicitud de certificación HONcode!

Solicitud de certificación HONcode

Información médica fiable!

Buscar sitios web certificados por HONcode:

 

Descargar la barra de herramientas HONcode
barre d'outils HONcode

La barra de herramientas HONcode es fácil de descargar y agregar a su navegador de Internet favorito. Se conecta en tiempo real al servidor de HON para verificar el estatus de acreditación de los sitios Web con contenidos médicos y de salud, no recoge ninguna información personal y no contiene ningún spyware u otras funciones escondidas.

Descarga

Video about the HONcode

YouTube channel

Providing you with trustworthy health information

YouTube channel