Estado de la certificación HONcode

depis.net

Está en conformidad con los principios de HONcode

Logo certificat HONCode
3 Años

Validez del certificado válido hasta Dec 2018

www.depisnet.fi Visit website

Logo certificat HONCode
Nº HONcode de identificación personalizada:

HONConduct825729

Fecha de revisión inicial:

29 Nov 2014

Validez del certificado

válido hasta Dec 2018

Fecha de la última visit

05 Dec 2017
Mostrar el sello HONcode en este sitio web

Content identified by the HONcode team

A continuación se detallan unas muestras de los contenidos identificados por el Equipo de HONcode, que contribuyen a justificar la conformidad con los 8 principios éticos.

Sivuston sisällön ovat tuottaneet professori Maritta Välimäki sekä terveystieteiden tohtori Heli Hätönen. Sivuston sisältö on tuotettu tutkimustiedon, tieteellisten raporttien sekä yleisesti hyväksyttyjen muiden lähteiden (esim. tilastotietojen) ja julkaisujen perusteella. Sivuston laatimisessa sekä sisällössä on noudatettu kansallisia ja kansainvälisiä eettisiä ohjeistoja sekä Suomen lainsäädäntöä.
 

(05 Dec 2017) - Link

Para la plataforma colaborativa:

DepisNet sivustoon yhteydessä olevaa keskustelufoorumia moderoidaan vähintään viikottain arkipäivisin (klo 8.00-16.00). Moderointi tarkoittaa verkkoyhteisöjen palvelun viestien valvontaa, neuvontaa, keskustelun ylläpitoa ja ohjaamista. Moderoijina toimivat Turun yliopiston kouluttamat vapaaehtoiset terveydenhuoltoalan henkilöt (hoitajat). Keskustelupalstalla esitetyt mielipiteet ja kannanotot eivät edusta automaattisesti DepisNet –sivuston kehittäjien arvoja.

(05 Dec 2017) - Link

Sivusto täydentää olemassa olevia terveydenhuollon palveluita, ei korvaa niitä. Sairauteen ja hoitoon liittyvissä asioissa on oltava yhteydessä hoidosta vastaavaan tahoon. Vaikka DepisNet -sivusto voi tuottaa yleisiä suosituksia aiheeseen liittyen, ei kyseistä tietoa voida myöskään pitää virallisena lausuntona kenestäkään yksityisestä henkilöstä tai organisaatiosta.
 

(05 Dec 2017) - Link

Luottamuksellisuus
 

(05 Dec 2017) - Link

Para la plataforma colaborativa:

Keskustelufoorumin ylläpitäjällä on myös oikeus poistaa, muokata, siirtää ja sulkea mikä tahansa keskusteluketju tai viesti niin halutessaan. Osa tai kaikki käyttäjien lähettämä DepisNet’iin yhteydessä oleva epäasiallinen materiaali voidaan poistaa ennakkoon ilmoittamatta ja milloin tahansa.

(05 Dec 2017) - Link

Sólo los datos de una muestra se visualizan entre los seleccionados.

Lähteet ja lisätiketoa
 

(05 Dec 2017) - Link

Para la plataforma colaborativa:

Mikäli keskustelupalstalla vierailevat viittaavat terveyttä tai lääkettä koskevaan muuhun kuin kokemukselliseen tietoon, pyydetään heitä merkitsemään keskustelupalstalle tieto lähteestä. Kokemuksellisella tiedolla tarkoitetaan henkilön tai hänen omaisensa/läheisensä mitä tahansa oiretta, tutkimusta, hoitomuotoa ym., jonka asianomainen henkilö on kokenut.

(05 Dec 2017) - Link

Lähteet ja lisätiketoa
 

(05 Dec 2017) - Link

Este princípio no es aplicable para este sitio web 

Lisätietoa:
Hankkeen johtaja, professori Maritta Välimäki
Hoitotieteen laitos
20014 Turun yliopisto
Puh. +358-2-333 8495 tai
 

(05 Dec 2017) - Link

EduMentalin sisältämä materiaali perustuu useisiin eri rahoittajien rahoittamiin projekteihin sekä viittauksiin useista eri lähteistä. Sivusto on toteutettu Yrjö Jahnssonin säätiön, Pirkanmaan ja Helsinki-Uusimaan sairaanhoitopiirien, Tampereen yliopiston, Turun yliopiston, Suomen Akatemian sekä TEKESin rahoituksella.
 

(05 Dec 2017) - Link

Para la plataforma colaborativa:

Moderointi
Moderoijina toimivat Turun yliopiston kouluttamat vapaaehtoiset terveydenhuoltoalan henkilöt (hoitajat).

(05 Dec 2017) - Link

Sivusto ei sisällä mainoksia, ei saa mainoksista tuloja eikä sisällä kaupallista aineistoa.
 

(05 Dec 2017) - Link

Para la plataforma colaborativa:

Kaupalliset mainokset, bannerit ym.
Keskustelufoorumin käyttäjillä ei ole lupaa julkaista kaupallisia mainoksia tai bannereita taikka liittää sivustolle maksullisia tai kaupallisuuteen liittyviä linkkejä.

(05 Dec 2017) - Link

El contenido de este certificado ha sido creado por la Fundación Health On the Net (HON) y no debe ser utilizado sin la autorización expresa de HON.

responsive devices

El significado del HONcode

El certificado de la Fundacion Health On the Net (HON) garantiza que este sitio web de salud, en la fecha de su certificación, cumple con los 8 princípios del HONcode que han sido definido por la fundación HON y se obliga a honrar estes princípios.

El webmaster/editor del sitio web certificado se obliga a mantener el sitio web en conformidad con los princípios HONcode a partir de la certificación.

A pesar de que existen medidas para garantizar que el sitio web certificado cumple con los princípios éticos de HON, como por ejemplo el mecanismo de quejas, la reevaluación anual y los mecanismos automáticos de vigilancia, no se pueden excluir errores ocasionales por falta de precisión. En niguna occasión la Fundación HON y/o su socios pueden ser responsabilizados por daños que resultan por la imposibilidad de utilizar las páginas web certificadas por HONcode y tampoco se puede responsabilizar la Fundación HON y/o sus socios por el contenido de los sitios certificados, incluyendo, y no limitando las informaciones de terceros o hypervínculos que son accesibles via los sitios certificados de HONcode.

Los responsables del sitio web certificado son responsables por el contenido de la página web, a menos que exista otra normativa definida por ley.

Más información sobre el HONcode?
responsive devices

Editores de sitios web de salud

Do you have your own website?

Solicitud de certificación HONcode!

Solicitud de certificación HONcode

Información médica fiable!

Buscar sitios web certificados por HONcode:

 

Descargar la barra de herramientas HONcode
barre d'outils HONcode

La barra de herramientas HONcode es fácil de descargar y agregar a su navegador de Internet favorito. Se conecta en tiempo real al servidor de HON para verificar el estatus de acreditación de los sitios Web con contenidos médicos y de salud, no recoge ninguna información personal y no contiene ningún spyware u otras funciones escondidas.

Descarga

Video about the HONcode

YouTube channel

Providing you with trustworthy health information

YouTube channel