Estado de la certificación HONcode

Digestief Centrum Maria Middelares Gent

Está en conformidad con los principios de HONcode

Logo certificat HONCode
5 Años

Validez del certificado válido hasta Dec 2018

www.digestiefcentrum.be Visit website

Logo certificat HONCode
Nº HONcode de identificación personalizada:

HONConduct821841

Fecha de revisión inicial:

17 Oct 2013

Validez del certificado

válido hasta Dec 2018

Fecha de la última visit

12 Dec 2017
Mostrar el sello HONcode en este sitio web

Content identified by the HONcode team

A continuación se detallan unas muestras de los contenidos identificados por el Equipo de HONcode, que contribuyen a justificar la conformidad con los 8 principios éticos.

Editorial board
Het team van artsen van het Digestief Centrum zijn de leden van de editorial board en aldus eindverantwoordelijk voor de inhoud van de site. Zij hebben deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.
Editorial board
Dr D Baert
Dr P Burvenich
Dr G De Cock
Dr E Monsaert
Dr K Rasquin
Dr E Vanderstraeten
Dr C Van Steenkiste
 

(12 Dec 2017) - Link

De informatie die de gebruiker vindt op deze website of die de gebruiker aangereikt wordt via deze website, heeft een algemeen karakter en kan daarom niet beschouwd worden als zijnde aangepast aan de persoonlijke noden van de gebruiker of specifieke omstandigheden van de gebruiker. Ze omvat niet alle medische aspecten. Ze vervangt geenszins het artsenconsult.
 

(12 Dec 2017) - Link

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Digestief Centrum AZ Maria Middelares Gent stelt uw interesse in haar activiteiten en uw bezoek aan haar website op prijs. Wij vinden het belangrijk dat u zich niet onzeker voelt bij het bezoeken van onze website en willen ervoor zorgen dat het duidelijk is wat er gebeurt met de persoonlijke gegevens die u aan ons ter beschikking stelt.
Uw persoonlijke gegevens, inclusief uw e-mail adres, zullen als volgt worden gebruikt:
informatie die u ons geeft, met als doel informatie van ons te verkrijgen, slaan we op om uw informatieaanvraag te kunnen uitvoeren
informatie die u ons geeft in het kader van een sollicitatie, slaan we op en behandelen we met dat doel voor ogen met uiterste zorgvuldigheid
de opgeslagen informatie zullen we ook aanwenden om via bezoekersanalyses onze website verder te optimaliseren
we zullen uw gegevens gebruiken om u in de toekomst over Digestief Centrum AZ Maria Middelares Gent en haar producten/diensten op de hoogte te houden. Als u wenst dat uw gegevens hiervoor niet (meer) gebruikt worden, dan kan u ons dat melden
we zullen uw persoonlijke informatie niet ter beschikking stellen van of verkopen aan derden, die geen onderdeel of directe partner van Digestief Centrum AZ Maria Middelares Gent zijn.
Onze website bevat links naar niet – Digestief Centrum AZ Maria Middelares Gent websites. Digestief Centrum AZ Maria Middelares Gent is niet verantwoordelijk voor de manier waarop in deze websites met de persoonlijke gegevens wordt omgegaan.
 

(12 Dec 2017) - Link

Sólo los datos de una muestra se visualizan entre los seleccionados.

Het team of artsen van het Digestief Centrum zijn de leden van editorial board en zijn aldus eindverantwoordelijk voor de inhoud van deze site. Zij hebben deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
Door deze website te bezoeken gaat de gebruiker akkoord met deze gebruiksvoorwaarden, zonder beperking of uitsluiting. Het staat het Digestief Centrum vrij op elk moment deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen door deze opnieuw op deze site te publiceren.
 

(12 Dec 2017) - Link

Last update op: 16/03/2016
 

(12 Dec 2017) - Link

Este princípio no es aplicable para este sitio web 

Contact
Vervolledig onderstaand formulier en druk vervolgens op 'Verstuur' om het bericht door te sturen. Velden met een * zijn verplicht in te vullen velden.
 

(12 Dec 2017) - Link

Het Digestief Centrum heeft een Vereniging Zonder Winstgevend doel (vzw) opgericht dat zich toespitst op Onderzoek en Communicatie (Rescom Gastro vzw). Eventuele inkomsten uit klinische studies, het geven van voordrachten of andere onderzoeksgerelateerde activiteiten, worden opnieuw geïnvesteerd in adequate communicatie naar patiënten en (huis)artsen, onder andere via de website van het Digestief Centrum. Het Digestief Centrum aanvaardt geen publiciteit op haar website.
 

(12 Dec 2017) - Link

Het Digestief Centrum aanvaardt geen publiciteit op haar website.
 

El contenido de este certificado ha sido creado por la Fundación Health On the Net (HON) y no debe ser utilizado sin la autorización expresa de HON.

responsive devices

El significado del HONcode

El certificado de la Fundacion Health On the Net (HON) garantiza que este sitio web de salud, en la fecha de su certificación, cumple con los 8 princípios del HONcode que han sido definido por la fundación HON y se obliga a honrar estes princípios.

El webmaster/editor del sitio web certificado se obliga a mantener el sitio web en conformidad con los princípios HONcode a partir de la certificación.

A pesar de que existen medidas para garantizar que el sitio web certificado cumple con los princípios éticos de HON, como por ejemplo el mecanismo de quejas, la reevaluación anual y los mecanismos automáticos de vigilancia, no se pueden excluir errores ocasionales por falta de precisión. En niguna occasión la Fundación HON y/o su socios pueden ser responsabilizados por daños que resultan por la imposibilidad de utilizar las páginas web certificadas por HONcode y tampoco se puede responsabilizar la Fundación HON y/o sus socios por el contenido de los sitios certificados, incluyendo, y no limitando las informaciones de terceros o hypervínculos que son accesibles via los sitios certificados de HONcode.

Los responsables del sitio web certificado son responsables por el contenido de la página web, a menos que exista otra normativa definida por ley.

Más información sobre el HONcode?
responsive devices

Editores de sitios web de salud

Do you have your own website?

Solicitud de certificación HONcode!

Solicitud de certificación HONcode

Información médica fiable!

Buscar sitios web certificados por HONcode:

 

Descargar la barra de herramientas HONcode
barre d'outils HONcode

La barra de herramientas HONcode es fácil de descargar y agregar a su navegador de Internet favorito. Se conecta en tiempo real al servidor de HON para verificar el estatus de acreditación de los sitios Web con contenidos médicos y de salud, no recoge ninguna información personal y no contiene ningún spyware u otras funciones escondidas.

Descarga

Video about the HONcode

YouTube channel

Providing you with trustworthy health information

YouTube channel