Estado de la certificación HONcode

Οδοντιατρείο Πειραιάς | Κληρονόμου Ιωάννα DDS

Está en conformidad con los principios de HONcode

Logo certificat HONCode
1 año

Validez del certificado válido hasta Jul 2018

www.klironomou.gr Visit website

Logo certificat HONCode
Nº HONcode de identificación personalizada:

HONConduct666561

Fecha de revisión inicial:

01 Oct 2015

Validez del certificado

válido hasta Jul 2018

Fecha de la última visit

06 Feb 2018
Mostrar el sello HONcode en este sitio web

Content identified by the HONcode team

A continuación se detallan unas muestras de los contenidos identificados por el Equipo de HONcode, que contribuyen a justificar la conformidad con los 8 principios éticos.

Υπευθυνη για το περιεχομενο της ιστοσελιδας ειναι η Δρ.Ιωαννα κληρονομου. Ολο το περιεχομενο της ιστοσελίδας επιμελειτε απο επιστημονικο προσωπικο
 

(21 Jul 2017) - Link

Συμπληρωματικότητα
Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτόν τον Δικτυακό χώρο στοχεύουν στο να ενισχύουν και όχι να αντικαθιστούν τη σχέση που υπάρχει μεταξύ ασθενή/επισκέπτη του Δικτυακού χώρου και του/της θεράποντος Ιατρού του/της.
 

(27 Dec 2016) - Link

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Τα προσωπικά δεδομένα των ασθενών και επισκεπτών ενός Δικτυακού χώρου σχετικού με την ιατρική ή/και την υγεία, συμπεριλαμβανομένης της ταυτότητάς τους, προστατεύονται σε αυτόν τον Δικτυακό χώρο. Οι κάτοχοι αυτού του Δικτυακού χώρου αναλαμβάνουν να διαφυλάξουν τα προσωπικά και ιατρικά δεδομένα όπως προβλέπει η σχετική νομοθεσία της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος αυτός ο Δικτυακός χώρος ή οποιοσδήποτε άλλος εναλλακτικός Δικτυακός χώρος.
 

(27 Dec 2016) - Link

Sólo los datos de una muestra se visualizan entre los seleccionados.

Πηγές: American Dental Association (ADA), The Journal of Prosthetic Dentistry, European Prosthodontic Association (EPA).
 

(27 Dec 2016) - Link

Homepage Last Update 03/01/2017
 

(30 Jun 2017) - Link

Οι εικόνες που αποδεικνύουν κλινικές περιπτώσεις μας, πριν και μετά, δεν έχουν τροποποιηθεί ή ενισχυθεί ψηφιακά με οποιονδήποτε τρόπο. Οι πριν και μετά εικόνες παρουσιάζουν το ίδιο πρόσωπο. Τα πρόσωπα αυτά έχουν συμφωνήσει ρητά να έχουμε τις εικόνες που λαμβάνονται και να δημοσιευθούν. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι τα αποτελέσματα που εμφανίζονται, αφορούν αυτό το συγκεκριμένο περιστατικό και δεν εξασφαλίζουν ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα σε εσάς καθώς κάθε περιστατικό είναι μοναδικό
 

(21 Jul 2017) - Link

Επικοινωνία

Διεύθυνση:

Το οδοντιατρείο βρίσκεται στο κέντρο του Πειραιά στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου 69-71, ΤΚ:18536, δίπλα από το πρατήριο της Shell.

Τηλέφωνα
επικοινωνίας :

Σταθερό
ιατρείου:210-4522863

Κινητό:
6974193962
email: i.klironomou [at] gmail.com
 

(30 Jun 2017) - Link

Χρημοτοδότηση Ιστότοπου
Ο Ιστότοπος (site) klironomou.gr χρηματοδοτείτε αποκλειστικά από τα έσοδα που προκύπτουν από τις οδοντιατρικές υπηρεσίες που προσφέρονται στην κλινική, αποκλείοντας ρητά με αυτή μας την δήλωση , άλλες χρηματοδοτήσεις από οποιεσδήποτε πήγες.
 

(27 Dec 2016) - Link

Διαφημιστική πολιτική
Ο ιστότοπος αυτός ΔΕΝ έχει και δεν δέχεται διαφημίσεις. Παρόλα αυτά οι Διαφημίσεις αν ποτέ καταχωρηθούν όπως και κάθε άλλο διαφημιστικό υλικό θα παρουσιάζονται με τρόπο ώστε οι επισκέπτες να μπορούν να τις διαχωρίζουν από το αυθεντικό υλικό το οποίο έχει καταχωρηθεί από τους κατόχους του Δικτυακού χώρου.
 

El contenido de este certificado ha sido creado por la Fundación Health On the Net (HON) y no debe ser utilizado sin la autorización expresa de HON.

responsive devices

El significado del HONcode

El certificado de la Fundacion Health On the Net (HON) garantiza que este sitio web de salud, en la fecha de su certificación, cumple con los 8 princípios del HONcode que han sido definido por la fundación HON y se obliga a honrar estes princípios.

El webmaster/editor del sitio web certificado se obliga a mantener el sitio web en conformidad con los princípios HONcode a partir de la certificación.

A pesar de que existen medidas para garantizar que el sitio web certificado cumple con los princípios éticos de HON, como por ejemplo el mecanismo de quejas, la reevaluación anual y los mecanismos automáticos de vigilancia, no se pueden excluir errores ocasionales por falta de precisión. En niguna occasión la Fundación HON y/o su socios pueden ser responsabilizados por daños que resultan por la imposibilidad de utilizar las páginas web certificadas por HONcode y tampoco se puede responsabilizar la Fundación HON y/o sus socios por el contenido de los sitios certificados, incluyendo, y no limitando las informaciones de terceros o hypervínculos que son accesibles via los sitios certificados de HONcode.

Los responsables del sitio web certificado son responsables por el contenido de la página web, a menos que exista otra normativa definida por ley.

Más información sobre el HONcode?
responsive devices

Editores de sitios web de salud

Do you have your own website?

Solicitud de certificación HONcode!

Solicitud de certificación HONcode

Información médica fiable!

Buscar sitios web certificados por HONcode:

 

Descargar la barra de herramientas HONcode
barre d'outils HONcode

La barra de herramientas HONcode es fácil de descargar y agregar a su navegador de Internet favorito. Se conecta en tiempo real al servidor de HON para verificar el estatus de acreditación de los sitios Web con contenidos médicos y de salud, no recoge ninguna información personal y no contiene ningún spyware u otras funciones escondidas.

Descarga

Video about the HONcode

YouTube channel

Providing you with trustworthy health information

YouTube channel