Estado de la certificación HONcode

Nifab.no - Nasjonalt Informasjonssenter for Alternativ Behandling (The Norwegian Information Centre on Complementary and Alternative Medicine)

Está en conformidad con los principios de HONcode

Logo certificat HONCode
3 Años

Validez del certificado válido hasta Jan 2018

www.nifab.no Visit website

Logo certificat HONCode
Nº HONcode de identificación personalizada:

HONConduct584151

Fecha de revisión inicial:

16 Aug 2013

Validez del certificado

válido hasta Jan 2018

Fecha de la última visit

07 Nov 2017
Mostrar el sello HONcode en este sitio web

Content identified by the HONcode team

A continuación se detallan unas muestras de los contenidos identificados por el Equipo de HONcode, que contribuyen a justificar la conformidad con los 8 principios éticos.

Ansatte
 

(27 Dec 2016) - Link

Informasjonen på nifab.no er ikke ment å erstatte, men å støtte forholdet mellom pasient, helsepersonell og alternativ behandler.
 

(27 Dec 2016) - Link

På denne siden finner du informasjon om vår taushetsplikt, og det personvern du har som bruker av våre tjenester.
NAFKAM respekterer og praktiserer full konfidensialitet om privatpersoner som bruker nettstedet og/ eller henvender seg direkte til oss. Vi følger de til enhver tid gjeldende regler om taushetsplikt og personvern som gjelder for helseinformasjon i Norge.
Ved bruk av nettstedet
Vi overvåker systemaksessen på serveren vår, for å ivareta sikkerheten til informasjonen den inneholder og for å forhindre at uvedkommende trenger seg inn i systemet.
Vi bruker også Google Analytics til å analysere bruken av nettstedene våre og forbedre innholdet. Dette inkluderer bruk av "cookies". En cookie er en melding gitt til din nettleser fra nettsteder du besøker. Meldingen blir lagret av nettleseren din i en tekstfil kalt cookie.txt.
Hver gang nettleseren din åpner en side på nettstedet, sendes denne kapselen tilbake til nettstedet.
Den kan brukes av de ansvarlige for nettstedet til å identifisere brukere og å tilrettelegge besøket deres, ved å tilpasse nettstedet for dem etter deres tidligere besøk og bruk.
Ingen personlig informasjon blir samlet inn fra Google Analytics. Ytterligere informasjon om personvern ved bruk av Google Analytics finner du her.
Du kan velge å deaktivere informasjonskapsler i nettleseren din, og fortsatt ha full tilgang til Nifab.no.
Ved kontakt med oss
Når du ringer oss med et spørsmål, kan du selvsagt være anonym. Alle ansatte har dessuten taushetsplikt. Vi vil ikke spørre om sensitive opplysninger, men vil som oftest etterspørre en e-post adresse for å kunne kvalitetssikre svaret til deg internt.
Hvis du bruker vårt kontaktskjema eller sender e-post direkte til oss, blir meldingen din mottatt på en e-post server som styres og bevoktes av UIT Norges Arktiske Universitetet.
Alle forespørsler vi får, blir etter besvarelse anonymisert og tatt vare på i en intern kunnskapsdatabase for "Ofte stilte spørsmål". Bare ansatte dedikert til Nifab.no har tilgang til denne databasen.
Alle opplysninger som kan identifisere deg (for eksempel navn, adresse, sted, epostadresse, telefonnummer mv) slettes i forbindelse med anonymiseringen og arkiveringen av korrespondansen.
Merk: Du bør alltid betrakte opplysninger om din helse som sensitiv informasjon, uansett hvem du tenker å sende slike opplysninger til:
Ved bruk av e-post eller andre elektroniske medier for korrespondanse, er det alltid en viss risiko for at informasjonen kan bli sendt til eller videresendt til feil person.
Det er også en viss mulighet for at e-post kan komme på avvege undervegs. I tillegg kan e-poster bli lagret i strid med retningslinjene for personvernopplysninger.
For å redusere risikoen og bedre sikre deg mot at sensitiv og identifiserbar informasjon kan bli lest og misbrukt av andre, anbefaler vi deg å begrense innholdet til bare det nødvendige minimum for formålet.
Tenker du å sende inn spørsmål til NAFKAM, kan du være oppmerksom på at vi ikke tilbyr vurdering eller behandling av pasienters helsetilstand; gir råd om bruk av alternativ behandling; eller har oversikt over behandlere/ behandlingstilbud i ditt område.
 

(01 Jan 2017) - Link

Sólo los datos de una muestra se visualizan entre los seleccionados.

Kilder
Arnet, E. (2009): Terapi. Hva passer for meg? Gyldendal Norsk Forlag, Oslo
Hanson, N. R. (1972): Patterns of Discovery Cambridge University Press
Utgitt første gang i 1958
Hostrup, Hanne (2009): Gestaltterapi: Indføring i gestaltterapiens grundbegreber Hans Reitzels forlag, København. Utgitt første gang i 1999.
Perls, Frederick S.,
Hefferline, Ralph.,
Goodman, Paul (1994): Gestalt Therapy: Exitement and Growth In the Human Personality The Gestalt Journal Press, USA. Første gang publisert i 1951.
Fredrick S. Perls: Fritz Perls
Norsk Gestaltterapeut Forening
Store Norske Leksikon
Webster University: Laura Perls
 

(27 Dec 2016) - Link

Oppdatert 12.10.2015
 

(27 Dec 2016) - Link

Este princípio no es aplicable para este sitio web 

Kontakt
 

(27 Dec 2016) - Link

Nettstedet drives av Nasjonalt Forskningssenter innen Komplementær og Alternativ Behandling (NAFKAM) , som ligger ved Institutt for Samfunnsmedisin , Det Helsevitenskapelige Fakultet på UiT Norges Arktiske Universitet .
 

(27 Dec 2016) - Link

Nettstedet inneholder ingen form for reklame.
 

(27 Dec 2016) - Link

El contenido de este certificado ha sido creado por la Fundación Health On the Net (HON) y no debe ser utilizado sin la autorización expresa de HON.

responsive devices

El significado del HONcode

El certificado de la Fundacion Health On the Net (HON) garantiza que este sitio web de salud, en la fecha de su certificación, cumple con los 8 princípios del HONcode que han sido definido por la fundación HON y se obliga a honrar estes princípios.

El webmaster/editor del sitio web certificado se obliga a mantener el sitio web en conformidad con los princípios HONcode a partir de la certificación.

A pesar de que existen medidas para garantizar que el sitio web certificado cumple con los princípios éticos de HON, como por ejemplo el mecanismo de quejas, la reevaluación anual y los mecanismos automáticos de vigilancia, no se pueden excluir errores ocasionales por falta de precisión. En niguna occasión la Fundación HON y/o su socios pueden ser responsabilizados por daños que resultan por la imposibilidad de utilizar las páginas web certificadas por HONcode y tampoco se puede responsabilizar la Fundación HON y/o sus socios por el contenido de los sitios certificados, incluyendo, y no limitando las informaciones de terceros o hypervínculos que son accesibles via los sitios certificados de HONcode.

Los responsables del sitio web certificado son responsables por el contenido de la página web, a menos que exista otra normativa definida por ley.

Más información sobre el HONcode?
responsive devices

Editores de sitios web de salud

Do you have your own website?

Solicitud de certificación HONcode!

Solicitud de certificación HONcode

Información médica fiable!

Buscar sitios web certificados por HONcode:

 

Descargar la barra de herramientas HONcode
barre d'outils HONcode

La barra de herramientas HONcode es fácil de descargar y agregar a su navegador de Internet favorito. Se conecta en tiempo real al servidor de HON para verificar el estatus de acreditación de los sitios Web con contenidos médicos y de salud, no recoge ninguna información personal y no contiene ningún spyware u otras funciones escondidas.

Descarga

Video about the HONcode

YouTube channel

Providing you with trustworthy health information

YouTube channel