Estado de la certificación HONcode

Dutch Lymphedema Network

Está en conformidad con los principios de HONcode

Logo certificat HONCode
13 Años

Validez del certificado válido hasta Jan 2019

www.lymfoedeem.nl Visit website

Logo certificat HONCode
Nº HONcode de identificación personalizada:

HONConduct352738

Fecha de revisión inicial:

18 May 2004

Validez del certificado

válido hasta Jan 2019

Fecha de la última visit

24 Jan 2018
Mostrar el sello HONcode en este sitio web

Content identified by the HONcode team

A continuación se detallan unas muestras de los contenidos identificados por el Equipo de HONcode, que contribuyen a justificar la conformidad con los 8 principios éticos.

Over NLNet
Raad van Advies
De raad van advies is sinds september 2016 als volgt samengesteld:
De heer Dr. R.J. Damstra, voorzitter
Mevrouw M.G.L. Lauret-Roemers, oncologisch en oedeemfysiotherapeut, namens de NVFL
Mevrouw E. Brouwer, namens SLCN
De heer R. Bot, directeur Varitex
Mevrouw C. Feenstra-Verbruggen, huid- en oedeemtherapeut, namens de NVH
Mevrouw G. van der Heide-Schoon, namens de BVN
Mevrouw J. Verhoeff-Braat, patiëntenvertegenwoordiger
Mevrouw Drs. E. van Dorst, gynacologisch oncoloog
Mevrouw E. Butter, verpleegkundige UMC Utrecht
 

(24 Jan 2018) - Link

Doel van de website
Deze pagina's zijn NIET opgezet om te voorzien in specifieke medische informatie. Wanneer u vermoedt dat u een medische aandoening heeft, neemt u dan contact op met uw behandelend arts. Heeft u vragen, neemt u dan gerust contact met ons op.
 

(24 Jan 2018) - Link

Privacy verklaring
Privacybeleid
Deze website is opgericht en wordt beheerd door het Nederlands Netwerk voor Lymfoedeem & Lipoedeem (NLNet). NLNet heeft dit privacy statement gemaakt om duidelijk te maken dat wij belang en waarde hechten aan de privacy van de bezoekers van onze website.
Google Analytics
Voor statistische doeleinden worden er bezoekersstatistieken van onze website bijgehouden. Informatie wordt niet met derden gedeeld.
This website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. ("Google"). Google Analytics uses "cookies", which are text files placed on your computer, to help the website analyze how users use the site.
The information generated by the cookie about your use of the website (including your IP address) will be transmitted to and stored by Google on servers in the United States. Google will use this information for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activity for website operators and providing other services relating to website activity and internet usage. Google may also transfer this information to third parties where required to do so by law, or where such third parties process the information on Google's behalf. Google will not associate your IP address with any other data held by Google. You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser, however please note that if you do this you may not be able to use the full functionality of this website. By using this website, you consent to the processing of data about you by Google in the manner and for the purposes set out above.
For further information on the privacy policy concerning Google Analytics, please go here: www.google.com/analytics/learn/privacy.html
 

(24 Jan 2018) - Link

Sólo los datos de una muestra se visualizan entre los seleccionados.

Bron: Omgaan met lymfoedeem, A. Vinjé-Harrewijn, A. Van Beek en P. Haspels
 

(24 Jan 2018) - Link

Laatst bijgewerkt: 15 juni 2016
 

(24 Jan 2018) - Link

Este princípio no es aplicable para este sitio web 

Er is een probleem met deze website
Heeft u een probleem met de website, meld dit svp via
 

(24 Jan 2018) - Link

Website
Het onderhoud van de website van NLNet wordt gefinancierd uit algemene middelen.

Financiering
Om de activiteiten van NLNet te kunnen bekostigen is geld nodig. Ondanks dat we bijna alleen met vrijwilligers werken en we onze vaste lasten zo laag mogelijk houden, heeft NLNet inkomsten nodig. Daarvoor hebben we een aantal bronnen:
Donateurs
NLNet heeft twee categorieën donateurs, patiënten en zorgverleners. Het lidmaatschap van NLNet bedraagt voor patiënten € 40,00 per jaar. Therapeuten/artsen/andere professionals betalen € 60,- per jaar. Bij betaling via automatische incasso geldt een korting van € 5,00, waardoor de bedragen respectievelijk € 35,00 en € 55,00 per jaar worden. Er zijn ook donateurs die een hoger bedrag overmaken.
Erfenissen en legaten
Regelmatig krijgt NLNet een donatie uit een erfenis of legaat. Daar NLNet een algemeen nut beogende instelling (ANBI) is, hoeven we over deze bedragen geen belasting te betalen.
Advertentie inkomsten
In ons tijschrift Lymfologica wordt geadverteerd door bedrijven die werkzaam zijn rondom lymfoedeem en lipoedeem en die de activiteiten van NLNet willen ondersteunen. Per jaar worden met de adverteerders afspraken gemaakt over advertenties en kosten. Met deze inkomsten worden de kosten voor het produceren en verspreiden van het blad nagenoeg gedekt.
PGO subsidie
Fonds PGO is een onderdeel van uitvoeringsorganisatie CIBG dat namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport subsidies verstrekt aan landelijk werkzame patiëntenorganisaties en gehandicaptenorganisaties in Nederland. NLNet vraagt jaarlijks op basis van een activiteiten- en kostenplan subsidie aan bij het Fonds PGO. Tot nu toe worden onze aanvragen steeds gehonoreerd. Door bezuinigen vanuit de Rijksoverheid zal het maximale subsidie bedrag vanuit het fonds de komende jaren fors dalen. Met het zicht op die ontwikkeling wil NLNet haar eigen inkomstenbronnen verder gaan versterken.
Activiteiten
Voor een aantal activiteiten dat NLNet voor patiënten en de mensen in hun omgeving organiseert, vragen wij aan deelnemers een bijdrage in de kosten. De rest van de kosten betaalt NLNet uit algemene middelen.
Website
Het onderhoud van de website van NLNet wordt gefinancierd uit algemene middelen.
 

(24 Jan 2018) - Link

Openheid in advertentie en redactioneel beleid
De redactie van deze website is onafhankelijk en de site bevat geen reclame.
 

El contenido de este certificado ha sido creado por la Fundación Health On the Net (HON) y no debe ser utilizado sin la autorización expresa de HON.

responsive devices

El significado del HONcode

El certificado de la Fundacion Health On the Net (HON) garantiza que este sitio web de salud, en la fecha de su certificación, cumple con los 8 princípios del HONcode que han sido definido por la fundación HON y se obliga a honrar estes princípios.

El webmaster/editor del sitio web certificado se obliga a mantener el sitio web en conformidad con los princípios HONcode a partir de la certificación.

A pesar de que existen medidas para garantizar que el sitio web certificado cumple con los princípios éticos de HON, como por ejemplo el mecanismo de quejas, la reevaluación anual y los mecanismos automáticos de vigilancia, no se pueden excluir errores ocasionales por falta de precisión. En niguna occasión la Fundación HON y/o su socios pueden ser responsabilizados por daños que resultan por la imposibilidad de utilizar las páginas web certificadas por HONcode y tampoco se puede responsabilizar la Fundación HON y/o sus socios por el contenido de los sitios certificados, incluyendo, y no limitando las informaciones de terceros o hypervínculos que son accesibles via los sitios certificados de HONcode.

Los responsables del sitio web certificado son responsables por el contenido de la página web, a menos que exista otra normativa definida por ley.

Más información sobre el HONcode?
responsive devices

Editores de sitios web de salud

Do you have your own website?

Solicitud de certificación HONcode!

Solicitud de certificación HONcode

Información médica fiable!

Buscar sitios web certificados por HONcode:

 

Descargar la barra de herramientas HONcode
barre d'outils HONcode

La barra de herramientas HONcode es fácil de descargar y agregar a su navegador de Internet favorito. Se conecta en tiempo real al servidor de HON para verificar el estatus de acreditación de los sitios Web con contenidos médicos y de salud, no recoge ninguna información personal y no contiene ningún spyware u otras funciones escondidas.

Descarga

Video about the HONcode

YouTube channel

Providing you with trustworthy health information

YouTube channel