Estado de la certificación HONcode

Poradnik dla rodziców dzieci z malformacjami kapilarnymi

Está en conformidad con los principios de HONcode

Logo certificat HONCode
4 Años

Validez del certificado válido hasta Dec 2016

www.malformacja.pl Visit website

Logo certificat HONCode
Nº HONcode de identificación personalizada:

HONConduct162236

Fecha de revisión inicial:

10 Feb 2011

Validez del certificado

válido hasta Dec 2016

Fecha de la última visit

31 Dec 2015
Mostrar el sello HONcode en este sitio web

Content identified by the HONcode team

A continuación se detallan unas muestras de los contenidos identificados por el Equipo de HONcode, que contribuyen a justificar la conformidad con los 8 principios éticos.

Michał Michalik
Poradnik dla rodziców dzieci z malformacjami kapilarnymi
Wersja 1.1, kwiecień 2009
Dziękuję Karolinie, Agnieszce i Maćkowi za motywację, wsparcie i miłość.
Specjaliści, których nieoceniona i fachowa pomoc przyczyniła się do powstania poradnika:
dr hab. n. med. Anna Gotz-Więckowska – specjalista chorób oczu dr n. med. Ewa Szpringer – specjalista dermatolog
lek. med. Dariusz Wyrzykowski – specjalista chirurgii dziecięcej dr Anne M.Comi – Director, Hunter Nelson Sturge-Weber Center,
Kennedy Krieger Institute, Baltimore
 

(25 Dec 2015) - Link

Informacje zamieszczone na www.malformacja.pl mają na celu uzupełnienie i polepszenie, a nie zastąpienie kontaktu pomiędzy pacjentem (użytkownikiem strony), a jego lekarzem.
 

(26 Nov 2015) - Link

Strona nie wykorzystuje żadnych mechanizmów zbierania danych osobowych, rejestrowania itp., nie ma również żadnej możliwości przekazywania danych objętych tajemnicą lekarską.
 

(31 Dec 2015) - Link

Sólo los datos de una muestra se visualizan entre los seleccionados.

Po pierwsze: w książkach
Dodatkowych informacji możecie szukać w bibliografii poświęconej sprawie malformacji i zespołu Sturge-Webera. Nie udało mi się znaleźć polskojęzycznej publikacji w całości poświęconej sprawie, w odróżnieniu od wydawnictw obcojęzycznych (głównie angielskich). Temat jest wzmian- kowany we wszelkich publikacjach o charakterze dermatologicznym (np. z zakresu dermatologii pediatrycznej), ale ze względu na wzmiankowy charakter tych informacji, odradzam zakupy tych encyklopedii, szczególnie biorąc pod uwagę ich cenę.
Lepiej jest ze źródłami dot. laseroterapii, z których godne polecenia są: „Lasery w dermatologii” Sean W. Lanigan, Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o., Lublin 2005. Książka w dość czytelny – nawet dla laika – sposób przybliża meandry laseroterapii.
Po drugie: w publikacjach naukowych
Publikacje naukowe dostępne online:
- „Guzy naczyniowe i wrodzone malformacje naczyniowe”
Wyrzykowski D., Bukowski M., Jaśkiewicz J., w: Cancer Surgery, Cancer Surg (e-publ) 2005;1(1): 1-25, dostępne online pod adresem: www.wiktor.netoh.pl/dokumenty/naczyniaki.doc
- „Zastosowanie laserów w chirurgii plastycznej – lasery naczyniowe” Ireneusz P. Siewiera, Mariusz S. Wysocki, Ireneusz T. Łątkowski; z Kliniki Chirurgii Plastycznej w Polanicy Zdroju Akademii Medycznej we Wrocławiu; w: Wiadomości lekarskie 2007, LX, 3-4, dostępne online pod adresem: www.slam.katowice.pl/wydawnictwa/wiadlek/3-4-2007/s178_siewiera_i.pdf
- „Facts about vascular birthmarks and tumors”
Linda Rozell-Shannon, Glenda N. Ethington z Vascular Birthmarks Foundation, dostępna online pod adresem: www.birthmark.org/pdf/Pamphlet2006.pdf. Publikacja zawiera także listę ciekawych odnośników do innych źródeł.
Publikacje naukowe dostępne w Bibliotece publikacji UM w Poznaniu: www.bg.am.poznan.pl
- „Etiopatogeneza i leczenie jaskry w zespole Sturge-Webera”
Jadwiga Bernardczyk-Meller, Krystyna Pecold. W: - Klin. Oczna 1993 R. 95 nr 3-4 s. 122-124 il. bibliogr. summ.
- „Naczyniak naczyniówki w przebiegu choroby Sturge-Webera –
diagnostyka i leczenie”
Małgorzata Karolczak-Kulesza, Krystyna Pecold, Anna Gotz-Więckowska. W: XXXIX Zjazd Okulistów Polskich. Kraków, 7-10 VI 1998. Streszczenia. [B. m., 1998] s. 67-68.
- „Jaskra w przebiegu zespołu Sturge-Webera”
22
Poradnik dla rodziców dzieci z malformacjami kapilarnymi

Anna Gotz-Więckowska, Izabela Kulińska-Niedziela, Małgorzata Karolczak-Kulesza, Krystyna Pecold. W: I Symposium Glaucomatologicum. Wrocław, 16-18 IV 1998. Program i streszczenia. Wrocław, 1998 s. 206-207.
Po trzecie: w Internecie
Strony polskojęzyczne:
polskie forum, bardzo aktywne, za pośrednictwem którego można np. skontaktować się z ekspertem – dr. Dariuszem Wyrzykowskim, autorem wielu publikacji poświęconych naczyniakom, oraz wymienić się spostrzeżeniami, poglądami i kontaktami.
- www.malformacja.pl
to moja, „poradnikowa” strona. Zapewne będzie tam można pobrać niniejszy poradnik, i – o ile pozwolą autorzy – publikacje i różne dodatkowe źródła. Tam również namiary na mnie i aktualne informacje na temat poradnika.
Strony angielskojęzyczne:
- www.birthmark.org lub www.vbfeurope.org
strona fundacji VBF (Vascular Birthmarks Foundation), bardzo obszerna, poświęcona wszelkim zmianom wrodzonym, także malformacjom. Umożliwia m.in. kontakt z ekspertami z całego świata, którzy – czego sam doświadczyłem – odpowiadają na skierowane do nich pytania. Mnóstwo artykułów na interesujące nas tematy. Polecam!
- www.birthmarks.com
bardzo obszerna i rozbudowana strona z mnóstwem treści. Zawiera nawet porady kosmetyczne, pielęgnacyjne oraz listę książek poświęconych sprawie, w tym książek dla dzieci. Jest tam także lista innych źródeł internetowych.
- www.sturge-weber.com
strona Fundacji Sturge-Weber, dużo odnośników i wzruszających (także ilustrowanych filmami) historii.
- www.sturgeweber.kennedykrieger.org
strona Hunter Nelson Sturge Weber Center w Kennedy Krieger Institute, z niezwykle pomocną dr Anne M. Comi na czele.
Strony komercyjne:
- www.candelalaser.com
strona producenta laserów barwnikowych. Choć ma charakter komercyjny, zawiera również ciekawe i obrazowe zdjęcia, ilustracje, filmy i artykuły dotyczące laseroterapii.
- www.supernova.com.pl/elipse
polska strona dystrybutora systemów IPL, wraz z ciekawym opisem tej techniki leczenia oraz wynikami badań.
 

(26 Nov 2015) - Link

Wersja 1.1, kwiecień 2009
 

(26 Nov 2015) - Link

Este princípio no es aplicable para este sitio web 

Kontakt z autorem poradnika
 

(26 Nov 2015) - Link

Nasza strona nie zawiera żadnej formy reklamy, nie zawiera jakichkolwiek elementów reklamowych i utrzymywana jest ze środków własnych autora.
 

(31 Dec 2015) - Link

Nasza strona nie zawiera żadnej formy reklamy, nie zawiera jakichkolwiek elementów reklamowych i utrzymywana jest ze środków własnych autora.
 

El contenido de este certificado ha sido creado por la Fundación Health On the Net (HON) y no debe ser utilizado sin la autorización expresa de HON.

responsive devices

El significado del HONcode

El certificado de la Fundacion Health On the Net (HON) garantiza que este sitio web de salud, en la fecha de su certificación, cumple con los 8 princípios del HONcode que han sido definido por la fundación HON y se obliga a honrar estes princípios.

El webmaster/editor del sitio web certificado se obliga a mantener el sitio web en conformidad con los princípios HONcode a partir de la certificación.

A pesar de que existen medidas para garantizar que el sitio web certificado cumple con los princípios éticos de HON, como por ejemplo el mecanismo de quejas, la reevaluación anual y los mecanismos automáticos de vigilancia, no se pueden excluir errores ocasionales por falta de precisión. En niguna occasión la Fundación HON y/o su socios pueden ser responsabilizados por daños que resultan por la imposibilidad de utilizar las páginas web certificadas por HONcode y tampoco se puede responsabilizar la Fundación HON y/o sus socios por el contenido de los sitios certificados, incluyendo, y no limitando las informaciones de terceros o hypervínculos que son accesibles via los sitios certificados de HONcode.

Los responsables del sitio web certificado son responsables por el contenido de la página web, a menos que exista otra normativa definida por ley.

Más información sobre el HONcode?
responsive devices

Editores de sitios web de salud

Do you have your own website?

Solicitud de certificación HONcode!

Solicitud de certificación HONcode

Información médica fiable!

Buscar sitios web certificados por HONcode:

 

Descargar la barra de herramientas HONcode
barre d'outils HONcode

La barra de herramientas HONcode es fácil de descargar y agregar a su navegador de Internet favorito. Se conecta en tiempo real al servidor de HON para verificar el estatus de acreditación de los sitios Web con contenidos médicos y de salud, no recoge ninguna información personal y no contiene ningún spyware u otras funciones escondidas.

Descarga

Video about the HONcode

YouTube channel

Providing you with trustworthy health information

YouTube channel