en | fr | de | sp | it | du | ru | pr
HONcode status

HONcode status
 
وضعیت از نظر احترام به اصول HON

Stop Tabac: conseils individualisés pour arrêter de fumer
رعایت کامل اصول HON

HONcode status


Stop Tabac: conseils individualisés pour arrêter de fumer

عنوان وبسایت:

http://www.stop-tabac.ch/

آدرس وبسایت

HONConduct694885

شماره شناسایی HON :

14 May 1999

تاریخ اولین بازدید

16 May 2013

تاریخ آخرین بازدید

  

لینک به صفحه نمایش دهنده آرم HON در این وبسایت

 

این گواهینامه آنلاین نشان دهنده این است که این وبسایت در این تاریخ توسط این سازمان بررسی شده است

و این وبسایت به اصول و قواعد گانه تعریف شده توسط این سازمان احترام گذاشته و آن را رعایت نموده است.

1. مولفین تحصیل کرده    2. جنبه آموزشی مطالب    3. محرمانه بودن   4. مرجع نویسی      5. رعایت تعادل و انصاف     6. در دسترس بودن      7. حمایت مالی    8. سیاست تبلیغات

HONcode status

Do you think the site is not respecting the HONcode? Do not hesitate to report a claim on this site

The Health on the Net (HON) certificate serves as a guarantee that this website, at the date of its certification, complies with and pledges to honor the 8 principles of the HON Code of Conduct as drawn up by the HON foundation.

The responsible of the certified site commits to keep the site in compliance with the HON code principles for the duration of the certification.

Although measures such as a complaint mechanism, the periodical review and the automatic surveillance mechanisms are put in place to guarantee the compliance of the certified website with the ethical principles of HON as much as possible, incidental inaccuracies cannot be completely excluded. In no event the HON foundation and/or its partner(s) can be held liable for any damages resulting from the use or inability to use HON certified websites nor can the HON foundation and/or its partner(s) be held liable for the content of these certified websites, including, but not limited to the information of third-parties or hyperlinks accessible via HON certified websites.

The certified website is responsible for the content of its website, unless otherwise provided by law.

 

>> More information about the HONcode?

You will find below the elements identified by the HONcode team at a precise date to justify the respect of the 8 ethical principles.

The content of this certificate has been collected and written by the Health On the Net Foundation (HON) and should not be used without previous permission granted by HON. A request for permission can be sent to: HON.

1. Information must be authoritative
Jean-François Etter , directeur et initiateur du site, conception et responsabilité scientifique
Grégoire Monney, collaborateur scientifique, psychologue et diplômé de tabacologie
Victor Gabriel , initiateur et concepteur informatique du site, gestion du projet Joomla
Vincent Baujard , conception, programmation et maintenance informatique  (16 May 2013) - Link

For the collaborative platform:

membre de l’équipe des modérateurs, je suis psychologue et tabacologue. J’interviens lorsque l’on me sollicite pour répondre à toutes questions sur l’arrêt du tabac (sevrage, rechute, doute). Je suis là pour apporter des éléments scientifiquement fondés à vos débats ou à vos interrogations. Parfois je réagis à vos messages quand le sujet m’interpelle ou m’intéresse particulièrement. Ils sont modérés a posteriori, il s’agit donc de respecter les règles et principes élémentaires ci-dessous.


(16 May 2013) - Link

2. Presentation of the site
Mission:
Le but de ce site est de motiver et d'aider les fumeurs à cesser de fumer. Notre spécificité est d'utiliser essentiellement des informations extraites de la littérature scientifique.

En outre, ce site a pour vocation de contribuer activement à la recherche scientifique sur le tabagisme, permettant d'améliorer nos connaissances autour de ce sujet et l'efficacité des interventions.


  (16 May 2013) - Link

For the collaborative platform:

membre de l’équipe des modérateurs, je souhaite créer des ponts entre votre expérience et le contenu du site qui est riche mais parfois méconnu des usagers. Lorsque cela me semble adéquat, je propose des liens vers des articles du site ou des blogs, ou des témoignages ; bref tout contenu susceptible de vous apporter des informations pertinentes, de l’aide ou du réconfort dans votre tentative d’arrêt.


(16 May 2013) - Link

Audience:
Ce site s'adresse aux fumeurs, aux ex-fumeurs et à toutes les personnes qui s'intéressent ou se préoccupent du tabagisme.  (16 May 2013) - Link

For the collaborative platform:

Le forum de ST est ouvert à tous, chacun est libre d’y intervenir. Il permet à celles et ceux qui veulent arrêter de fumer ou qui ont déjà arrêté de partager leur expérience, d’échanger leurs méthodes et de se soutenir mutuellement


(16 May 2013) - Link

Purpose of the website
Ce site ne cherche pas à se substituer à l'entretien avec un professionnel de santé, ni à un quelconque traitement institué, envisagé ou possible. Ce point est particulièrement important pour les personnes qui présentent une dépendance au tabac, qui nécessite dans la majorité des cas un soutien médical


  (16 May 2013) - Link

For the collaborative platform:

Le Forum stop-tabac n’est pas un lieu de consultation permettant d’obtenir des avis médicaux personnalisés, mais un lieu d’échange. Rien ne peut remplacer l’examen clinique et le dialogue direct avec le-la spécialiste professionnel de la santé.


(16 May 2013) - Link

3. Confidentiality
Les données stockées sur notre système le sont à des fins de recherche scientifique et aussi pour assurer le suivi des usagers. Nous nous engageons à ne jamais communiquer ces données à des tiers. Vous pouvez à tout moment demander que les données qui vous concernent soient détruites. Vous avez toujours le choix, en remplissant nos formulaires, de demander que les informations que vous entrez ne soient pas enregistrées.Information sur les cookies:
Les cookies sont de petits fichiers stoqués sur votre machine. Ils sont généralement utilisés par les sites pour ...
  (16 May 2013) - Link

For the collaborative platform:

Ce forum utilise les cookies pour stocker des informations sur votre ordinateur. Ces cookies ne contiennent aucune information nominative; ils servent uniquement au fonctionement des forums. Votre adresse e-mail ne sera utilisée qu’afin de confirmer les détails de votre enregistrement, ainsi que votre mot de passe, pour vous envoyer un nouveau mot de passe dans le cas où vous l'oublieriez, ou pour communiquer avec vous personnellement.


(16 May 2013) - Link

4. Information must be documented: Referenced and dated
Only data for one sample are displayed among those selected.
Références


Le cancer du poumon : causes, symptômes, diagnostic, traitement, pronostic / Rolf A. Stahel, Berne : Ligue suisse contre le cancer, cop. 1997

Cancer du poumon : connaître et agir / éd.: W. Weber, I. Rajower, P. Kleihues ; trad.: M. Laffite, B. Von Arx, Berne : Office fédéral de la santé publique : Ligue suisse contre le cancer, cop. 1999

Witschi H. and all., Lung tumor response in strain a mice exposed to tobacco smoke: some dose-effect relationships, Inhal Toxicol. 2004 Jan;16(1):27-32.  (16 May 2013) - Link

For the collaborative platform:

Voir Réglements du forum


(21 Jun 2011) - Link

L'équipe de http://www.stop-tabac.ch

Mise à jour le Mercredi, 23 Décembre 2009 09:28

Fumeurs : testez vos poumons
  (16 May 2013) - Link

For the collaborative platform:

Derniers articles des blogs: Flux RSS - charlotte815 "Parfois j'ai le coeur en miett..." (15 juin) - pseudoornotpseudo "3 semaines" (04 juin) - skaro "Capituler" (03 juin) - jf "App iPphone" (01 juin) - luz64 "J+4" (31 mai) - bigfish59 "La girouette" (30 mai)

(16 May 2013) - Link

5. Justification of claims
AvantagesLe bupropion aide au sevrage tabagique car il:

1.Réduit le plaisir de fumer
2.Réduit les symptômes de manque
3.Limiterait la prise de poids
Effets indésirablesL'effet secondaire le plus fréquemment observé est l'insomnie dans 25 à 35 % des cas. Des patients ont parfois rapporté les effets suivants: bouche sèche, agitation, anxiété, irritabilité, dépression, tremblements, maux de tête, vertiges, tachycardie, douleurs thoraciques, douleurs abdominales, nausées, constipation, eruption cutanée transitoire, urticaire et très rarement des crises d'épilepsie (...
  (21 Jun 2011) - Link

For the collaborative platform:
(16 May 2013) - Link

6. User support and adequation
Mail visible

  (21 Jun 2011) - Link

For the collaborative platform:

Si vous voulez contacter l'équipe des modérateurs, Merci d'utiliser l'adresse suivante: moderateur@stop-tabac.ch
(21 Jun 2011) - Link

7. Disclosure of funding sources
Soutiens

Pour l'année 2011
L'Office fédéral suisse de la santé publique, Fonds suisse de prévention du tabagisme
Le Programme national d'arrêt du tabagisme

  (16 May 2013) - Link

For the collaborative platform:
(16 May 2013) - Link

8. Advertising policy
For the collaborative platform:
(16 May 2013) - Link

For the collaborative platform:
(16 May 2013) - Link

For the collaborative platform:

Non trouvée
(16 May 2013) - Link

For the collaborative platform:

Non trouvée
(16 May 2013) - Link

For the collaborative platform:(22 Jun 2011) - Link

HONcode status
آیا خلاف قواعد هشت گانه را در این وبسایت ملاحظه کرده اید ؟ به ما اعلام  نمایید. HONcode status

آیا شما نیز مدیر یک وبسایت هستید ، چرا برای جلب اعتماد بازدیدکنندگان وبسایت خود درخواست بررسی وبسایت خود برای دریافت لوگو را نمی کنید ؟


Download the free HONcode Toolbar! Search to the HON database of certified websites.
Download the free HONcode Toolbar: Automatic verification of the certification status of health/medical websites.Principles Search HONcode sites © Health On the Net Foundation