Certificat de conformité

Corporació Sanitària Parc Taulí

est en conformité avec le HONcode

Logo certificat HONCode
10 ans

Validité du certificat: valide jusqu'à Sep 2021

www.tauli.cat/tauli Voir le site

Logo certificat HONCode
Numéro d'identification HONcode:

HONConduct989116

Date de revue initiale:

07 May 2010

Validité du certificat:

valide jusqu'à Sep 2021

Date de dernière visite

16 Sep 2020

Contenus identifiés par l'équipe HONcode

Les éléments ci-dessous sont un échantillon des contenus identifiés par l'équipe HONcode à une date précise qui contribuent à la justification du respect des 8 principes éthiques.

Autoria
El departament de Comunicació i Multimèdia del Parc Taulí duu a terme la coordinació i gestió de les plataformes intranet i web corporatius, comptant amb el suport i assessorament tècnic de l’àmbit de Direcció d’Organització i Sistemes d’Informació.
En el cas concret del web:
Defineix i elabora el seu disseny, tant en l'àmbit estètic com l'estructural.
Pel que fa als continguts, actua com a pont de connexió amb els professionals de la institució, atenent les seves demandes de creació de nous espais: recull els continguts proposats i els implementa segons el disseny previst.
També s'encarrega de l'actualització de diversos espais i actua com a consell assessor en l’elaboració de continguts, apuntant-hi possibles millores i donant-hi indicacions que facilitin la bona comprensió dels textos.
Altres autors
Tots els consells mèdics o de salut suggerits en aquest web són proporcionats per metges o professionals de la salut especialitzats i qualificats.
En totes les pàgines que inclouen aquest tipus de consells s’especifica qui és el responsable de la informació que hi apareix, així com la data de la darrera actualització.
D'altra banda, el web compta amb un apartat anomenat “Directori de professionals” on es pot cercar informació sobre els professionals sanitaris i/o directius que treballen a la institució, fent-hi una cerca tant pel nom com pel cognom.
 

(16 Sep 2020) - Lien

Els continguts del web del consorci Corporació Sanitària Parc Taulí constitueixen una informació en línia i un servei de comunicació amb altres professionals i ciutadans amb finalitats informatives i educatives i en cap cas pretenen ser un substitutiu del consell mèdic professional. Res del que hi ha publicat en aquest web té doncs per finalitat ser emprat per al diagnòstic ni per al tractament mèdic.
 

(16 Sep 2020) - Lien

En aquest web utilitzem galetes pròpies i de tercers. En utilitzar els nostres serveis, accepteu l'ús que fem de les galetes. D'acord Més informaci

Política de privacitat
Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable de tractament
Sr. Joan Martí López. Director General del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí.
Finalitat del tractament
Diverses que es detallen en l'apartat d' informació addicional.
Legitimació del tractament
Depenent de la finalitat de tractament en funció del previst en la legislació vigent:
- Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
- Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.
 

(16 Sep 2020) - Lien

Seules les données pour un échantillon sont affichées parmi tous ceux sélectionnés.

Més informació sobre les mesures d'adaptació a COVID-19 que afecten a pacients, familiars i/o acompanyants del Parc Taulí
 

(16 Sep 2020) - Lien

Publicat el 24 Agost 2020
 

(16 Sep 2020) - Lien

Ce principe n'est pas applicable au site. 

Contacte
 

(16 Sep 2020) - Lien

Accessibilitat
 

(16 Sep 2020) - Lien

Finançament i publicitat
El consorci Corporació Sanitària Parc Taulí, entitat pública depenent del Servei Català de la Salut (CatSalut), elabora i gestiona el seu web institucional únicament amb els seus recursos humans propis.
Aquest web no disposa ni rep finançament extern de cap tipus.
 

(16 Sep 2020) - Lien

Aquest web no conté publicitat.
 

Le contenu de ce certificat HONcode a été collecté par la Fondation HON et ne peut pas être utilisé sans permission préalable.

responsive devices

Signification du HONcode

Le certificat de la fondation Health on the Net (HON) garantit que ce site Web est conforme aux 8 principes du Code de Conduite HONcode établis par la fondation HON, à la date de certification indiquée ci-dessus. Le responsable du site s'est engagé à ce que son site respecte les huit principes éthiques durant la validité du certificat.

Cependant, malgré le système de plaintes mis en place, la revue périodique et les systèmes de surveillance automatiques des sites certifiés pour garantir au maximum la conformité d'un site Web certifié avec les principes éthiques HONcode, il est impossible d'écarter tous les risques d'incohérence qui peuvent apparaître.

La fondation HON et/ou ses partenaire(s) ne sera/seront en aucun cas responsable des dommages résultant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser les sites Web certifiés. De même, la fondation et/ou ses partenaire(s) ne peut/peuvent être tenue(s) responsable du contenu de ces sites Web certifiés. Que ce soit l'information qui y est dispensée, ou de tout autre site Web accessible depuis un site certifié par un lien hypertexte ou par l'information des tiers.

Le site Web certifié est responsable pour le contenu de son site, sauf disposition contraire par la loi.

Plus d'informations à propos du HONcode?
responsive devices

Editeurs de sites de santé

Vous avez votre propre site web ?

Demandez la certification HONcode!

Demande de certification

Information Santé de confiance!

Cherchez dans les sites de confiance HONcode:

 

Téléchargez la Toolbar gratuite HONcode
barre d'outils HONcode

La barre d'outils HONcode est facile à télécharger et à ajouter à votre navigateur Internet. Elle est connectée en temps réel au serveur de HON afin de vérifier le statut de la certification des sites médicaux et de santé. Elle ne collecte aucune information personnelle et ne contient aucun 'spyware' ou autres fonctions cachées.

Téléchargez

Vidéo d'information sur le HONcode

Youtube Channel

Providing you with trustworthy health information

Youtube Channel