Certificat de conformité

ZorgWijzer

est en conformité avec le HONcode

Logo certificat HONCode
5 ans

Validité du certificat: valide jusqu'à May 2020

www.zorgwijzer.nl Voir le site

Logo certificat HONCode
Numéro d'identification HONcode:

HONConduct959936

Date de revue initiale:

24 Apr 2014

Validité du certificat:

valide jusqu'à May 2020

Date de dernière visite

28 May 2019
Voir le logo HONcode sur le site

Contenus identifiés par l'équipe HONcode

Les éléments ci-dessous sont un échantillon des contenus identifiés par l'équipe HONcode à une date précise qui contribuent à la justification du respect des 8 principes éthiques.

Colofon
 

(28 May 2019) - Lien

Plateformes collaboratives :

Reacties worden dagelijks gescreend door iemand uit het redactiecollege (zie: colofon) en worden verder door softwaretoepassingen gecontroleerd op spam, grof taalgebruik en externe links. De moderator wordt het recht voorbehouden om reacties die niet aan de bovenstaande twee voorwaarden voldoen, zonder opgaaf van reden te verwijderen. Daarnaast hebben moderators het recht om in te grijpen als gebruikers van het platform zich niet aan de Web 2.0 regels houden. Er zal eerst een waarschuwing worden verzonden aan het e-mailadres van de overtreder. Bij herhaling zal de moderator de internetgebruiker op basis van IP- en mailadres blokkeren, zodat het voor hem/haar onmogelijk wordt om te reageren op artikelen.

(28 May 2019) - Lien

Geen medisch advies
Zorgwijzer is geen zorgverlenende organisatie/website en geeft geen medische adviezen. De informatie op Zorgwijzerwordt beschikbaar gesteld met als doel behulpzame informatie te verstrekken aan de bezoeker. De informatie die wordt aangeboden op Zorgwijzer heeft echter geen enkele therapeutische of diagnostische waarde en is in geen enkel opzicht bedoeld ter ondersteuning of vervanging van de bestaande relatie tussen patiënt/site bezoeker en zijn/haar arts, specialist of hulpverlener.
 

(28 May 2019) - Lien

Privacy Policy
 

(28 May 2019) - Lien

Plateformes collaboratives :

. De moderator wordt het recht voorbehouden om reacties die niet aan de bovenstaande twee voorwaarden voldoen, zonder opgaaf van reden te verwijderen. Daarnaast hebben moderators het recht om in te grijpen als gebruikers van het platform zich niet aan de Web 2.0 regels houden.

(28 May 2019) - Lien

Seules les données pour un échantillon sont affichées parmi tous ceux sélectionnés.

Koen Kuijper
Dagelijks ben ik bezig om alle informatie binnen de snel veranderende zorgsector zo goed mogelijk in kaart te brengen. Dit doe ik met veel passie en plezier.
 

(28 May 2019) - Lien

Plateformes collaboratives :

Bronvermelding
Zorgwijzer maakt voor pagina’s met een medisch karakter gebruik van externe bronnen. Wanneer dat het geval is zal de gebruikte bron worden getoond middels een bibliografie en voorzien van een tekstlink naar de bron.
Platformgebruikers worden verzocht om een legitieme bron te vermelden indien zij medische informatie plaatsen die niet is gebaseerd om persoonlijke informatie of algemene kennis. Indien statistische gegevens, studies en ontwikkelingen in de medische wetenschap geplaats worden, dienen deze ten allen tijde worden voorzien door een bron.

(28 May 2019) - Lien

Anticonceptiepil weer terug in het basispakket’
23 mei 2019
 

(28 May 2019) - Lien

Plateformes collaboratives :

Anticonceptiepil weer terug in het basispakket’
23 mei 2019

(28 May 2019) - Lien

Contact
 

(28 May 2019) - Lien

Financiering
Zorgwijzer kan bestaan dankzij een eenmalige marketingvergoeding van bezoekers die via de zorgvergelijker overstappen van zorgverzekering. De commissie ligt op gemiddeld 45 tot 50 euro per afgesloten polis.
Er is geen andere bron van inkomsten. Er wordt dan ook geen financiële compensatie ontvangen voor het enkel tonen van een bepaalde verzekeraar in het vergelijkingsresultaat of op de website. De positie van een zorgverzekeraar in het vergelijkingsresultaat wordt enkel bepaald door de hoogte van de premie. De laagste premie staat altijd bovenaan in het resultaat.
 

(28 May 2019) - Lien

Alle redactionele inhoud, waaronder artikelen*, zorgwijzers en veelgestelde vragen zijn vrij van advertenties of reclame.
 

(28 May 2019) - Lien

Op Zorgwijzerwordt er in het kader van advertenties een duidelijke scheiding gemaakt tussen (1) de redactionele inhoud en (2) de zorgvergelijker en verzekeraar-pagina’s:
 

(28 May 2019) - Lien

Le contenu de ce certificat HONcode a été collecté par la Fondation HON et ne peut pas être utilisé sans permission préalable.

responsive devices

Signification du HONcode

Le certificat de la fondation Health on the Net (HON) garantit que ce site Web est conforme aux 8 principes du Code de Conduite HONcode établis par la fondation HON, à la date de certification indiquée ci-dessus. Le responsable du site s'est engagé à ce que son site respecte les huit principes éthiques durant la validité du certificat.

Cependant, malgré le système de plaintes mis en place, la revue périodique et les systèmes de surveillance automatiques des sites certifiés pour garantir au maximum la conformité d'un site Web certifié avec les principes éthiques HONcode, il est impossible d'écarter tous les risques d'incohérence qui peuvent apparaître.

La fondation HON et/ou ses partenaire(s) ne sera/seront en aucun cas responsable des dommages résultant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser les sites Web certifiés. De même, la fondation et/ou ses partenaire(s) ne peut/peuvent être tenue(s) responsable du contenu de ces sites Web certifiés. Que ce soit l'information qui y est dispensée, ou de tout autre site Web accessible depuis un site certifié par un lien hypertexte ou par l'information des tiers.

Le site Web certifié est responsable pour le contenu de son site, sauf disposition contraire par la loi.

Plus d'informations à propos du HONcode?
responsive devices

Editeurs de sites de santé

Vous avez votre propre site web ?

Demandez la certification HONcode!

Demande de certification

Information Santé de confiance!

Cherchez dans les sites de confiance HONcode:

 

Téléchargez la Toolbar gratuite HONcode
barre d'outils HONcode

La barre d'outils HONcode est facile à télécharger et à ajouter à votre navigateur Internet. Elle est connectée en temps réel au serveur de HON afin de vérifier le statut de la certification des sites médicaux et de santé. Elle ne collecte aucune information personnelle et ne contient aucun 'spyware' ou autres fonctions cachées.

Téléchargez

Vidéo d'information sur le HONcode

Youtube Channel

Providing you with trustworthy health information

Youtube Channel