Certificat de conformité

ZorgWijzer

est en conformité avec le HONcode

Logo certificat HONCode
2 ans

Validité du certificat: 02 Mar 2017 - Mar 2018

Le processus de re-certification pour 2018-2019 a été lancé, néanmoins nous n'avons pas de retour de la part du webmaster au sujet des modifications demandées lors de la ré-évaluation.

www.zorgwijzer.nl Voir le site

Logo certificat HONCode
Numéro d'identification HONcode:

HONConduct959936

Date de revue initiale:

24 Apr 2014

Validité du certificat:

02 Mar 2017 - Mar 2018

Date de dernière visite

06 Feb 2018
Voir le logo HONcode sur le site

Contenus identifiés par l'équipe HONcode

Les éléments ci-dessous sont un échantillon des contenus identifiés par l'équipe HONcode à une date précise qui contribuent à la justification du respect des 8 principes éthiques.

Colofon
De redactie en eindredactie zijn verantwoordelijk voor de teksten op de website. De teksten worden geschreven door redactieleden op basis van het laatste nieuws, wet- en regelgeving en (wetenschappelijke) kennis die over de onderwerpen beschikbaar is. Redactieleden hebben geen medische achtergrond of opleiding. Naar gebruikte (wetenschappelijke) bronnen wordt ten allen tijde verwezen.
Redactie
Ing. K.F.M (Koen) Kuijper, externe kracht
Eindredactie
B.Com. B.W. (Bart) Koenraadt, Internet Professional
Webmaster en sitemanager
Ing. R. (Roy) van Wensen
 

(03 Nov 2016) - Lien

Plateformes collaboratives :

Reacties worden dagelijks gescreend door iemand uit het redactiecollege (zie: colofon) en worden verder door softwaretoepassingen gecontroleerd op spam, grof taalgebruik en externe links. De moderator wordt het recht voorbehouden om reacties die niet aan de bovenstaande twee voorwaarden voldoen, zonder opgaaf van reden te verwijderen. Daarnaast hebben moderators het recht om in te grijpen als gebruikers van het platform zich niet aan de Web 2.0 regels houden. Er zal eerst een waarschuwing worden verzonden aan het e-mailadres van de overtreder. Bij herhaling zal de moderator de internetgebruiker op basis van IP- en mailadres blokkeren, zodat het voor hem/haar onmogelijk wordt om te reageren op artikelen.

(02 Mar 2017) - Lien

Geen medisch advies
ZorgWijzer.nl is geen zorgverlenende organisatie/website en geeft geen medische adviezen. De informatie op ZorgWijzer.nl wordt beschikbaar gesteld met als doel behulpzame informatie te verstrekken aan de bezoeker. De informatie die wordt aangeboden op ZorgWijzer.nl heeft echter geen enkele therapeutische of diagnostische waarde en is in geen enkel opzicht bedoeld ter ondersteuning of vervanging van de bestaande relatie tussen patiënt/site bezoeker en zijn/haar arts, specialist of hulpverlener.
 

(03 Nov 2016) - Lien

Privacy Policy
In deze Privacy Policy wordt het volgende uitgelegd:
Hoe ZorgWijzer.nl en de organisatie achter de site omgaat met persoonlijke en vertrouwelijke gegevens, zoals e-mail adressen, personalia, medische gegevens en andere vertrouwelijke informatie die via de mail of per post naar ons toegezonden worden.
Hoe ZorgWijzer.nl omgaat met andere informatie, bijvoorbeeld de browser die u gebruikt om de site te bezoeken
Hoe ZorgWijzer.nl omgaat met cookies
Persoonsgegevens
U kunt optimaal gebruik maken van onze website zonder dat u daar persoonlijke of medische gegevens voor dient achter te laten. Wanneer u besluit om uw gegevens achter te laten op onze website middels inschrijving voor de nieuwsbrief, dan zal deze volledig vertrouwelijk worden behandeld en enkel door ZorgWijzer.nl worden gebruikt voor doeleinden gerelateerd aan deze website. E-mail adressen worden opgeslagen op een beveiligde server en zullen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden van derden. Gegevens zullen ook onder geen enkele omstandigheid worden verkocht of doorgegeven.
Indien er via de mail of per post persoonlijke, gevoelige of vertrouwelijke informatie wordt toegezonden, zal aan de afzender zo snel mogelijk duidelijk worden gemaakt dat er met de gegevens niets zal worden gedaan. Voor zover mogelijk, zullen wij de afzender doorverwijzen naar de juiste instantie, bijvoorbeeld het Zorginstituut Nederland of de zorgverzekeraar. Persoonsgegevens en andere vertrouwelijke informatie zullen worden verwijderd.
De informatie die wij verzamelen over u, zijn:
Welke browser en welk besturingssysteem u gebruikt tijdens het bezoek aan de site
Deze gegevens zijn niet persoonlijk aangemerkt. Het doel van het verzamelen van deze gegevens is dat wij daarmee onze dienstverlening op maat aan kunnen passen, bijvoorbeeld als we merken dat er problemen (bugs) zijn bij het bekijken van de website op een bepaalde browser en/ of besturingssysteem. U zult hier geen hinder van hebben tijdens uw bezoek aan onze website.
Cookies
Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om te meten hoe de site wordt bezocht en gebruikt. Daarnaast gebruiken wij cookies zodat u informatie van de website kunt delen met uw (sociale) netwerk. U kunt de cookies altijd verwijderen van uw computer en u kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.
Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een service van Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De informatie die een cookie verzamelt over uw gebruik van de website (ook uw IP-adres) slaat Google op servers in de Verenigde Staten op. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden. Google mag deze informatie aan derden geven als Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser uw instellingen aan te passen. Hierdoor kan het zijn dat u niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google.
 

(03 Nov 2016) - Lien

Plateformes collaboratives :

Alle gebruikers van het platform kunnen de reacties lezen en gebruiken. Het is niet mogelijk om zelfstandig reacties aan te passen of the verwijderen. Dit kan wel in overleg met de moderator.

(02 Mar 2017) - Lien

Seules les données pour un échantillon sont affichées parmi tous ceux sélectionnés.

Bibliografie
Valkenberg, H., Schoots, W., van Nunen, M., Ormel, W., & Vriend, I. (sd). Handboek Epidemiologie Sportblessures, Stichting Consument en Veiligheid . Opgehaald van veiligheid.nl: www.veiligheid.nl/voorlichtingsmateriaal/handboek-epidemiologie-sportblessures/$file/Handboek%20epidemiologie%20sportblessures%204.1.pdf
De Vries, J. (2014). Podomedic. Opgehaald van www.podomedic.nl/
Deze zorgwijzer is samengesteld met hulp van een voormalig podotherapeut en paramedisch professional van het C.I.R.P. (Centrum voor Informatie en Registratie Podoberoepen)
Meer informatie
Uitgebreide informatie over (het voorkomen en behandelen van) sportblessures per sport vind je op:
voorkomblessures.veiligheid.nl
 

(03 Nov 2016) - Lien

Plateformes collaboratives :

Bronvermelding
ZorgWijzer.nl maakt voor pagina’s met een medisch karakter gebruik van externe bronnen. Wanneer dat het geval is zal de gebruikte bron worden getoond middels een bibliografie en voorzien van een tekstlink naar de bron.
Platformgebruikers worden verzocht om een legitieme bron te vermelden indien zij medische informatie plaatsen die niet is gebaseerd om persoonlijke informatie of algemene kennis. Indien statistische gegevens, studies en ontwikkelingen in de medische wetenschap geplaats worden, dienen deze ten allen tijde worden voorzien door een bron.

(02 Mar 2017) - Lien

Gepubliceerd: 19 oktober 2016 11:27 - Update: 20 oktober 2016 16:34
 

(03 Nov 2016) - Lien

Evaluation policy
Op ZorgWijzer.nl staat een overzicht van alle Nederlandse zorgverzekeraars. Ook de bijbehorende premies en dekkingen van de verzekeraars zijn hier te raadplegen.
Selectiecriteria
Sommige zorgverzekeringen worden niet op de website getoond. Dit zijn verzekeringen die worden aangeboden door zogenaamde volmachten. Volmachten zijn geen zorgverzekeraars, maar ondernemingen die zorgverzekeringen (basis en aanvullend) van een andere verzekeraar aanbieden, de administratie van lopende verzekeringen voeren en schadeclaims afwikkelen.
In de vergelijkingsmodule van ZorgWijzer.nl (www.zorgwijzer.nl/zorgvergelijker) kan men een dynamische vergelijking maken tussen alle verschillende zorgverzekeraars op basis van premie, dekking en eigen risico. Het is helaas niet altijd mogelijk om via ZorgWijzer.nl altijd de gewenste zorgverzekering af te sluiten. Dit komt omdat er niet met alle zorgverzekeraars een samenwerkingsverband aanwezig is. Op de ‘over ons’-pagina staat precies met welke zorgverzekeraars wordt samengewerkt.
Financiering
ZorgWijzer.nl kan bestaan dankzij een eenmalige marketingvergoeding van bezoekers die via de zorgvergelijker overstappen van zorgverzekering. De commissie ligt op gemiddeld 45 tot 50 euro per afgesloten polis.
Er is geen andere bron van inkomsten. Er wordt dan ook geen financiële compensatie ontvangen voor het enkel tonen van een bepaalde verzekeraar in het vergelijkingsresultaat of op de website. De positie van een zorgverzekeraar in het vergelijkingsresultaat wordt enkel bepaald door de hoogte van de premie. De laagste premie staat altijd bovenaan in het resultaat.
Editorial policy (openheid redactionele inhoud)
Het internetplatform ZorgWijzer.nl opereert onafhankelijk van welke sponsor of adverteerder dan ook: organisatorisch, inhoudelijk of anderszins. De redactionele inhoud is zorgvuldig samengesteld zonder enige beïnvloeding van sponsors of zorgverzekeraars. Bij alle pagina’s (behoudens nieuwsartikelen) staat duidelijk aangeven wanneer deze voor het laatst is bijgewerkt.
Klantbeoordelingen
ZorgWijzer.nl heeft een strikt beleid wat betreft het tonen van klantbeoordelingen van zorgverzekeraars. Bezoekers van ons platform kunnen per jaar éénmalig een beoordeling indienen van een zorgverzekeraar.
Een beoordeling wordt niet op de site getoond indien:
De beoordeling binnen hetzelfde kalenderjaar geplaatst wordt en van hetzelfde IP-adres afkomstig is.
De beoordeling binnen hetzelfde kalenderjaar geplaatst wordt en van hetzelfde e-mailadres afkomstig is.
De beoordeling een onduidelijke of kwetsende inhoud bevat.
De beoordeling (verborgen) reclame bevat
Verder zijn er op technisch vlak maatregelen in acht genomen om onechte klantenreviews te weren en fraude te voorkomen. Helaas is het echter niet mogelijk om dieper in te gaan op deze maatregelen, omdat dit potentiële overtreders inzichten zou kunnen geven in het omzeilen van deze maatregelen.
De initiatiefnemers van het interplatform besteden veel tijd en middelen om ervoor te zorgen dat de inhoud van de klantenreviews de daadwerkelijke ervaringen met een zorgverzekeraar zo juist en volledig mogelijk weerspiegeld.
 

Plateformes collaboratives :

Internetgebruikers die reageren op artikelen dienen zich ten allen tijde respectvol en eerlijk te gedragen en alleen informatie plaatsen die naar eigen weten en verstand correct is.

(02 Mar 2017) - Lien

Contactgegegevens
Persinformatie
E-mail:
Tel: 010 - 34 000 20
 

(03 Nov 2016) - Lien

Financiering
ZorgWijzer.nl kan bestaan dankzij een eenmalige marketingvergoeding van bezoekers die via de zorgvergelijker overstappen van zorgverzekering. Hoewel deze vergoeding kan verschillen per verzekeraar heeft dat geen invloed op de getoonde resultaten in de zorgvergelijker.
 

(03 Nov 2016) - Lien

Plateformes collaboratives :

Reacties worden dagelijks gescreend door iemand uit het redactiecollege (zie: colofon) en worden verder door softwaretoepassingen gecontroleerd op spam, grof taalgebruik en externe links.

(02 Mar 2017) - Lien

Advertising policy (advertenties)
Op ZorgWijzer.nl wordt er in het kader van advertenties een duidelijke scheiding gemaakt tussen (1) de redactionele inhoud en (2) de zorgvergelijker en verzekeraar-pagina’s:
Alle redactionele inhoud, waaronder artikelen, zorgwijzers en veelgestelde vragen zijn vrij van advertenties of reclame.
ZorgWijzer.nl toont alleen advertenties (middels logo’s, afbeeldingen of teksten met uitgaande links) op de Zorgvergelijker-pagina en op de pagina’s van de verschillende verzekeraars. Dit zijn enkel advertenties van Nederlandse zorgverzekeraars
 

Plateformes collaboratives :

Reacties dienen bovendien aan enkele voorwaarden te voldoen:
Een reactie moet betrekking hebben op het artikel en mag geen scheldwoorden, bedreigingen of discriminaties bevatten
Een reactie mag geen (verborgen) advertenties/reclame bevatten.

(02 Mar 2017) - Lien

Le contenu de ce certificat HONcode a été collecté par la Fondation HON et ne peut pas être utilisé sans permission préalable.

responsive devices

Signification du HONcode

Le certificat de la fondation Health on the Net (HON) garantit que ce site Web est conforme aux 8 principes du Code de Conduite HONcode établis par la fondation HON, à la date de certification indiquée ci-dessus. Le responsable du site s'est engagé à ce que son site respecte les huit principes éthiques durant la validité du certificat.

Cependant, malgré le système de plaintes mis en place, la revue périodique et les systèmes de surveillance automatiques des sites certifiés pour garantir au maximum la conformité d'un site Web certifié avec les principes éthiques HONcode, il est impossible d'écarter tous les risques d'incohérence qui peuvent apparaître.

La fondation HON et/ou ses partenaire(s) ne sera/seront en aucun cas responsable des dommages résultant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser les sites Web certifiés. De même, la fondation et/ou ses partenaire(s) ne peut/peuvent être tenue(s) responsable du contenu de ces sites Web certifiés. Que ce soit l'information qui y est dispensée, ou de tout autre site Web accessible depuis un site certifié par un lien hypertexte ou par l'information des tiers.

Le site Web certifié est responsable pour le contenu de son site, sauf disposition contraire par la loi.

Plus d'informations à propos du HONcode?
responsive devices

Editeurs de sites de santé

Vous avez votre propre site web ?

Demandez la certification HONcode!

Demande de certification

Information Santé de confiance!

Cherchez dans les sites de confiance HONcode:

 

Téléchargez la Toolbar gratuite HONcode
barre d'outils HONcode

La barre d'outils HONcode est facile à télécharger et à ajouter à votre navigateur Internet. Elle est connectée en temps réel au serveur de HON afin de vérifier le statut de la certification des sites médicaux et de santé. Elle ne collecte aucune information personnelle et ne contient aucun 'spyware' ou autres fonctions cachées.

Téléchargez

Vidéo d'information sur le HONcode

Youtube Channel

Providing you with trustworthy health information

Youtube Channel