Certificat de conformité

Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde

est en conformité avec le HONcode

Logo certificat HONCode
19 ans

Validité du certificat: valide jusqu'à Jan 2019

www.ntvt.nl Voir le site

Logo certificat HONCode
Numéro d'identification HONcode:

HONConduct955219

Date de revue initiale:

02 Jul 1998

Validité du certificat:

valide jusqu'à Jan 2019

Date de dernière visite

04 Sep 2018
Voir le logo HONcode sur le site

Contenus identifiés par l'équipe HONcode

Les éléments ci-dessous sont un échantillon des contenus identifiés par l'équipe HONcode à une date précise qui contribuent à la justification du respect des 8 principes éthiques.

De redactie
Hoofdredacteur
Dr. Casper P. Bots
Redacteuren
Dr. Henk W. Kersten
Drs. Aad M. van Luijk
Dr. Jan H.G. Poorterman
Prof. dr. Gert-Jan Truin
Prof. dr. Lieve van Zeghbroeck
Redactiemedewerkers
Dr. Henk S. Brand
Prof. dr. Michiel A.J. Eijkman
Drs. Desiree D. Kerkdijk
Dr. Gem J.C. Kramer
Drs. W.J. (Joerd) van der Meer
Prof. dr. Boudewijn Stegenga
Dr. J.H. (Erik) Vermaire
Dr. Jan G.A.M. de Visscher
 

(11 Jan 2018) - Lien

5. Het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde verplicht zich wetenschappelijk verantwoorde informatie op deze website aan te bieden en wil daarmee behulpzaam zijn bij de beroepsuitoefening van tandheelkundige zorgverleners. Deze informatie kan echter niet zonder meer voor therapeutische doeleinden gebruikt worden.
6. Gebruikers van deze website, consumenten, patiënten, kunnen niet voor behandeling of advies in wat voor vorm dan ook een beroep doen op het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde, de redactie en haar medewerkers. Voor behandeling of advies dient men zich tot de in het BIG register gekwalificeerde zorgverleners te wenden.
 

(11 Jan 2018) - Lien

Privacy en cookies
Privacy
Deze website (hierna: "NTVT.nl") wordt uitgegeven door Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde BV, gevestigd te Houten, in samenwerking met Prelum Uitgevers BV. Voor NTVT.nl is een zorgvuldige omgang met gegevens van gebruikers van groot belang. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt NTVT.nl zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.
In het kader van de dienstverlening legt NTVT.nl gegevens vast in een bestand. NTVT.nl gebruikt deze gegevens om de functionaliteit voor gebruikers te kunnen bieden. De persoonsgegevens zullen nooit beschikbaar worden gesteld aan derden.
NTVT.nl maakt gebruik van veiligheidsprotocollen, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze persoonsgegevens. NTVT.nl draagt er zorg voor deze procedures aan te passen aan de nieuwste en veiligste methodes.
Op de website worden ook algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren, zodat NTVT.nl haar dienstverlening hierop kan aanpassen.
Op NTVT.nl worden advertenties geplaatst van producenten in de tandheelkunde. Van enige invloed op de inhoud van artikelen, kennistoetsen en teksten op de website door derde partijen is geen sprake. NTVT.nl vermeldt op pagina’s duidelijk als de inhoud buiten de redactionele verantwoordelijkheid valt. De uitvoering van de rubriek 'Productinfo' is opgedragen aan Prelum Uitgevers en geschiedt buiten verantwoordelijkheid van de NTvT-redactie. NTVT.nl verstrekt geen bezoekersgegevens aan adverteerders.
Cookies
NTVT.nl maakt bij het aanbieden van deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig bestandje dat op de computer wordt opgeslagen en heeft tot doel om bepaalde instellingen van websites die u bezoekt, te onthouden. NTVT.nl maakt gebruik van tijdelijke en zogenaamde 'first-party' cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel opgeslagen om het gebruik van de functionaliteiten gemakkelijker te maken. Zo worden van gebruikers inloggegevens onthouden en kunnen gebruikers kennistoetsen maken en makkelijk navigeren binnen het persoonlijk dossier.
Deze cookies identificeren computers (waaronder ook smartphones en tablets) en niet individuele gebruikers. Gebruikers kunnen op hun computerinstellingen eenvoudig aanpassen waardoor cookies niet door de machine worden geaccepteerd. Het op deze manier aanpassen van de computerinstellingen kan nadelige gevolgen hebben voor het functioneren van de website. NTVT.nl maakt expliciet geen gebruik van cookies van derden, zoals adverteerders.
NTVT.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Controleer daarom regelmatig het privacy statement voor een update van ons privacybeleid.
Auteursrecht
Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Deze site is bestemd voor het eigen of intern gebruik van onze relaties en klanten. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde of Prelum Uitgevers is het niet toegestaan deze site te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.
 

(11 Jan 2018) - Lien

Seules les données pour un échantillon sont affichées parmi tous ceux sélectionnés.

Dr. Casper P. Bots, hoofdredacteur
 

(11 Jan 2018) - Lien

Ned Tijdschr Tandheelkd januari 2018; 125: 3
 

(11 Jan 2018) - Lien

Ce principe n'est pas applicable au site. 

Telefoon: 030-3031350
E-mail: (algemeen) (ingezonden brieven/lezerspost) (persberichten/nieuwsbrieven)
Postadres:
Redactie Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde
Postbus 83
3990 DB Houten
Bezoekadres:
De Molen 37
3994 DA Houten
 

(11 Jan 2018) - Lien

Het tijdschrift is financieel onafhankelijk en maakt geen gebruik van externe financiering of subsidiëring.
 

(11 Jan 2018) - Lien

De redactie is geheel onafhankelijk en artikelen onder haar verantwoordelijkheid gepubliceerd staan in geen enkel verband met adverteerders. Acceptatie van een advertentie op de website kan in geen geval worden opgevat als een aanbeveling voor de producten en/of diensten waarvoor wordt geadverteerd of voor de onderneming die dergelijke producten of diensten vervaardigt, distribueert of op de markt brengt.
 

Le contenu de ce certificat HONcode a été collecté par la Fondation HON et ne peut pas être utilisé sans permission préalable.

responsive devices

Signification du HONcode

Le certificat de la fondation Health on the Net (HON) garantit que ce site Web est conforme aux 8 principes du Code de Conduite HONcode établis par la fondation HON, à la date de certification indiquée ci-dessus. Le responsable du site s'est engagé à ce que son site respecte les huit principes éthiques durant la validité du certificat.

Cependant, malgré le système de plaintes mis en place, la revue périodique et les systèmes de surveillance automatiques des sites certifiés pour garantir au maximum la conformité d'un site Web certifié avec les principes éthiques HONcode, il est impossible d'écarter tous les risques d'incohérence qui peuvent apparaître.

La fondation HON et/ou ses partenaire(s) ne sera/seront en aucun cas responsable des dommages résultant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser les sites Web certifiés. De même, la fondation et/ou ses partenaire(s) ne peut/peuvent être tenue(s) responsable du contenu de ces sites Web certifiés. Que ce soit l'information qui y est dispensée, ou de tout autre site Web accessible depuis un site certifié par un lien hypertexte ou par l'information des tiers.

Le site Web certifié est responsable pour le contenu de son site, sauf disposition contraire par la loi.

Plus d'informations à propos du HONcode?
responsive devices

Editeurs de sites de santé

Vous avez votre propre site web ?

Demandez la certification HONcode!

Demande de certification

Information Santé de confiance!

Cherchez dans les sites de confiance HONcode:

 

Téléchargez la Toolbar gratuite HONcode
barre d'outils HONcode

La barre d'outils HONcode est facile à télécharger et à ajouter à votre navigateur Internet. Elle est connectée en temps réel au serveur de HON afin de vérifier le statut de la certification des sites médicaux et de santé. Elle ne collecte aucune information personnelle et ne contient aucun 'spyware' ou autres fonctions cachées.

Téléchargez

Vidéo d'information sur le HONcode

Youtube Channel

Providing you with trustworthy health information

Youtube Channel