Certificat de conformité

Vasculitis Stichting

est en conformité avec le HONcode

Logo certificat HONCode
9 ans

Validité du certificat: valide jusqu'à Feb 2021

www.vasculitis.nl Voir le site

Logo certificat HONCode
Numéro d'identification HONcode:

HONConduct837875

Date de revue initiale:

15 Nov 2010

Validité du certificat:

valide jusqu'à Feb 2021

Date de dernière visite

06 Feb 2020

Contenus identifiés par l'équipe HONcode

Les éléments ci-dessous sont un échantillon des contenus identifiés par l'équipe HONcode à une date précise qui contribuent à la justification du respect des 8 principes éthiques.

De Medische adviesraad
Prof. dr. J.W. Cohen Tervaert - University of Alberta - Edmonton - Canada.
Dr. E.C. Hagen - Meander Medisch Centrum Amersfoort
Prof. dr. C.A. Stegeman - UMC Groningen
 

(06 Feb 2020) - Lien

De informatie op deze website is bedoeld ter ondersteuning en niet ter vervanging van de relatie bestaande tussen patiënt/sitebezoeker en zijn of haar arts.
 

(06 Feb 2020) - Lien

Privacy Verklaring
De Vasculitis Stichting hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig met persoonsgegevens om.
Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zoals die is ingegaan op 25 mei 2018. Hoewel die wet ons daar momenteel niet toe verplicht zijn wij ook overgegaan tot het aanstellen van een Functionaris Gegevensbescherming zoals beschreven in de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Voor vragen of klachten kunt u deze functionaris bereiken via het e-mailadres
Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u die aan onsheeft verstrekt.
Wat deze doelen zijn, en welke persoonsgegevens we daarvoor vastleggen, staat beschreven in onze privacyverklaring die u hier kunt downloaden.
Wij verwerken alleen die persoonsgegevens die minimaal nodig zijn voor die doelen.
Wij vragen u om toestemming als we deze nodig hebben om uw persoonsgegevens te mogen verwerken.
Wij hebben passende technische en/of organisatorische maatregelen genomen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te kunnen waarborgen.
Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor het uitvoeren van de doelen waarvoor u ze aan ons heeft verstrekt.
Wij zijn op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en respecteren deze.
Het privacybeleid van de Vasculitis Stichting is vastgelegd in een uitvoerige Privacyverklaring.
U kunt die Privadcyverklaring hier inzien en downloaden.
De Vasculitis Stichting maakt op deze website alleen gebruik van cookies om een goed en snel gebruik door u te waarborgen en om via Google Analytics inzicht te krijgen in de manier waarop u onze website gebruikt. Wij verzamelen geen persoonlijke informatie.
 

(06 Feb 2020) - Lien

Seules les données pour un échantillon sont affichées parmi tous ceux sélectionnés.

Alle informatie op deze website wordt aangeleverd door de Vasculitis Stichting. Als het medische informatie betreft is ze geschreven door ter zake deskundige en bevoegde professionals als artsen, apothekers, fysiotherapeuten etc.
Medische informatie wordt alvorens gepubliceerd te worden altijd eerst voorgelegd aan tenminste één van de leden van onze Medische AdviesRaad bestaande uit prof. dr. J.W. Cohen Tervaert, prof. dr. mw. R.J.M. ten Berge en dr. E.C. Hagen
In het geval er informatie wordt geplaatst die niet door de stichting wordt aangeleverd zal dit worden aangegeven met bronvermelding.
De redactie van deze website wordt gevormd door drs. Annelies Berden, Rina van 't Hoff en Peter Verhoeven. Annelies Berden heeft geneeskunde gestudeerd en is verbonden aan het Leidsch Universitair Medisch Centrum (LUMC), Rina van 't Hoff was voordat zij geveld werd door vasculitis maachappelijk werkster in de jeugdzorg en heeft geen medische achtergrond. Peter Verhoeven is gepensioneerd en werkte voorheen als hoofd cardiomeettechniek in het St. Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein. Ook hij heeft - anders dan zijn voormalige functie wellicht doet vermoeden - geen medische achtergrond. Peter fungeert tevens als webmaster van deze site.
 

(06 Feb 2020) - Lien

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 1 september 2015
 

(06 Feb 2020) - Lien

Ce principe n'est pas applicable au site. 

E-mail
 

(06 Feb 2020) - Lien

Het onderhoud en beheer van deze website wordt geheel gefinancieerd uit het eigen operationele budget van de stichting. Doordat er geen gebruik wordt gemaakt van reclame en ook donaties rechtstreeks worden doorgeboekt naar het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek zijn er geen externe financiële factoren die de objectiviteit of kwaliteit van deze website kunnen beinvloeden.
 

(06 Feb 2020) - Lien

Deze website toont geen enkele vorm van reclame.
 

Le contenu de ce certificat HONcode a été collecté par la Fondation HON et ne peut pas être utilisé sans permission préalable.

responsive devices

Signification du HONcode

Le certificat de la fondation Health on the Net (HON) garantit que ce site Web est conforme aux 8 principes du Code de Conduite HONcode établis par la fondation HON, à la date de certification indiquée ci-dessus. Le responsable du site s'est engagé à ce que son site respecte les huit principes éthiques durant la validité du certificat.

Cependant, malgré le système de plaintes mis en place, la revue périodique et les systèmes de surveillance automatiques des sites certifiés pour garantir au maximum la conformité d'un site Web certifié avec les principes éthiques HONcode, il est impossible d'écarter tous les risques d'incohérence qui peuvent apparaître.

La fondation HON et/ou ses partenaire(s) ne sera/seront en aucun cas responsable des dommages résultant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser les sites Web certifiés. De même, la fondation et/ou ses partenaire(s) ne peut/peuvent être tenue(s) responsable du contenu de ces sites Web certifiés. Que ce soit l'information qui y est dispensée, ou de tout autre site Web accessible depuis un site certifié par un lien hypertexte ou par l'information des tiers.

Le site Web certifié est responsable pour le contenu de son site, sauf disposition contraire par la loi.

Plus d'informations à propos du HONcode?
responsive devices

Editeurs de sites de santé

Vous avez votre propre site web ?

Demandez la certification HONcode!

Demande de certification

Information Santé de confiance!

Cherchez dans les sites de confiance HONcode:

 

Téléchargez la Toolbar gratuite HONcode
barre d'outils HONcode

La barre d'outils HONcode est facile à télécharger et à ajouter à votre navigateur Internet. Elle est connectée en temps réel au serveur de HON afin de vérifier le statut de la certification des sites médicaux et de santé. Elle ne collecte aucune information personnelle et ne contient aucun 'spyware' ou autres fonctions cachées.

Téléchargez

Vidéo d'information sur le HONcode

Youtube Channel

Providing you with trustworthy health information

Youtube Channel