Certificat de conformité

depis.net

est en conformité avec le HONcode

Logo certificat HONCode
3 ans

Validité du certificat: valide jusqu'à Dec 2018

www.depisnet.fi Voir le site

Logo certificat HONCode
Numéro d'identification HONcode:

HONConduct825729

Date de revue initiale:

29 Nov 2014

Validité du certificat:

valide jusqu'à Dec 2018

Date de dernière visite

05 Dec 2017
Voir le logo HONcode sur le site

Contenus identifiés par l'équipe HONcode

Les éléments ci-dessous sont un échantillon des contenus identifiés par l'équipe HONcode à une date précise qui contribuent à la justification du respect des 8 principes éthiques.

Sivuston sisällön ovat tuottaneet professori Maritta Välimäki sekä terveystieteiden tohtori Heli Hätönen. Sivuston sisältö on tuotettu tutkimustiedon, tieteellisten raporttien sekä yleisesti hyväksyttyjen muiden lähteiden (esim. tilastotietojen) ja julkaisujen perusteella. Sivuston laatimisessa sekä sisällössä on noudatettu kansallisia ja kansainvälisiä eettisiä ohjeistoja sekä Suomen lainsäädäntöä.
 

(05 Dec 2017) - Lien

Plateformes collaboratives :

DepisNet sivustoon yhteydessä olevaa keskustelufoorumia moderoidaan vähintään viikottain arkipäivisin (klo 8.00-16.00). Moderointi tarkoittaa verkkoyhteisöjen palvelun viestien valvontaa, neuvontaa, keskustelun ylläpitoa ja ohjaamista. Moderoijina toimivat Turun yliopiston kouluttamat vapaaehtoiset terveydenhuoltoalan henkilöt (hoitajat). Keskustelupalstalla esitetyt mielipiteet ja kannanotot eivät edusta automaattisesti DepisNet –sivuston kehittäjien arvoja.

(05 Dec 2017) - Lien

Sivusto täydentää olemassa olevia terveydenhuollon palveluita, ei korvaa niitä. Sairauteen ja hoitoon liittyvissä asioissa on oltava yhteydessä hoidosta vastaavaan tahoon. Vaikka DepisNet -sivusto voi tuottaa yleisiä suosituksia aiheeseen liittyen, ei kyseistä tietoa voida myöskään pitää virallisena lausuntona kenestäkään yksityisestä henkilöstä tai organisaatiosta.
 

(05 Dec 2017) - Lien

Luottamuksellisuus
 

(05 Dec 2017) - Lien

Plateformes collaboratives :

Keskustelufoorumin ylläpitäjällä on myös oikeus poistaa, muokata, siirtää ja sulkea mikä tahansa keskusteluketju tai viesti niin halutessaan. Osa tai kaikki käyttäjien lähettämä DepisNet’iin yhteydessä oleva epäasiallinen materiaali voidaan poistaa ennakkoon ilmoittamatta ja milloin tahansa.

(05 Dec 2017) - Lien

Seules les données pour un échantillon sont affichées parmi tous ceux sélectionnés.

Lähteet ja lisätiketoa
 

(05 Dec 2017) - Lien

Plateformes collaboratives :

Mikäli keskustelupalstalla vierailevat viittaavat terveyttä tai lääkettä koskevaan muuhun kuin kokemukselliseen tietoon, pyydetään heitä merkitsemään keskustelupalstalle tieto lähteestä. Kokemuksellisella tiedolla tarkoitetaan henkilön tai hänen omaisensa/läheisensä mitä tahansa oiretta, tutkimusta, hoitomuotoa ym., jonka asianomainen henkilö on kokenut.

(05 Dec 2017) - Lien

Lähteet ja lisätiketoa
 

(05 Dec 2017) - Lien

Ce principe n'est pas applicable au site. 

Lisätietoa:
Hankkeen johtaja, professori Maritta Välimäki
Hoitotieteen laitos
20014 Turun yliopisto
Puh. +358-2-333 8495 tai
 

(05 Dec 2017) - Lien

EduMentalin sisältämä materiaali perustuu useisiin eri rahoittajien rahoittamiin projekteihin sekä viittauksiin useista eri lähteistä. Sivusto on toteutettu Yrjö Jahnssonin säätiön, Pirkanmaan ja Helsinki-Uusimaan sairaanhoitopiirien, Tampereen yliopiston, Turun yliopiston, Suomen Akatemian sekä TEKESin rahoituksella.
 

(05 Dec 2017) - Lien

Plateformes collaboratives :

Moderointi
Moderoijina toimivat Turun yliopiston kouluttamat vapaaehtoiset terveydenhuoltoalan henkilöt (hoitajat).

(05 Dec 2017) - Lien

Sivusto ei sisällä mainoksia, ei saa mainoksista tuloja eikä sisällä kaupallista aineistoa.
 

(05 Dec 2017) - Lien

Plateformes collaboratives :

Kaupalliset mainokset, bannerit ym.
Keskustelufoorumin käyttäjillä ei ole lupaa julkaista kaupallisia mainoksia tai bannereita taikka liittää sivustolle maksullisia tai kaupallisuuteen liittyviä linkkejä.

(05 Dec 2017) - Lien

Le contenu de ce certificat HONcode a été collecté par la Fondation HON et ne peut pas être utilisé sans permission préalable.

responsive devices

Signification du HONcode

Le certificat de la fondation Health on the Net (HON) garantit que ce site Web est conforme aux 8 principes du Code de Conduite HONcode établis par la fondation HON, à la date de certification indiquée ci-dessus. Le responsable du site s'est engagé à ce que son site respecte les huit principes éthiques durant la validité du certificat.

Cependant, malgré le système de plaintes mis en place, la revue périodique et les systèmes de surveillance automatiques des sites certifiés pour garantir au maximum la conformité d'un site Web certifié avec les principes éthiques HONcode, il est impossible d'écarter tous les risques d'incohérence qui peuvent apparaître.

La fondation HON et/ou ses partenaire(s) ne sera/seront en aucun cas responsable des dommages résultant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser les sites Web certifiés. De même, la fondation et/ou ses partenaire(s) ne peut/peuvent être tenue(s) responsable du contenu de ces sites Web certifiés. Que ce soit l'information qui y est dispensée, ou de tout autre site Web accessible depuis un site certifié par un lien hypertexte ou par l'information des tiers.

Le site Web certifié est responsable pour le contenu de son site, sauf disposition contraire par la loi.

Plus d'informations à propos du HONcode?
responsive devices

Editeurs de sites de santé

Vous avez votre propre site web ?

Demandez la certification HONcode!

Demande de certification

Information Santé de confiance!

Cherchez dans les sites de confiance HONcode:

 

Téléchargez la Toolbar gratuite HONcode
barre d'outils HONcode

La barre d'outils HONcode est facile à télécharger et à ajouter à votre navigateur Internet. Elle est connectée en temps réel au serveur de HON afin de vérifier le statut de la certification des sites médicaux et de santé. Elle ne collecte aucune information personnelle et ne contient aucun 'spyware' ou autres fonctions cachées.

Téléchargez

Vidéo d'information sur le HONcode

Youtube Channel

Providing you with trustworthy health information

Youtube Channel