Certificat de conformité

Digestief Centrum Maria Middelares Gent

est en conformité avec le HONcode

Logo certificat HONCode
5 ans

Validité du certificat: valide jusqu'à Dec 2018

www.digestiefcentrum.be Voir le site

Logo certificat HONCode
Numéro d'identification HONcode:

HONConduct821841

Date de revue initiale:

17 Oct 2013

Validité du certificat:

valide jusqu'à Dec 2018

Date de dernière visite

12 Dec 2017
Voir le logo HONcode sur le site

Contenus identifiés par l'équipe HONcode

Les éléments ci-dessous sont un échantillon des contenus identifiés par l'équipe HONcode à une date précise qui contribuent à la justification du respect des 8 principes éthiques.

Editorial board
Het team van artsen van het Digestief Centrum zijn de leden van de editorial board en aldus eindverantwoordelijk voor de inhoud van de site. Zij hebben deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.
Editorial board
Dr D Baert
Dr P Burvenich
Dr G De Cock
Dr E Monsaert
Dr K Rasquin
Dr E Vanderstraeten
Dr C Van Steenkiste
 

(12 Dec 2017) - Lien

De informatie die de gebruiker vindt op deze website of die de gebruiker aangereikt wordt via deze website, heeft een algemeen karakter en kan daarom niet beschouwd worden als zijnde aangepast aan de persoonlijke noden van de gebruiker of specifieke omstandigheden van de gebruiker. Ze omvat niet alle medische aspecten. Ze vervangt geenszins het artsenconsult.
 

(12 Dec 2017) - Lien

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Digestief Centrum AZ Maria Middelares Gent stelt uw interesse in haar activiteiten en uw bezoek aan haar website op prijs. Wij vinden het belangrijk dat u zich niet onzeker voelt bij het bezoeken van onze website en willen ervoor zorgen dat het duidelijk is wat er gebeurt met de persoonlijke gegevens die u aan ons ter beschikking stelt.
Uw persoonlijke gegevens, inclusief uw e-mail adres, zullen als volgt worden gebruikt:
informatie die u ons geeft, met als doel informatie van ons te verkrijgen, slaan we op om uw informatieaanvraag te kunnen uitvoeren
informatie die u ons geeft in het kader van een sollicitatie, slaan we op en behandelen we met dat doel voor ogen met uiterste zorgvuldigheid
de opgeslagen informatie zullen we ook aanwenden om via bezoekersanalyses onze website verder te optimaliseren
we zullen uw gegevens gebruiken om u in de toekomst over Digestief Centrum AZ Maria Middelares Gent en haar producten/diensten op de hoogte te houden. Als u wenst dat uw gegevens hiervoor niet (meer) gebruikt worden, dan kan u ons dat melden
we zullen uw persoonlijke informatie niet ter beschikking stellen van of verkopen aan derden, die geen onderdeel of directe partner van Digestief Centrum AZ Maria Middelares Gent zijn.
Onze website bevat links naar niet – Digestief Centrum AZ Maria Middelares Gent websites. Digestief Centrum AZ Maria Middelares Gent is niet verantwoordelijk voor de manier waarop in deze websites met de persoonlijke gegevens wordt omgegaan.
 

(12 Dec 2017) - Lien

Seules les données pour un échantillon sont affichées parmi tous ceux sélectionnés.

Het team of artsen van het Digestief Centrum zijn de leden van editorial board en zijn aldus eindverantwoordelijk voor de inhoud van deze site. Zij hebben deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
Door deze website te bezoeken gaat de gebruiker akkoord met deze gebruiksvoorwaarden, zonder beperking of uitsluiting. Het staat het Digestief Centrum vrij op elk moment deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen door deze opnieuw op deze site te publiceren.
 

(12 Dec 2017) - Lien

Last update op: 16/03/2016
 

(12 Dec 2017) - Lien

Ce principe n'est pas applicable au site. 

Contact
Vervolledig onderstaand formulier en druk vervolgens op 'Verstuur' om het bericht door te sturen. Velden met een * zijn verplicht in te vullen velden.
 

(12 Dec 2017) - Lien

Het Digestief Centrum heeft een Vereniging Zonder Winstgevend doel (vzw) opgericht dat zich toespitst op Onderzoek en Communicatie (Rescom Gastro vzw). Eventuele inkomsten uit klinische studies, het geven van voordrachten of andere onderzoeksgerelateerde activiteiten, worden opnieuw geïnvesteerd in adequate communicatie naar patiënten en (huis)artsen, onder andere via de website van het Digestief Centrum. Het Digestief Centrum aanvaardt geen publiciteit op haar website.
 

(12 Dec 2017) - Lien

Het Digestief Centrum aanvaardt geen publiciteit op haar website.
 

Le contenu de ce certificat HONcode a été collecté par la Fondation HON et ne peut pas être utilisé sans permission préalable.

responsive devices

Signification du HONcode

Le certificat de la fondation Health on the Net (HON) garantit que ce site Web est conforme aux 8 principes du Code de Conduite HONcode établis par la fondation HON, à la date de certification indiquée ci-dessus. Le responsable du site s'est engagé à ce que son site respecte les huit principes éthiques durant la validité du certificat.

Cependant, malgré le système de plaintes mis en place, la revue périodique et les systèmes de surveillance automatiques des sites certifiés pour garantir au maximum la conformité d'un site Web certifié avec les principes éthiques HONcode, il est impossible d'écarter tous les risques d'incohérence qui peuvent apparaître.

La fondation HON et/ou ses partenaire(s) ne sera/seront en aucun cas responsable des dommages résultant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser les sites Web certifiés. De même, la fondation et/ou ses partenaire(s) ne peut/peuvent être tenue(s) responsable du contenu de ces sites Web certifiés. Que ce soit l'information qui y est dispensée, ou de tout autre site Web accessible depuis un site certifié par un lien hypertexte ou par l'information des tiers.

Le site Web certifié est responsable pour le contenu de son site, sauf disposition contraire par la loi.

Plus d'informations à propos du HONcode?
responsive devices

Editeurs de sites de santé

Vous avez votre propre site web ?

Demandez la certification HONcode!

Demande de certification

Information Santé de confiance!

Cherchez dans les sites de confiance HONcode:

 

Téléchargez la Toolbar gratuite HONcode
barre d'outils HONcode

La barre d'outils HONcode est facile à télécharger et à ajouter à votre navigateur Internet. Elle est connectée en temps réel au serveur de HON afin de vérifier le statut de la certification des sites médicaux et de santé. Elle ne collecte aucune information personnelle et ne contient aucun 'spyware' ou autres fonctions cachées.

Téléchargez

Vidéo d'information sur le HONcode

Youtube Channel

Providing you with trustworthy health information

Youtube Channel