Certificat de conformité

Nifab.no - Nasjonalt Informasjonssenter for Alternativ Behandling (The Norwegian Information Centre on Complementary and Alternative Medicine)

est en conformité avec le HONcode

Logo certificat HONCode
3 ans

Validité du certificat: valide jusqu'à Jan 2018

www.nifab.no Voir le site

Logo certificat HONCode
Numéro d'identification HONcode:

HONConduct584151

Date de revue initiale:

16 Aug 2013

Validité du certificat:

valide jusqu'à Jan 2018

Date de dernière visite

07 Nov 2017
Voir le logo HONcode sur le site

Contenus identifiés par l'équipe HONcode

Les éléments ci-dessous sont un échantillon des contenus identifiés par l'équipe HONcode à une date précise qui contribuent à la justification du respect des 8 principes éthiques.

Ansatte
 

(27 Dec 2016) - Lien

Informasjonen på nifab.no er ikke ment å erstatte, men å støtte forholdet mellom pasient, helsepersonell og alternativ behandler.
 

(27 Dec 2016) - Lien

På denne siden finner du informasjon om vår taushetsplikt, og det personvern du har som bruker av våre tjenester.
NAFKAM respekterer og praktiserer full konfidensialitet om privatpersoner som bruker nettstedet og/ eller henvender seg direkte til oss. Vi følger de til enhver tid gjeldende regler om taushetsplikt og personvern som gjelder for helseinformasjon i Norge.
Ved bruk av nettstedet
Vi overvåker systemaksessen på serveren vår, for å ivareta sikkerheten til informasjonen den inneholder og for å forhindre at uvedkommende trenger seg inn i systemet.
Vi bruker også Google Analytics til å analysere bruken av nettstedene våre og forbedre innholdet. Dette inkluderer bruk av "cookies". En cookie er en melding gitt til din nettleser fra nettsteder du besøker. Meldingen blir lagret av nettleseren din i en tekstfil kalt cookie.txt.
Hver gang nettleseren din åpner en side på nettstedet, sendes denne kapselen tilbake til nettstedet.
Den kan brukes av de ansvarlige for nettstedet til å identifisere brukere og å tilrettelegge besøket deres, ved å tilpasse nettstedet for dem etter deres tidligere besøk og bruk.
Ingen personlig informasjon blir samlet inn fra Google Analytics. Ytterligere informasjon om personvern ved bruk av Google Analytics finner du her.
Du kan velge å deaktivere informasjonskapsler i nettleseren din, og fortsatt ha full tilgang til Nifab.no.
Ved kontakt med oss
Når du ringer oss med et spørsmål, kan du selvsagt være anonym. Alle ansatte har dessuten taushetsplikt. Vi vil ikke spørre om sensitive opplysninger, men vil som oftest etterspørre en e-post adresse for å kunne kvalitetssikre svaret til deg internt.
Hvis du bruker vårt kontaktskjema eller sender e-post direkte til oss, blir meldingen din mottatt på en e-post server som styres og bevoktes av UIT Norges Arktiske Universitetet.
Alle forespørsler vi får, blir etter besvarelse anonymisert og tatt vare på i en intern kunnskapsdatabase for "Ofte stilte spørsmål". Bare ansatte dedikert til Nifab.no har tilgang til denne databasen.
Alle opplysninger som kan identifisere deg (for eksempel navn, adresse, sted, epostadresse, telefonnummer mv) slettes i forbindelse med anonymiseringen og arkiveringen av korrespondansen.
Merk: Du bør alltid betrakte opplysninger om din helse som sensitiv informasjon, uansett hvem du tenker å sende slike opplysninger til:
Ved bruk av e-post eller andre elektroniske medier for korrespondanse, er det alltid en viss risiko for at informasjonen kan bli sendt til eller videresendt til feil person.
Det er også en viss mulighet for at e-post kan komme på avvege undervegs. I tillegg kan e-poster bli lagret i strid med retningslinjene for personvernopplysninger.
For å redusere risikoen og bedre sikre deg mot at sensitiv og identifiserbar informasjon kan bli lest og misbrukt av andre, anbefaler vi deg å begrense innholdet til bare det nødvendige minimum for formålet.
Tenker du å sende inn spørsmål til NAFKAM, kan du være oppmerksom på at vi ikke tilbyr vurdering eller behandling av pasienters helsetilstand; gir råd om bruk av alternativ behandling; eller har oversikt over behandlere/ behandlingstilbud i ditt område.
 

(01 Jan 2017) - Lien

Seules les données pour un échantillon sont affichées parmi tous ceux sélectionnés.

Kilder
Arnet, E. (2009): Terapi. Hva passer for meg? Gyldendal Norsk Forlag, Oslo
Hanson, N. R. (1972): Patterns of Discovery Cambridge University Press
Utgitt første gang i 1958
Hostrup, Hanne (2009): Gestaltterapi: Indføring i gestaltterapiens grundbegreber Hans Reitzels forlag, København. Utgitt første gang i 1999.
Perls, Frederick S.,
Hefferline, Ralph.,
Goodman, Paul (1994): Gestalt Therapy: Exitement and Growth In the Human Personality The Gestalt Journal Press, USA. Første gang publisert i 1951.
Fredrick S. Perls: Fritz Perls
Norsk Gestaltterapeut Forening
Store Norske Leksikon
Webster University: Laura Perls
 

(27 Dec 2016) - Lien

Oppdatert 12.10.2015
 

(27 Dec 2016) - Lien

Ce principe n'est pas applicable au site. 

Kontakt
 

(27 Dec 2016) - Lien

Nettstedet drives av Nasjonalt Forskningssenter innen Komplementær og Alternativ Behandling (NAFKAM) , som ligger ved Institutt for Samfunnsmedisin , Det Helsevitenskapelige Fakultet på UiT Norges Arktiske Universitet .
 

(27 Dec 2016) - Lien

Nettstedet inneholder ingen form for reklame.
 

(27 Dec 2016) - Lien

Le contenu de ce certificat HONcode a été collecté par la Fondation HON et ne peut pas être utilisé sans permission préalable.

responsive devices

Signification du HONcode

Le certificat de la fondation Health on the Net (HON) garantit que ce site Web est conforme aux 8 principes du Code de Conduite HONcode établis par la fondation HON, à la date de certification indiquée ci-dessus. Le responsable du site s'est engagé à ce que son site respecte les huit principes éthiques durant la validité du certificat.

Cependant, malgré le système de plaintes mis en place, la revue périodique et les systèmes de surveillance automatiques des sites certifiés pour garantir au maximum la conformité d'un site Web certifié avec les principes éthiques HONcode, il est impossible d'écarter tous les risques d'incohérence qui peuvent apparaître.

La fondation HON et/ou ses partenaire(s) ne sera/seront en aucun cas responsable des dommages résultant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser les sites Web certifiés. De même, la fondation et/ou ses partenaire(s) ne peut/peuvent être tenue(s) responsable du contenu de ces sites Web certifiés. Que ce soit l'information qui y est dispensée, ou de tout autre site Web accessible depuis un site certifié par un lien hypertexte ou par l'information des tiers.

Le site Web certifié est responsable pour le contenu de son site, sauf disposition contraire par la loi.

Plus d'informations à propos du HONcode?
responsive devices

Editeurs de sites de santé

Vous avez votre propre site web ?

Demandez la certification HONcode!

Demande de certification

Information Santé de confiance!

Cherchez dans les sites de confiance HONcode:

 

Téléchargez la Toolbar gratuite HONcode
barre d'outils HONcode

La barre d'outils HONcode est facile à télécharger et à ajouter à votre navigateur Internet. Elle est connectée en temps réel au serveur de HON afin de vérifier le statut de la certification des sites médicaux et de santé. Elle ne collecte aucune information personnelle et ne contient aucun 'spyware' ou autres fonctions cachées.

Téléchargez

Vidéo d'information sur le HONcode

Youtube Channel

Providing you with trustworthy health information

Youtube Channel